Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg om äldre bild

Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg om äldre

Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg om äldre (Distans)

Utbildningen riktar sig till redan yrkesverksamma inom äldreområdet som företrädesvis kommer att arbeta samtidigt med studier. 

Utbildningen bedrivs på 50% deltid och fjärrundervisning med flexibelt upplägg, vilket underlättar för redan yrkesverksamma att kunna studera. Varje termin är det tre obligatoriska träffar på plats hos utbildningsanordnaren då praktiska moment genomförs och övas.

Upplägget är anpassat för att studerande skall kunna genomföra sina studier oavsett geografisk hemvist. Upplägget förstärker integrationen mellan teoretisk förankring och yrkespraxis, på så sätt kan den studerande utveckla en gedigen förtrogenhet, djupare kunskap och bredare kompetens. 

LIA kursen genomförs dock på heltid, då branschföreträdarna lyft fram att heltidsupplägg kommer att möjliggöra för fler LIA-platser, och en mer innehållsrik LIA-placering.

 

Frågor? 
Kontakta Mina Jordan
031-724 66 09