E-Commerce Logistiker

E-commerce Logistiker ger dig specialiserad kompetens inom e-handelslogistik och digital handel.

Du lär dig att bedriva effektiv och hållbar lagerstyrning från inköp till slutleverans samt bedriva affärs- och verksamhetsutveckling inom området med krav på affärsnytta och hållbarhet. Utbildningen täcker även supply & demand chain management, ekonomi, import och export, juridik och hållbarhet.

Utbildningen ger dig eftertraktad kompetens att tillämpa kundcentrerad logistik inom e-handel/digital handel/omnikanalshandel, analysera digitala och logistiska flöden inom e-handel, analysera och optimera flöden inom lagerhållning och lagerstyrning, tillämpa kunddriven slutleverans, hantera frågeställningar och processer relaterade till hållbarhet samt skapa insikter och utveckling av affären och verksamheten inom e-handelslogistik.

Efter utbildningen kan du arbeta inom exempelvis:

  • E-Commerce Logistiker
  • Operativ ansvarig Last mile
  • Verksamhetsutvecklare e-handelslogistik
  • Operativt ansvarig E-handel Supply Chain
  • Logistikutvecklare inom transport och spedition