Eko-Hydraulik, smarta strategier för hållbarhet bild

Eko-Hydraulik, smarta strategier för hållbarhet

Detta är en Yh-kurs som passar dig som vill förnya din kompetens och utvecklas i en befintlig roll. Kurser har flexibla upplägg för att det ska gå att kombinera arbete och studier.

Eko-hydraulik, smarta strategier för hållbarhet.
Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom hydraulik och hur du kan arbeta strategiskt för hållbarhet inom hydrauliska system. Du får kunskaper om energieffektivitet, renhet, säkerhet och oljor.

Kursen är på deltid och på distans, du studerar i ditt eget tempo, du kan kombinera dina studier med ditt arbete. Total studietid är 20 veckor.

Kursinnehållet:

Hydrauliska system med hög verkningsgrad 30 p

  • Grundkurs 1 med fördjupning i verkningsgrad
  • Översikt Energieffektivitet

Smart hantering av av hydraulik 10 p

  • Hydraulik Montageteknik med fördjupning i täta hydraulsystem
  • Ytors renhet med fördjupning i hållbar tvätteknik
  • Hydrauliksäkerhet

Tillståndsbaserad och miljöanpassat underhåll i hydraulik 10 p

  • Filterteknik
  • Hydraulvätska och smörjmedel med fördjupning i Tillståndsbaserat oljebyte
  • Nyttan med oljeprov

Behörighet
Betyg eller motsvarande kunskaper från områden inom Teknik, El och energi, Industri, Fordon, VVS samt Yrkeserfarenhet 1 år inom något av dessa hydraulikrelaterade arbeten: Montering, Underhåll, Försäljning, Kvalitetsarbete, Ledning, Utveckling

Alla med Nordiskt medborgarskap har rätt att söka.

Utbildningen är kostnadsfri och ger rätt till studiemedel via CSN.