Campus Telge - YH

Campus Telge är mötesplatsen för högre utbildning i Södertälje. Här kan du utbilda dig till lärare, sjuksköterska eller socionom med mera. Tack vara vårt samarbete med arbetsmarknaden så får du som student tillgång till färsk kunskap om vad som förväntas av dig i arbetslivet.

Säkerhetsingenjör

Campus Telge - YH

Säkerhetstekniker ingår inom yrkesgruppen "elektronikreparatörer och kommunikationselektriker" och arbetar ofta i ett elteknikföretag. Man utför installationer av olika slag. Det kan handla om att installera, programmera och driftsätta säkerhetssystem. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-09-01)
2023-08-01
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2024-02-28
2025-02-28
2026-02-28
2027-02-28
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Kyl- och värmepumpstekniker

Campus Telge - YH

Som kyl- och värmepumptekniker har du ett fritt och varierande yrke där du får arbeta såväl med praktisk och teknisk problemlösning som med kundkontakt. Läs mer om det yrket och andra yrken på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-09-01)
2023-09-01
Utbildningsslut
2024-05-31
2025-05-31
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Produktionstekniker och -utvecklare med inriktning hållbar produktion

Campus Telge - YH

Inom yrket som produktionstekniker varvas ofta praktiskt arbete med mer teoretiskt. Generellt kan produktionstekniskt arbete beskrivas som alla arbetsinsatser som utförs för att ta fram produkter så effektivt som möjligt. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-09-01)
2023-09-01
Utbildningsslut
2024-06-21
2025-06-20
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Underhållstekniker

Campus Telge - YH

Underhållstekniker har kunskap om den kvalificerade teknik som används inom processindustrin och kan arbeta på många olika arbetsplatser inom olika branscher, t.ex inom stål- och pappersindustrin. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-09-01)
2023-09-01
2024-09-01
Utbildningsslut
2024-06-21
2025-06-20
2026-06-19
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Verksamhetsutvecklare

Campus Telge - YH

Verksamhetsledaren är i Sverige en chef som har personalansvar. Det är ett spännande och roligt yrke som ger dig möjligheter att påverka och utveckla en verksamhet. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-09-01)
2023-09-01
Utbildningsslut
2023-12-15
2024-12-15
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse