Ekonomi & Redovisnings­konsult

Utbildningen Ekonomi- och redovisningskonsult lär dig att ta ett affärsmässigt helhetsansvar för redovisningsarbetet på en ekonomiavdelning eller en redovisningsbyrå.

Du får specialiserade kunskaper i bland annat redovisning, ekonomistyrning, bokslut och beskattningsrätt.

Ekonomi- & redovisningskonsult ger kompetens att arbeta självständigt och ta ett affärsmässigt helhetsansvar för redovisningsarbetet. Du lär dig bland annat att behandla teoretisk och praktisk bokföring, ekonomisk redovisning och ekonomistyrning samt lösa sammansatta problem inom bokförings, ekonomiskt redovisnings- och ekonomistyrningsarbete. Dessutom tränas du i affärsrådgivning för att kunna kommunicera till externa/interna parter med olika ekonomisk kompetens.

Efter avslutad utbildning kan du jobba som:

  • Redovisningsekonom
  • Redovisningskonsult
  • Ekonomikonsult
  • Ekonomiansvarig