Här berättar Lisa Holm, upphandlare på inköpscentralen för Östra Göinge, Osby, Hörby, Höör och Bromölla om utbildningen "Upphandling av digitaliserings- och IT-lösningar".  

Vad fick dig att välja just denna utbildning?

– Kursen lät spännande och behandlar ett ständigt växande område. Jag ville få en ännu djupare förståelse för hur en IT-upphandling kan bli värdeskapande för beställaren, hur man skapar förutsättningar för att leverantören får göra det den är bäst på samtidigt som alla lagar och regler följs. Att kursen var på distans under 12 veckor var också en avgörande faktor.

Vad vill du lyfta kring utbildningen?

– Utbildningen ger en bra grund att stå på och gör en nyfiken på att lära sig ännu mer. Att blanda teori och diskussioner med lärarnas praktiska exempel från arbetslivet gör kursen intressant och tankeväckande även om man tidigare jobbat inom området.  Att få med både säkerhetstänk och det juridiska perspektivet är viktigt eftersom det utgör basen i en hållbar IT-upphandling.  

Hur löste du logistiken kring kursupplägget?
– Kursens flexibla upplägg gjorde det möjligt att kombinera studier med heltidsarbete och familjeliv. Möjligheten att kunna titta på inspelade föreläsningar i efterhand gjorde det hela genomförbart utan att göra avkall på utbildningens kvalité. Övningar och inlämningsuppgifter gav mig möjlighet att direkt omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling.  

 Vem tycker du att kursen vänder sig till? 

– Alla som jobbar inom IT-upphandlingsområdet, oavsett om man kommer från IT-branschen, jobbar som upphandlare, beställare, eller kommer från leverantörssidan. Att förstå samband i hela inköpskedjan skapar goda förutsättningar för en bra affär, både för den som upphandlar, driftar, levererar samt den som sedan ska använda IT-lösningen i sitt dagliga arbete.

Om du som kursdeltagare varit med i ett IT- eller upphandlingsprojekt så skapar kursen möjlighet till kunskapsutbyte och att dela erfarenheter med kursdeltagare från flera olika branscher och med olika yrkesroller.