Data Analyst bild

Data Analyst

I den här utbildningen får du lära dig hur man samlar in, analyserar och drar relevanta slutsatser av information som ska hjälpa beslutsfattare att kunna ta bättre och smartare affärsbeslut.

Utbildningen bedrivs på engelska.

Som dataanalytiker är dina främsta uppgifter är att kunna navigera dig genom stora datamängder för att sedan kunna dra slutsatser utifrån vad datan visar. Arbetsuppgifterna är många och varierar stort, men för att kunna utföra sitt arbete som dataanalytiker måste du ha goda kunskaper i statistik och matematik, såväl som i kodning och maskininlärning.

Du får möjlighet att utforska hur och var värdefull information kan hämtas, i både interna och externa system och lära dig att dra slutsatser från hårda fakta. Du får lära dig hur man arbetar med program för affärsintelligens för att hjälpa företag att ta strategiska affärsbeslut.

Den här yrkesutbildningen innebär att du kommer att bygga din inlärning på erfarenheter. Du kommer att vara en del av en samarbetande utbildningsmiljö med hög energi som speglar den moderna arbetsplatsens dynamik. Omgiven av en mängd olika talanger och branschexperter från hela världen får du chansen att skapa lösningar baserade på verkliga kunders riktiga problem.

Upplägg
Du tillbringar 53 veckor på vårt campus i Stockholm, övriga 27 veckor gör du din praktik någonstans i världen.

Avgifter:
Internationella studenter – 205,000 SEK
Nordiska studenter – CSN berättigat