Customer Experience Specialist bild

Customer Experience Specialist

Customer Experience Specialist ger dig en kombination av kompetenser som bygger på tekniska, kommunikativa, analytiska och strategiska kunskaper kopplade till flöden i kundupplevelsen.

Som Customer Experience Specialist får du en holistisk syn på alla kundresans touchpoints – fysiska, digitala och kommunikativa. Du lär dig arbeta strategiskt och operativt utifrån tolkning och analys av data samt hantera Marketing Technologies, organisationsprocesser och automatiserade flöden kopplade till kund- och köpresor.

Utbildningen passar dig som har ett analytiskt tankesätt, är intresserad av kundbeteenden och nyfiken på att lära dig hantera nya teknologier. Som Customer Experience Specialist kan du arbeta strategiskt, analysera flöden och processer och hantera data för olika kontextberoende ändamål.

Utbildningen ger dig efterfrågad specialistkompetens inom tekniska system och digitala plattformar kopplade till kundupplevelse, lär dig hantera och använda marknadsteknologier, digital analys, AI, Machine Learning och konvertering. Du får förståelse för organisationsprocesser och lär dig att operativt hantera automatiserade flöden kopplade till kund- och köpresor.

Tänkbara yrkesroller efter utbildningen:

  • Customer Experience Specialist
  • Customer Experience Solutions Operator
  • Marketing Technology Specialist
  • Marketing Automation Specialist
  • Growth Technology Specialist
  • CX & Marketing Operator