Specialiserad undersköterska, inriktning psykiatri bild

Specialiserad undersköterska, inriktning psykiatri

Vill du fördjupa dina kunskaper inom psykiatri och öka dina chanser till nya spännande arbetsuppgifter samt möjliggöra ett nytt steg i karriären? Då ska du söka till vår utbildning för dig med relevant yrkeserfarenhet inom vård- och omsorg!

Utbildningen leder till yrkesroller som specialiserad undersköterska, boendestödjare eller skötare med inriktning och fördjupning inom psykiatri. Studieformen är bunden med träffar i Umeå och studietakten motsvarar halvfart (50 procent) för att utbildningen ska gå att kombinera med fortsatt arbete till viss del.

Studieveckorna på skolan varvas med distans- och hemstudieveckor, förutom under LIA-perioderna, för att möjliggöra för tillresande med lite längre avstånd att delta. Den skolförlagda tiden består av föreläsningar, seminarier, redovisningar, handledda grupp- och metodövningar samt studiebesök mm, medan resterande studietid består av självstudier och grupparbeten understött av distansundervisning och en lärplattform där allt samlas. 

YH Flex
Den här utbildningen har även ett antal så kallade YH Flex-platser att erbjuda. Dessa vänder sig till dig som redan har mycket kunskaper och erfarenhet inom området, men kanske inget examensbevis eller annat formellt intyg. Vi ger dig en chans att gå utbildningen och ta en examen men utan att lägga ner tid och kraft på sådant du faktiskt redan kan.

Särskilda förkunskaper krävs i följande kurser
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:
Omvårdnad 1
Psykiatri 1
Psykologi 1
Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2

Yrkeserfarenhet i omfattning och tid
Minst 2 år relevant yrkeserfarenhet inom vård och omsorgsarbete motsvarande undersköterska med minst 50 % tjänstgöringsgrad.