Public Bid Manager

Distans | Göteborg, Malmö, Stockholm

Distansutbildningen Public Bid Manager gör dig till specialist inom affärer med offentlig sektor genom att lära dig ett affärsmässigt helhetsperspektiv på upphandlingsprocessen.

Utbildningen sker på distans, vilket gör den tillgänglig oavsett var i Sverige du bor.

Public Bid Manager kan kortfattat beskrivas som företagens motsvarighet till offentlig upphandlare – men istället för att agera beställare har du ett affärsmässigt uppdrag från leverantörssidan.

Utbildningen ger dig övergripande förståelse för anbudsprocessen, förhandlingsarbetet, själva affären och uppföljningen som följer. Och lär dig dessutom att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av processens alla steg.

Utbildningen ger dig eftertraktad kompetens för en karriär inom försäljnings- och anbudsarbete mot offentlig sektor. Här utvecklar du både strategiska och operativa färdigheter inom kvalificerat försäljnings- och anbudsarbete, beräkning och budgetering, anbudsprocessen, förhandling med offentlig kund, med mera.

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis:

  • Public Bid Manager
  • Anbudsansvarig
  • Anbudsläggare
  • Säljare offentliga affärer