Sustainability Change Leadership

Sociala hållbarhetsstrateger gör utredningar och stöttar företag och organisationer i att utveckla hållbarhetsstrategier. Läs mer på framtid.se

Framtid.se websida

Tips på liknande utbildningar som kanske kan passa dig