Underhållstekniker bild

Underhållstekniker

Den akuta bristen på underhålls och servicetekniker är inte ny, men både efterfrågan på yrkesrollen och betydelsen av kompetensen ökar. Det finns en stor efterfrågan på underhållstekniker.

Som underhållstekniker får du kunskaper och färdigheter att arbeta med kvalificerad teknik för service och underhåll inom flera olika branscher. Som underhållstekniker arbetar du med installation, driftsättning av automatiserade anläggningar men även med programmering av datorstyrda system i produktionen.

Lärande i arbete
I utbildningen ingår det två perioder av lärande i arbete: kurser där du får använda dina teoretiska kunskaper i praktiken på plats på ett företag och utvecklas i yrkesrollen under handledning av yrkeskunniga personer.

Efter utbildningen kan du arbeta som

  • Driftstekniker
  • Driftsäkerhetstekniker
  •  Mekatroniker
  •  Servicetekniker
  •  Underhållsingenjör
  •  Underhållstekniker

Kontakt
Cathrine Haglund, Enhetschef
Tel: 08-523 037 90