Edugrade bild

Edugrade

UTBILDNING OCH CERTIFIERING FÖR ÖKAD KONKURRENSKRAFT

Edugrade erbjuder utbildning och certifiering inom IT och telekom sedan 1997. Vi tillhör pionjärerna inom kompetensutveckling för fiberutbyggnad och har stor erfarenhet från både Sverige och internationellt. Vi förser idag även IT-branschen med kvalificerad arbetskraft inom programmering, nätverk och IT-säkerhet.

Alla våra utbildningar är utvecklade i nära samarbete med branschaktörer som jobbar med digitaliseringen av vårt sam­hälle. Våra utbildningar möter arbetsgivarnas behov av kompetensutveckling och rekrytering samtidigt som de ger människor möjlighet att komma ut i arbete i tillväxtbranscher.

Vi bedriver yrkeshögskola, arbetsmarknadsutbildning och uppdragsutbildning. Som anordnare av yrkeshögskoleutbildningar finns vi för närvarande i Hudiksvall, Gävle, Sandviken, Stockholm, Sundsvall och Örnsköldsvik.

Våra utbildningar är en investering i ökad konkurrenskraft.

Välkommen till Edugrade!

Cybersäkerhet enligt NIS2-direktivet: från teori till praktik

Edugrade

Cybersäkerhet enligt NIS2-direktivet är en YH-kurs som riktar sig till dig som redan är yrkesverksam.

Tidigare yrkeserfarenhet inom, eller närliggande till, IT-området är nödvändig för att kunna tillgodogöra sig kursen. Du behöver sedan tidigare ha en bred allmänbildning inom din yrkeskategori för att kunna förstå och nå kursens kunskapsmål.

Om kursen
NIS2 är ett direktiv beslutat av EU, och syftar till att uppnå en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i samtliga EU-länder. Kursen är en direkt respons på arbetsmarknadens akuta behov av kompetens inom direktivet NIS2 och cybersäkerhet, vilket gör den till en avgörande investering för både individer och organisationer som strävar efter att navigera i den moderna digitaliserade världens risker och möjligheter.

Kursen ger dig en stor kunskapsfördel i ditt yrke, och bidrar till att öka företagets kompetens inom NIS2-direktivet.

Kursens omfattning är noga avvägd för att säkerställa att deltagarna kan kombinera lärande med arbete. Detta i syfte att öka kursens tillgänglighet, främja en praktiskt grundad förståelse för kursinnehållet och möjliggöra integrering av de studerandes nya kunskaper i sina dagliga arbetsuppgifter.

Sammantaget är utbildningen Cybersäkerhet enligt NIS2-direktivet: från teori till praktik en investering i en svensk arbetsmarknad som strävar efter att förbli robust och motståndskraftig i en alltmer digitaliserad värld.

BEHÖRIGHET/ FÖRKUNSKAPER
Ett års yrkeslivserfarenhet som tjänsteman, särskilt meriterande ifall du har arbetat med beställning av IT-tjänster eller i en ledande roll.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
Höstterminen 2024
Studietakt
50%
YH poäng
30 YH-poäng (ca. 0.3 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-09
Branscher
Data & IT
Studieort
DISTANS (Sundsvalls kommun)

Etisk Hacking och Penetrationstestning

Edugrade

Att förstå och behärska etisk hackning och penetrationstestning har blivit oerhört viktigt i det moderna digitala landskapet. Yrkesverksamma som förvärvar dessa färdigheter spelar en central roll i att stärka organisationers cybersäkerhet och att möta de ökande hoten mot digitala tillgångar.

Om kursen
Kurs ger dig en inblick i avancerad nätverkssäkerhet med fokus på praktiska tillämpningar och expertverktyg som Kali Linux. Den sträcker sig över säkerhet på servrar & datorer, trådlös säkerhet och social engineering, vilket ger dig en bred kompetensbas.

Kursen betonar vikten av effektiv kommunikation och rapportering för att understryka resultat och rekommendationer för både tekniska och icke-tekniska intressenter.

Kursens innehåll

  • Avancerad nätverkssäkerhet
  • Expertis i Kali Linux och verktygsanvändning
  • Trådlös säkerhet
  • Förståelse för social engineering
  • Rapportering och kommunikation

Omfattning av kursen är noga avvägd för att säkerställa att deltagarna kan kombinera lärande med arbete. Detta i syfte att öka kursens tillgänglighet, främja en praktiskt grundad förståelse för kursinnehållet och möjliggöra integrering av de studerandes nya kunskaper i sina dagliga arbetsuppgifter.

BEHÖRIGHET/ FÖRKUNSKAPER
Ett års dokumenterad yrkeslivserfarenhet (heltid) inom IT-området, och vana vid att använda Linux. Utbildningen riktar sig till personer som redan är yrkesverksamma.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
Höstterminen 2024
Studietakt
50%
YH poäng
30 YH-poäng (ca. 0.3 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-09
Branscher
Data & IT
Studieort
DISTANS (Hudiksvalls kommun)

Nätverkstekniker – Nationell Yrkesutbildning (NY)

Edugrade

I utbildningen till Nätverkstekniker får du kunskap om hur du installerar, administrerar och reparerar datorsystem och kommunikationsutrustning. Utbildningen erbjuder flera karriärvägar, såsom nätverkstekniker/systemtekniker, IT-supporttekniker och IT-drifttekniker. Med fokus på praktiska färdigheter och teknisk expertis ger denna utbildning en stark grund för att lyckas inom olika områden av IT-branschen. Kickstarta din IT-karriär!

Vår skräddarsydda utbildning för nätverkstekniker är idealisk för dig som vill ha en snabb och enkel start i IT-världen. På bara fyrtio veckor får du de eftertraktade färdigheterna inom nätverksadministration som arbetsgivare söker. Beläget i centrala Stockholm erbjuder vår utbildning praktisk träning och en tydlig väg till anställning.

Utbildningen är på heltid och äger rum i våra lokaler i Alvik, Stockholm. Vi mixar föreläsningar, laborationer och grupprojekt med individuella studier.

Efter avslutad utbildning är du rustad att arbeta som nätverkstekniker, IT-supporttekniker, drifttekniker inom IT eller nätverksadministratör. Utbildningen ger dig mycket goda karriärmöjligheter i takt med att du skaffar dig erfarenhet av yrket och branschen. 

UTRUSTNING INFÖR STUDIERNA
För att delta i utbildningen behöver du en vanlig dator med internetanslutning.

BEHÖRIGHET/FÖRKUNSKAPER
Du måste vara minst 20 år och ha godkända betyg från grundskolan, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet, eller annan omständighet som gör att du kan tillgodogöra dig utbildningen. Du är också behörig om du är under 20 år, men har avslutat ett nationellt program på gymnasiet eller motsvarande utbildning och uppfyller övriga behörighetskrav.

Utbildningsstart
2024-09-23
Utbildningsslut
2025-09-05
Studietakt
100%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 1.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-11
Branscher
Data & IT

Fibertekniker med inriktning mastteknik/mobilnät

Edugrade

Fibertekniker – en hett eftertraktad yrkesgrupp på arbetsmarknaden.

Utbildningen är framtagen i nära samverkan med företag och andra viktiga aktörer i branschen. Utbildningen har ett väldigt gott rykte i hela branschen och efterfrågan på utexaminerade studenter är alltid hög.

Under utbildningen får du mycket gedigna kunskaper som gör att du snabbt kommer in i din yrkesroll som fibertekniker efter examen. Fokus ligger på installation, förläggning och mätteknik, men du får även värdefulla kunskaper i projektledning, dokumentation och entreprenörskap.

Upplägget för utbildningen baseras på 5 dagar/vecka i skolmiljö samt självstudier. I skolmiljö varieras utbildningen mellan föreläsningar, laborationer och projektuppgifter som utförs enskilt eller i grupp. Utbildningen utförs med stöd av en e-learning plattform.

Studierna sker på heltid och är studiemedelsberättigade.

Efter utbildningen
I din vardag kommer du att ha mycket kontakt med andra människor och arbetet sker både ute och inomhus. Arbetet innebär att vara metodisk och noggrann för att säkerställa kvalitet och robusta fibernät som ska fungera under många år framöver. Fler och fler tjejer söker sig till yrket, något som hela branschen välkomnar.

Utbildningen ger dig mycket goda karriärmöjligheter i takt med att du skaffar dig erfarenhet av yrket och branschen. Efterfrågan på utbildade fibertekniker är hög och i över 20 års tid har studenterna från vår utbildning gått rakt ut i arbete. Företagen står i kö och vill anställa de som är klara med utbildningen.

Behörighet
Examen från gymnasiet, Komvux, eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning. Alternativt praktisk erfarenhet eller annat som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Ett godkänt färgseendetest (Ishihara-testet) är ett behörighetskrav, det kan du göra hos optiker eller skolhälsan.

Kontakt
Anette Johansson
Utbildningsledare
070-233 83 87

Utbildningsstart
2024-08-26
2025-08-01
Utbildningsslut
2025-06-20
2026-06-18
Studietakt
100%
YH poäng
215 YH-poäng (ca. 1.1 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Teknik & tillverkning

Agil Javautvecklare

Edugrade

Distans med fysiska träffar i Gävle

Agil Javautvecklare är en mycket eftertraktad utbildning och företagen i branschen har ett stort rekryteringsbehov av systemutvecklare med just den kompetens som utbildningen ger. Du får lära dig agila utvecklingsmetoder, jobba med moderna ramverk och plattformar samt nya populära javascriptbibliotek.

En systemutvecklare inom Java arbetar med att ta fram och utveckla data/IT-system eller delar av system. Kärnkompetensen för systemutvecklaren är programmering. Man förväntas behärska agila utvecklingsmetoder, moderna ramverk och plattformar samt nya populära javascriptbibliotek. Java finns idag på ett stort antal företag och myndigheter, och dessa behöver löpande underhåll och utveckling.

Utbildning på plats hos företag ingår, så kallat Lärande i Arbete (LIA). Här får den studerande möjlighet att applicera sina förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser med målet att få en praktisk yrkeskompetens.

Behörighet
Utbildningen kräver även särskilda förkunskaper motsvarande gymnasiets kurs Engelska 6, Programmering 1 samt Matematik 2, Svenska/Svenska som andraspråk 1, alternativt äldre kurs i Svenska/Svenska som andraspråk A.

Alternativt praktisk erfarenhet eller annat som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Kontakt
Utbildningsledare
jessica.niord@edu.edugrade.se
0700-58 71 23

Utbildningsstart
2024-09-02
2025-09-01
2026-09-01
Utbildningsslut
2026-06-12
2027-06-30
2028-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Data & IT
Studieort
DISTANS (Gävle kommun)