Digital transformationsledare

Samhällsbyggande handlar bland annat om bostadsbyggande, handel, markanvändning, trafik och infrastruktur samt miljö och teknisk försörjning. Läs mer på framtid.se

Framtid.se websida

Tips på andra utbildningar som kanske passar

Miljösamordnare Hållbara Byggnader

KYH

✓ Kostnadsfri & CSN-berättigad YH-utbildning. 

Som Miljösamordnare har du en specialistroll inom byggnadsteknik, miljökunskap och miljölagstiftning! Du samordnar, planerar, driver och följer upp miljöfrågor hos företag och organisationer. Ditt jobb är att identifiera miljöpåverkan vid byggprojekt. Det innefattar att göra byggvarubedömningar, inventera markförhållanden och ta hänsyn till lagstiftningsfrågor. Du varvar mellan kontor och ute i fält på byggarbetsplatser. 

Behörighetskrav
För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Du behöver även ha minst godkänt betyg i någon av följande kurser:

 • Bygg och anläggning 1 och Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2
  Eller
 • Matematik 2 och Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2


  Saknar du något behörighetskrav? Det finns flera olika sätt att bli behörig på! Läs om hur du kan bli behörig till KYH här!
   

  Platsbunden via Stockholm, Malmö, Piteå & Norrtälje. 

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Höstterminen 2025
Höstterminen 2026
Utbildningsslut
Vårterminen 2026
Vårterminen 2027
Vårterminen 2028
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Branscher
Bygg & fastighet
Övrigt
Ekonomi, admin, sälj
Satellitort
Malmö, Piteå, Norrtälje

Handläggare på byggnadsnämnd

KYH

✓ Kostnadsfri & CSN-berättigad YH-utbildning. 

Som Handläggare på byggnadsnämnd granskar du handlingar och byggen samt beslutar om kontrollplaner genom att tillämpa beräkningar efter olika översikts- och detaljplaner. Ofta är du anställd av kommun och inom offentlig verksamhet. I din yrkesroll har du även mycket kontakt med olika människor i samband med bygglovsansökningar.

Behörighetskrav
För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du ha gymnasieexamen från Sverige eller annat land. Du behöver även ha minst godkänt betyg i följande kurser:

Platsbunden via Stockholm, Malmö, Gävle, Hudiksvall, Söderhamn.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
Vårterminen 2026
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Bygg & fastighet
Ekonomi, admin, sälj
Satellitort
Gävle, Hudiksvall, Malmö

Arbetsledare - anläggning

Yrkeshögskolan Syd

Fysiska träffar i Hässleholm varvas med distansstudier och studiebesök som anknyter till kursinnehållet. Perfekt för den som är yrkesverksam och vill vidareutbilda sig. De fysiska träffarna förläggs i möjligaste mån till vinterperioden för att underlätta för anläggningsföretagen.

Utbildningslokalerna som används vid de fysiska träffarna finns i direkt anslutning till Hässleholms Centralstation. Du som inte har möjlighet att satsa på heltidsstudier och någon av ingenjörsutbildningarna vid Yrkeshögskolan Syd har här en utmärkt möjlighet att utveckla din kompetens inom anläggningsteknik. Yrkesroller som utbildningen kan leda till (beroende på bakgrund och förkunskaper) är arbetsledare i produktion, kalkylering, projektledning, eller som egen företagare.

Arbetsmarknaden är mycket god för utbildade tekniker inom anläggning. Arbetsledare och samordnare vid anläggningsprojekt är och kommer framöver att vara en bristvara. Det behövs därför kvalificerade medarbetare med rätt kompetens. Stora projekt inom infrastruktur och VA-underhåll är områden där det ständigt behövs arbetsledare med både yrkeserfaren och utbildning.

CSN
YH-utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN och är avgiftsfria för studenterna förutom kurslitteratur och studiematerial.

Behörighet
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Bygg- och anläggningsprogrammet

 • Anläggning 1, 100p
 • Anläggning 2, 200p

OCH

Yrkeserfarenhet: 2 år

2 års relevant dokumenterad yrkeserfarenhet från anläggningsarbete.Yrkeserfarenheten ska vara dokumenterad vad gäller vilken yrkesroll man innehaft och vilka arbetsuppgifter som utförts.

Utbildningsstart
2024-08-26
Utbildningsslut
2026-06-12
Studietakt
50%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Bygg & fastighet
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Hässleholms kommun)

Byggnadsingenjör - Produktionsledning

Yrkeshögskolan Syd

Har du ett genuint intresse för byggproduktion? Tycker du om att skapa helhet av detaljer? Vill du ha ett fritt och omväxlande arbete som arbetsledare inom byggbranschen? Ta steget i rätt riktning och utbilda dig till byggnadsingenjör på YHS i Hässleholm!

Som byggnadsingenjör med inriktning produktionsledning har du ett kreativt, koordinerande och omväxlande arbete där du som nyckelperson har överblick över hela byggprocessen. Utbildningen ger dig rätt kompetens som efterfrågas av branschen. Du får bland annat kunskaper om bygg- och anläggningsprocesser, branschens standardavtal, kvalitets, miljö- och arbetsmiljö, upphandling, produktionsplanering samt produktionsekonomi, praktiskt ledarskap och organisationsutveckling knuten till branschen. Du får färdigheter i använda digitala verktyg i olika skeden av projektet. Du lär dig hur du kvalitetssäkrar arbetet samt hur du tillämpar förfrågningsunderlag och bygghandlingar i byggprojekt.

Efter avklarad, avgiftsfri och studiemedelsberättigad utbildning, ska du kunna ta dig an olika arbetsuppgifter och utmaningar såväl inne på kontoret som ute på byggarbetsplatsen och arbeta som bland annat byggnadsingenjör, arbetsledare eller platschef inom bygg och anläggning, bygglovshandläggare, CAD-ritare, arbetsmiljösamordnare.

Framtiden ser ljus ut inom bygg- och anläggningsbranschen. Din börjar hos oss på Yrkeshögskolan Syd!

Framtidsutsikter
Sverige satsar stora resurser på infrastruktur under kommande åren och arbetsmarknaden lider brist på ingenjörer med rätt kompetens. Personer som arbetar inom samhällsbyggnadssektorn hjälper till i utvecklingen och byggandet av våra framtida och hållbara samhällen. Byggkonjunkturen är väldigt stark och byggverksamheten har utvecklats mycket under flera års tid. Möjligheterna till arbete är mycket goda för utbildade byggnadsingenjörer.

Vår utbildning, skräddarsydd efter branschens behov, ger dig en bred grund att stå på samt spetskompetens att tillämpa och utvecklas inom bygg-och anläggningsbranschen.

LIA
Lärande i arbete förläggs till branschföretag och omfattar 26 veckor under två perioder. Du väljer själv företag och ort.

Behörighet

Särskilda förkunskaper krävs i form av lägst betyget E (betyg G*) i:

 • Bygg och anläggning 1
 • Bygg och anläggning 2

eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan likvärdig utbildning.

*Gäller kurser före den 1 juli 2011 (GY2000) inom gymnasieskolan eller före 1 juli 2012 för gymnasiekurser inom vuxenutbildning.

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2026-06-01
2027-06-01
2028-06-01
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Bygg & fastighet
Teknik & tillverkning

Tågtekniker

Yrkeshögskolan Syd

Då det väntas många pensionsavgångar inom branschen och mycket statistik pekar mot en ökning av kollektivtrafiken på både kort och lång sikt vilket är både miljömässigt och ekonomiskt för invånarna, så kommer under de närmaste åren att satsas miljarder kronor för att förbättra infrastruktur och underhåll gällande järnväg och fordon. Detta i sin tur leder till en ökad efterfrågan på kompetent underhållspersonal med rätt teknisk utbildning.

Efter utbildningen
Efter avslutad utbildning och med samtliga avklarade kurser får du en yrkeshögskoleexamen på 300 YH-poäng vilket motsvarar 1,5 års studier. I utbildningen är det inbyggd praktik eller LIA (lärande i arbete) vilket innebär att man är ute i arbetslivet, på företag, och får testa sina kunskaper, färdigheter och kompetenser i en relevant miljö, men också lära sig nya saker i skarpt läge. Praktiken är sammanlagt 20 veckor av totalt 60 utbildningsveckor.

Yrkesroller efter utbildningen

 • Systemtekniker tåg
 • Industritekniker spårbundna fordon
 • Service- och automationstekniker infratech
 • Tågreparatör
 • Tågtekniker

Behörighet
Särskilda förkunskaper krävs i form av lägst betyget E (betyg G*) i:
Matematik 2 (B)
eller
Ellära 1

eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan likvärdig utbildning.

*Gäller kurser före den 1 juli 2011 (GY2000) inom gymnasieskolan eller före 1 juli 2012 för gymnasiekurser inom vuxenutbildning.

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2025-12-19
2026-12-25
2027-12-24
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Bygg & fastighet
Teknik & tillverkning