Beridarutbildning

Beridaren skall i sin ridning och hästhantering ha kompetens att utbilda hästar i alla discipliner - från sadeltämjning till medelsvår nivå samt att på uppdrag rekrytera, tävla, marknadsföra och försälja hästar. Läs mer på framtid.se

Framtid.se websida

Tips på liknande utbildningar som kanske kan passa dig