Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg om äldre bild

Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg om äldre

Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg om äldre (Distans)

Utbildningen riktar sig till redan yrkesverksamma inom äldreområdet som företrädesvis kommer att arbeta samtidigt med studier. 

Utbildningen bedrivs på 50% deltid och distans med flexibelt upplägg, vilket underlättar för redan yrkesverksamma att kunna studera. 

Upplägget är anpassat för att studerande skall kunna genomföra sina studier oavsett geografisk hemvist. Upplägget förstärker integrationen mellan teoretisk förankring och yrkespraxis, på så sätt kan den studerande utveckla en gedigen förtrogenhet, djupare kunskap och bredare kompetens. 

LIA kursen genomförs dock på heltid, då branschföreträdarna lyft fram att heltidsupplägg kommer att möjliggöra för fler LIA-platser, och en mer innehållsrik LIA-placering.

Särskild behörighet
Undersköterskeutbildning, Vård-och omsorgsprogrammet eller motsvarande 1 års arbetslivserfarenhet som Undersköterska