Fyll i det som är viktigt för dig

Utökat sök

Studietakt

Studieform

Utbildningsstart

Utbildningslängd

Övrigt

Din sökning på gav 1288 träffar

El- och belysningsdesigner

STI - Stockholms Tekniska Institut

Om programmet

El- och Belysningsdesigner är utformat för att möta de växande behoven inom branschen. Här kombinerar du expertisen från både elkonstruktion och ljusdesign för att planera och genomföra olika el- och belysningsprojekt. Genom att använda olika CAD-verktyg och förstå BIM-processen, skapar du effektiva och estetiskt tilltalande belysningslösningar.

Din roll sträcker sig från teknisk konstruktion till kreativ design, vilket är avgörande i en tid där det finns en ökad efterfrågan på hållbara och estetiska ljusmiljöer. Speciellt i storstadsregioner förväntas behovet av El- och Belysningsdesigners öka markant i framtiden, vilket öppnar upp många möjligheter efter din utbildning på STI.

Under utbildningen får du en bred teoretisk grund kombinerad med praktiska färdigheter. Du kommer att arbeta med avancerade CAD-verktyg, förstå BIM-processen och utveckla din förmåga att planera och genomföra belysningsprojekt för olika miljöer. Dessutom kommer du att lära dig om ljusdesign och dess påverkan på människor och miljö, samt få kunskaper inom entreprenadjuridik och projektplanering.

Efter din utbildning på STI kommer du att kunna arbeta inom den tekniska sidan med fokus på projektering och elkonstruktion, eller den estetiska sidan med inriktning på design av ljusprojekt och ljusgestaltning. Med den växande efterfrågan inom branschen kommer vår utbildning att göra dig till en professionell och eftertraktad expert inom området.

Ansök nu och ta det första steget mot en spännande och efterfrågad karriär inom belysningsdesign! Välkommen till STI!

Efter din utbildning kan du arbeta i roller som:

 • Belysningsprojektör
 • Belysningsingenjör
 • Ljus- och projekteringsdesigner
 • Ljussamordnare
 • Projektsamordnare belysning

Särskild behörighet

 • Matematik 2a, b eller c (eller Matematik B) med lägst betyg E (eller betyg G)

Och minst en av följande:

 • Praktisk ellära (Lägst betyg E/G)
 • Ellära 1 (Lägst betyg E/G)
 • Naturkunskap 2 (Lägst betyg E/G)
 • Teknik 1 (Lägst betyg E/G)
 • Fysik 1 (Lägst betyg E/G)
Utbildningsstart
2024-08-01
2025-09-01
2026-09-01
Utbildningsslut
2026-06-11
2028-07-06
2028-07-06
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Ansökan stänger
2024-08-01
Branscher
Teknik & tillverkning

Elnätsdesigner

STI - Stockholms Tekniska Institut

Om programmet

Sverige genomgår just nu flera stora förändringar, inklusive digitalisering, ökad efterfrågan på bostäder, växande industri och minskad användning av fossila bränslen. Behovet av el är större än någonsin och fortsätter att växa. Samtidigt är de befintliga elnäten föråldrade och behöver moderniseras för att möta den ökade efterfrågan. För att hantera dessa förändringar satsas det stort på utbyggnad och utveckling av elnäten i Sverige. Dock finns det för närvarande en stor brist på kompetens och arbetskraft inom detta område.

I rollen som elnätsdesigner, även känd som elkraftskonstruktör eller beredare, blir du en teknisk projektledare som arbetar med elutredningar på elnätsbolag. Du kan också arbeta på teknikkonsultföretag eller som elentreprenör.

I din yrkesroll hanterar marktillstånd, utvecklar eltekniska lösningar och åtgärdar fel på elnäten. Efter din utbildning kommer du också att kunna arbeta som konstruktör inom elnät och skapa ritningar med hjälp av CAD och andra programvaror. Som elnätsdesigner är du aktivt engagerad i att säkerställa att elnäten uppfyller dagens höga krav på säkerhet och miljö.

Vår utbildning på STI ger dig specialiserade kunskaper inom området elnät och elanläggningar. Du kommer att lära dig att delta i planeringen och utformningen av elnät med fokus på både region- och lokalnivå. Dessutom kommer du att få kompetens i att använda de vanligaste programvarorna inom branschen för beräkningar och tekniska ritningar, samt förmågan att analysera och projektera elanläggningar.

Ta steget mot en spännande framtid genom att ansöka idag och göra elnätsdesign till en framgångsrik karriär!

LIA
I utbildningen ingår det två praktikperioder som kallas LIA (Lärande I Arbete). Här är du ute och jobbar på ett företag inom din bransch. Under din LIA så arbetar du tillsammans med en handledare från företaget för att kunna omsätta dina kunskaper på bästa sätt. LIA-perioderna ger dig erfarenhet, större insikt i din kommande yrkesroll och en mycket stark koppling till arbetsmarknaden.

Elnätsdesigner är en heltidsutbildning på distans med ca 5 obligatoriska träffar i Stockholm per läsår. Varje träff är 2-3 dagar. Din övriga undervisning sker främst via lärplattformen genom föreläsningar, studieanvisningar, interaktiva e- kurser, självstudier med handledarstöd, projektarbeten, laborationer och studiebesök.

Särskild behörighet

 • Matematik 2a, b eller c (eller Matematik B) med  lägst betyg E (eller betyg G) eller:
 • Motsvarande kunskaper och färdigheter, förvärvade inom exempelvis annan utbildning eller yrkeserfarenhet.
Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2026-07-09
2027-06-09
2028-06-07
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Ansökan stänger
2024-08-01
Branscher
Bygg & fastighet
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)

Infrastrukturprojektör BIM

STI - Stockholms Tekniska Institut

Bli en del av att göra samhället bättre! Som Infrastrukturprojektör BIM spelar du en viktig roll för att förbättra människors liv och utveckla vårt samhälle genom att använda miljövänliga och smarta lösningar i infrastrukturprojekt.

Vad gör en infrastrukturprojektör eller samordnare?

Vår infrastruktur, som vägar, broar, järnvägar och flygplatser, är viktig för att samhället ska fungera bra och hållbart. Den låter oss resa, transportera varor och få tillgång till nödvändiga saker, och är central för samhällsutvecklingen.

Som projektör eller samordnare inom infrastruktur är ditt jobb att planera, organisera och driva projektet framåt. Du ser till att projektet genomförs på ett smart och hållbart sätt och att målen uppnås.

Du jobbar nära ditt team och andra involverade för att lösa problem som uppstår. För att göra ditt jobb bra behöver du teknisk kompetens, planeringsförmåga och bra kommunikation.

Bli en del av att göra samhället bättre! Som projektör eller samordnare inom infrastruktur spelar du en viktig roll för att förbättra människors liv och utveckla vårt samhälle genom att använda miljövänliga och smarta lösningar. Dessutom finns det massor av jobbmöjligheter i Sveriges stora infrastrukturprojekt.

Vad är BIM?

BIM står för Building Information Modeling/Management. Det handlar inte bara om en enskild programvara utan om ett samarbete mellan olika aktörer, yrkesroller och program inom bygg- och anläggningsbranschen.

Genom BIM delar olika delar av ett bygg- och anläggningsprojekt information med varandra, oavsett vilken programvara de använder. Det gör samarbete smidigt och effektivt för olika team, även om de använder olika verktyg.

BIM handlar om att skapa en miljö där alla kan dela och samarbeta med information för att bygga en mer hållbar framtid. Att vara en Infrastrukturprojektör BIM öppnar dörrarna till en växande bransch med hög efterfrågan på kompetens. Som projektör eller samordnare har du många möjligheter till en bra och spännande karriär.

Sveriges stora infrastruktursatsningar är långsiktiga projekt som sträcker sig många år framåt, vilket skapar en stabil och spännande bransch.

Efter utbildningen kan du arbeta som:

 • BIM-samordnare
 • Datasamordnare inom anläggning
 • Infrastrukturprojektör BIM
 • Modellsamordnare
Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2026-07-09
2027-06-09
2028-06-07
Studietakt
100%
YH poäng
420 YH-poäng (ca. 2.1 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Ansökan stänger
2024-08-01
Branscher
Bygg & fastighet
Teknik & tillverkning

Digital butiksledare

Uddevalla Yrkeshögskola

BUTIKSLEDARE MED DIGITAL KOMPETENS

En utbildning för dig som vill utvecklas som butiksledare och är nyfiken på ny teknik.

Dagens och framtidens butik omfattar både fysisk och digital handel som samverkar i kundresan och butiksledare behöver förstå e-handels roll som ett komplement till den fysiska handeln.

I utbildningen lär du dig om butiksledning för att kunna ansvara för försäljning, drift, butikens resultat och sätta kunden i fokus. Du utvecklas mot att bli en bra ledare, en duktig säljare och tänka resultatorienterat. Du lär dig om digitala butikskoncept för att knyta ihop den fysiska och digitala kundresan.

Efter utbildningen har du en strategisk och operativ kompetens att utveckla och förbättra den digitala butiksupplevelsen ur ett kundperspektiv.

Det är en heltidsutbildning på distans i ett anpassat format så du ska kunna studera och delvis jobba samtidigt. Upplägget är sådant att du kan välja att vara med på lektion i realtid en till två dagar per vecka beroende på kurs eller välja att ta del av lektionen inspelad dagen efter. Till varje lektion finns det uppgifter och möjlighet till handledning.

LIA- Lärande i arbete 
En stor och viktig del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

Förkunskaper

 • Grundläggande behörighet
 • 1 års yrkeserfarenhet på minst halvtid från handel, butik eller service.
Utbildningsstart
2024-08-26
Utbildningsslut
2026-01-16
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Branscher
Data & IT
Ekonomi, admin, sälj
Studieort
DISTANS (Uddevalla kommun)

Fastighetsingenjör

Campus Värnamo

Se en Intervju med Jessica som läst Yrkeshögskoleutbildningen Fastighetsingenjör på Campus Värnamo.

Brinner du för hållbar utveckling? Som fastighetsingenjör får du arbeta med optimering av energianvändning i fastigheter och dess energi- och miljöpåverkan samt projektledning i olika byggprocesser.

Energieffektivisera
Bygg- och fastighetsbranschen har stora utmaningar för att uppnå de mål som ställs på energieffektivisering inom såväl ny- som ombyggnation och fastighetsförvaltning.

I rollen som fastighetsingenjör ser du ett mervärde i att skapa långsiktigt hållbara byggnader och en sund inomhusmiljö med hjälp av smarta och innovativa lösningar. Vikten av att samverkan fungerar mellan bygg- och fastighetsbranschens många aktörer är avgörande för att skapa optimala fastighetslösningar. Här får du en avgörande roll.

Teori i praktiken
I våra yrkesutbildningar lägger vi stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke. Därför är utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Under utbildningens gång jobbar du med skarpa projekt i flera kurser.

En fjärdedel av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nya kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Undervisande lärare har också specifik yrkeserfarenhet från branschen och vi gör spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från olika branschprofiler.

Förutom yrkeskunskaper ställer arbetsgivarna även krav på din anställbarhet, det vill säga din förmåga att ta ansvar, vara driven, ha en god samarbetsförmåga och vara lösningsfokuserad. Detta får du också träna på under utbildningstiden.

Utbildningens upplägg
Undervisningen sker på plats på Campus Värnamo två till tre dagar per vecka genom föreläsningar, handledning och studiebesök. Övrig tid sker arbete i grupprojekt samt självstudier. Du förväntas lägga cirka 40 timmar i veckan på dina studier.

Jönköping University, Tekniska Högskolan som är utbildningens huvudman, har i nära samarbete med branschorganisationer och företag tagit fram utbildningen så att den väl svarar mot marknadens kunskapsbehov.

Kontaktperson
Veronica Sandkvist
0370-37 74 83
Utbildningsledare Fastighetsingenjör
och Webbutvecklare .NET

Utbildningsstart
2024-08-26
2025-08-11
2026-08-10
Utbildningsslut
2026-06-30
2027-06-30
2028-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Ansökan stänger
2024-08-23
Branscher
Bygg & fastighet
Teknik & tillverkning