Pedagogiskt arbete
En pedagog vet hur man lär ut olika saker och har ofta stor kunskap inom vissa ämnesområden. Man hittar pedagoger inom alla typer av utbildning av både barn, ungdomar och vuxna. Som lärare kan man arbeta inom t.ex. förskolan och skolan, på gymnasie- och högskoleutbildningar, folkhögskolor och YH-utbildningar. Man kan undervisa i både teoretiska och praktiska ämnen. De flesta pedagogiska arbeten är väldigt omväxlande, eftersom man som lärare och pedagog hela tiden möter nya elever och området ständigt utvecklas.

Filter
Studieform

Din sökning på gav 71 träffar

Ridlärare - Pedagogik, metodik utifrån individ och häst

Yrkeshögskolan Umeå

Utbildningen bedrivs delvis på distans med fysiska träffar samt LIA för genomförande av de praktiska momenten innefattande färdighetsträning i ridning/hästutbildning samt genomförande av olika slags ridlektioner.

I nuläget finns en stor efterfrågan på utbildade ridlärare i hela landet och möjligheten att få jobb efter utbildning anses stor. Utbildningen är unik i sitt slag och är en ettårig yrkeshögskoleutbildning där teori och praktik varvas för att på bästa sätt förbereda dig inför din framtida yrkesroll som ridlärare.

I utbildningen får du utifrån forskning och empiri fördjupa dig inom ett flertal områden, bland annat pedagogik, metodik, häst- och stallmiljö som lärmiljö, hästkunskap, ridlära, ridskoleekonomi och hållbarhet. Du kommer att få kunskaper, färdigheter och kompetenser om bland annat ridskoledrift, hästvälfärdsfrågor, arbetsmiljö- och säkerhet, lektionsplanering, ridundervisning, hästutbildning och anläggningsskötsel.

I kursen häst- och stallmiljö som lärmiljö får du bland annat fördjupa dig i området yrkesidentitet och häst- och stallmiljöns identitetsskapande processer och den forskning som visat att häst- och stallmiljö ofta utvecklar ledarskapsförmågor.

Utbildningen hålls i nära samarbete med branschen, du får även möjlighet att bygga upp ditt nätverk och komma i kontakt med branschen samtidigt som möjlighet till erfarenhetsutbyte ges. De praktiska momenten inklusive ridning sker på samverkande ridskolor i samband med platsförlagda träffar på Forslundagymnasiet i Umeå, som ligger intill Hippologum en av Sveriges största ridanläggningar, samt under LIA-perioden på den anläggning respektive student själv väljer.

Behörighet
Särskilda förkunskapskrav utöver grundläggande behörighet. Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper:

 • Hästkunskap 1
 • Ridning 1

Urval
Vid fler behöriga sökande än platser på utbildningen kommer ett urval att göras. Det sker genom viktning av betyg från följande kurser:

 • Svenska 1 (SVA 1)
 • Engelska 5
 • Matematik 1 a

Kontakt
Christer Löfven
090-16 12 14

Utbildningsstart
2024-08-26
2025-08-01
Utbildningsslut
2025-06-30
2026-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
220 YH-poäng (ca. 1.1 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Ansökan stänger
2024-08-01
Branscher
Djur & natur
Pedagogik
Studieort
Umeå kommun

Yrkesvalidering i praktiken

Nordiska Textilakademin

Kursen är på halvfart under 8 veckor och ger 20 yh-poäng.

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar med HR, omställning, matchning, kartläggning, validering, studie-/yrkesvägledning, karriärvägledning eller närliggande yrkesområden. Kunskapen och kompetensen är viktig för yrkesroller i branschen, såsom designers, inköpare, kvalitets- och hållbarhetsansvariga, sourcing, ledningsgrupp.

Kursen är speciellt utformad för att stödja yrkesverksamma personer och ger en flexibilitet att genomföra studier som passar individen själv, för att också möjliggöra att kunna arbeta parallellt. 

Efter kursen kommer du att ha insikt i hur validering ger nytta för enskilda individer men också för arbetsgivare, utbildningsanordnare och samhället i stort.

Behörighet
Behörig att söka är du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens dessutom ska du ha yrkeserfarenhet från HR, omställning, matchning, kartläggning, validering, studie-/yrkesvägledning, karriärvägledning eller närliggande yrkesområden motsvarande minst ett år på heltid. Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser kommer vi tillämpa vår urvalsprocess.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
Höstterminen 2024
Studietakt
50%
YH poäng
20 YH-poäng (ca. 0.2 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-12
Branscher
Pedagogik
Studieort
DISTANS (Borås kommun)

NPF inriktning barn och unga

KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. De vanligaste funktionsnedsättningarna är adhd, AST, Tourettes och språkstörning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser.

Denna yh-kurs vänder sig till dig som arbetar med barn och unga inom förskola, grundskola eller gymnasieskola. Du läser på distans på 75% (haltid) under 13 veckor så att du kan kombinera arbete med studier.

Målet med utbildningen
Denna yh-kurs ger den studerande kunskaper om de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ADHD, AST och Tourettes men även språkstörning, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och dyskalkyli samt dess konsekvenser i vardagen. Den studerande får även kunskaper inom 2E-begreppet (twice exceptional) vilket beskriver hur ett barn kan ha neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men som också har en särskild begåvning (hög IQ). Utbildningen ger kunskap om vikten om tidig identifiering, samt om olika diagnosers styrkor. Den studerande får även tillfälle att lära sig om de övrigt förekommande funktionsnedsättningarna, såsom de tysta så kallade osynliga introverta barnen och unga och även barn med hög känslighet,

YH-utbildningen NPF hos barn och unga ger dig

 • Kunskaper om de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ADHD, AST och Tourette
 • Kunskaper om språkstörning, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och dyskalkyli
 • Kunskaper om konsekvenser i vardagen vid ovanstående funktionsnedsättningarna.
 • Kunskaper om vikten av tidig identifiering samt om olika diagnosers styrkor
 • Kunskaper om grunderna i tillämpad beteendeanalys och inlärningspsykologi
 • Kunskaper om 2E: barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som också har en särskild begåvning, särskilt begåvade barn och unga och hur de skiljer sig från högbegåvade och högpresterande barn.
 • Kunskaper om övrigt förekommande funktionsnedsättningar såsom de tysta s.k. osynliga introverta barnen och unga
 • Kunskaper om barn och unga med hög känslighet och deras olika svårigheter, behov och styrkor. 
Utbildningsstart
2024-09-09
Utbildningsslut
2024-12-06
Studietakt
75%
YH poäng
50 YH-poäng (ca. 0.3 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-12
Branscher
Pedagogik
Sjukvård & socialt arbete
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)

Språkutveckling inriktning barn

KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI

KUI's korta YH-kurs Språkutveckling hos barn och unga vänder sig till dig som arbetar med barn och unga inom förskola och/eller grundskola.

Utbildning är på distans och omfattar 14 veckor på deltid (75%), så du kan kombinera arbete med studier.

Under utbildningen får du kunskaper om grundläggande teorier och faktorer som påverkar första- och andraspråksutveckling. Du får lära dig om språkets uppbyggnad och användning, multimodala uttryck hos barn, tidiga möten med skriftspråket och även de första stegen mot att kunna skriva och läsa. Du får kompetens inom kommunikation och socialt samspel samt förståelse för verbal och ickeverbal kommunikation. Stor vikt läggs vid IKT som hjälpmedel.

Då den största delen av utbildningen är på distans krävs datorvana och du måste ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling och webbkamera.

Utbildningsstart
2024-09-09
Utbildningsslut
2024-11-29
Studietakt
75%
YH poäng
45 YH-poäng (ca. 0.3 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-08-12
Branscher
Pedagogik
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)

Implementering av välfärdsteknik i vård och omsorg

KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI

KUI's YH-kurs Implementering av välfärdsteknik inom vård och omsorg vänder sig i första hand till dig som arbetar som undersköterska eller inom relevant yrkesområdet inom LSS, exempelvis som skötare, elevassistent, habiliteringsassistent eller liknande.

Utbildning bedrivs på distans och 50% så att du kan kombinera arbete med studier.

Målet med den här kursen är att du ska få specialiserade kunskaper om faktorer som påverkar implementeringen av välfärdsteknik inom vård och omsorg. Du får kunskaper om etiska aspekter och dilemman i samband med välfärdsteknik samt färdigheter att arbeta med välfärdsteknik utifrån gällande lagar och förordningar.

Du får även kompetens att handleda kollegor i välfärdsteknik.

Efter utbildningen har du kompetensen att genom samarbete implementera välfärdsteknik på arbetsplatsen och att kunna bevaka den tekniska utvecklingen inom området och verka för det fortsatta egna och verksamhetens lärande

Utbildningsstart
2024-10-07
2025-02-10
Utbildningsslut
2025-01-24
2025-05-16
Studietakt
50%
YH poäng
35 YH-poäng (ca. 0.4 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-09-09
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Pedagogik
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)