Institutet för Tillämpad Hydraulik, ITH

Vi är Nordens bredaste kompetenscentrum för hydraulik. ITH är en stiftelse som grundades 1987 med syftet att på alla nivåer öka kunskapen om hydrauliska system i alla dess tillämpningar, på alla nivåer och i nära samarbete med näringsliv och akademi.

Hydraultekniker

Institutet för Tillämpad Hydraulik, ITH

De konkreta arbetsuppgifter kan variera från ett projekt till nästa, mycket beroende på kund och projekt, men fokus ligger ändå alltid på produktutveckling inom området hydraulik. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-02-13)
2023-08-21
2024-02-01
2024-08-01
2025-02-01
Utbildningsslut
2024-03-01
2024-05-31
2024-11-21
2025-05-02
2025-11-13
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-31

Hydraulsystemtekniker

Institutet för Tillämpad Hydraulik, ITH

De konkreta arbetsuppgifter kan variera från ett projekt till nästa, mycket beroende på kund och projekt, men fokus ligger ändå alltid på produktutveckling inom området hydraulik. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-09-12)
2023-09-01
2024-09-01
2025-09-01
Utbildningsslut
2024-02-28
2024-12-20
2025-12-19
2026-12-25
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-31

Provtekniker, maskinutveckling

Institutet för Tillämpad Hydraulik, ITH

Yrkesrollen som maskintekniker innefattar att stödja drift, underhåll av maskiner och byggnader och bidra till hög teknisk tillgänglighet. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-09-12)
2023-09-01
Utbildningsslut
2023-06-30
2024-06-30
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-31