Elkraftsingenjör

En utbildning till elkraftsingenjör öppnar många dörrar till arbetsmarknaden. Som elkraftsingenjör jobbar du med planering och styrning av processer och projekt i landets elnät och elkraftsanläggningar hos nät-, industri- eller konsultbolag, beroende på vad du är intresserad av.

Om utbildningen
Du kommer ha lektioner på plats i Linköping i snitt 2,5 dagar i veckan och resterande tid förväntas du lägga ner på självstudier i form av fördjupning inom ämnet i kursen du läser.

Utbildningens upplägg
Utbildningen består av både föreläsningar, laborationer, gruppövningar och praktikinslag. En tredjedel av utbildningen är förlagd till en arbetsplats i form av LIA/praktik. Innehållet och kvalitén i utbildningen ses hela tiden över av samarbetspartners och nyckelpersoner i branschen.

Efterfrågad kompetens
Utöver målet att bli fossilfria så är det stora investeringar som måste göras i samband med underhåll av kraftnäten runt om i landet. Då elnäten kräver kontinuerliga underhållsinsatser hela tiden, bedöms elkraftbranschen som mindre konjunktionskänslig än andra branscher.

Enligt branschen är det stor brist på elkraftsingenjörer idag på grund av att det är för få som utbildar sig till yrket. Därför kan du känna dig trygg i att din kompetens kommer att efterfrågas nu och i framtiden.

För dig som tycker om att arbeta lösningsfokuserat
För att trivas i rollen som elkraftingenjör ska du tycka om att arbeta lösningsfokuserat och i projekt. Du ska vara ansvarsfull och mycket noggrann. Du tycker om att räkna, lösa problem och använda dig av IT-verktyg i ditt arbete. Du som person är nyfiken och det är naturligt för dig att ta reda på den bästa lösningen utifrån problemet. Du trivs med att arbeta i grupp men kan ta ett stort eget ansvar. Denna utbildning kan vara ett naturligt steg i din karriär om du tidigare läst något av programmen El- och energi, VVS- och fastighet, Naturvetenskap eller Teknik.

Efter utbildningen
Efter avslutad utbildning som elkraftsingenjör kan du det du behöver kunna för att arbeta på elnätsbolag, alternativt industri eller företag verksamt inom elkraftområdet. Du kan arbeta med exempelvis planering, konstruktion och beredning av elnät och elkraftanläggningar, såväl som driftsättning, service och underhåll.