Ventilationsingenjör

Som Ventilationsingenjör jobbar du med energioptimering av ventilations- och kylanläggningar, energikalkylering. Du jobbar även med ekonomi och planering inom fastighetsområdet samt med elsäkerhet och digitalteknik. Läs mer på framtid.se

Framtid.se websida

Tips på andra utbildningar som kanske passar

Drifttekniker/Processoperatör

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling

Är du en ansvarstagande och noggrann person med intresse för det tekniska så har du efter denna utbildning mycket goda chanser till jobb!

Som drifttekniker / processoperatör arbetar du tillsammans med dina kollegor i skiftlaget med att övervaka produktionen, lösa problem och utveckla såväl process som produkt.

En del av arbetet sker i kontrollrum och en del ute i anläggningen. Du arbetar alltså både praktiskt och med problemlösning. Du får stort eget ansvar och arbetar med både människor och maskiner.

Utbildningen
Utbildningen ges på distans med fysiska träffar varannan vecka i Oskarshamn eller Växjö. Eftersom utbildningen bedrivs på två studieorter kommer föreläsaren ibland att vara på plats på ena studieorten och då följer andra studieorten föreläsningen digitalt.

Föreläsningar varvas med studiebesök, laborationer och räknestugor. Laborationerna genomförs främst i Oskarshamn och på Linnéuniveristet i Kalmar. Under utbildningen genomförs studiebesök på olika branschrelaterade företag.

Behörighet
För att vara behörig till utbildningen behöver du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskola samt godkända betyg (E/G/3) i någon av följande kombinationer av gymnasiekurser, eller motsvarande kunskaper:
Naturvetenskapsprogrammet
Matematik 2c
Fysik 1a
Kemi 1

Teknikprogrammet

 • Matematik 2c
 • Fysik 1a
 • Kemi 1

El- och energiprogrammet

 • Matematik 2a
 • Energiteknik 1
 • Naturkunskap 1a1

Industritekniska programmet

 • Matematik 2a
 • Industritekniska processer 1
 • Produktionskunskap 1

Teoretiska kurser som finns på fler program:

 • Matematik 2
 • Naturkunskap 1b
 • Naturkunskap 2

Om du saknar ett slutbetyg, kan du söka på så kallad reell kompetens. Då görs en individuell bedömning av dina meriter.

Utbildningsstart
2024-08-01
Utbildningsslut
2026-06-19
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Branscher
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Oskarshamns kommun)

VVS-ingenjör

Campus Vimmerby

VVS-branschen är en viktig del i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det är också ett område där många olika branscher, myndigheter och andra aktörer möts. Inom VVS förändras och förfinas teknik och arbetsmetoder hela tiden. VVS är ett mycket spännande och varierande område.

VVS står för värme, ventilation och sanitet. Som VVS-ingenjör arbetar du med fastigheter såsom kontor, industrier och bostäder och skapar energieffektiva och väl fungerande inomhusmiljöer för människor att arbeta och bo i. Utbildningen lär dig att behärska hela processen, från projektering till förvaltning, samt ger dig kunskap i entreprenadjuridik, kommunikation och affärsmannaskap. Du får djup insikt i hur tekniska system är uppbyggda och hur de fungerar.

Du lär dig att ansvara för ett VVS-projekt, både projektering och installationsarbete. Här får du upprätta VVS-ritningar och hantera styr- och reglersystem. Denna utbildning ger dig kunskaper som blir allt mer eftertraktade på arbetsmarknaden, i takt med att samhället omformas med allt större hänsyn till miljön. När du är klar bemästrar du ritningar och tekniska underlag för VVS-installationer med CAD-teknik.

LIA
Under sammanlagt 24 veckor är dina studier förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. Under denna period lär du dig installation, projektledning inom VVS samt projektering.

Efter examen
Som VVS-ingenjör har du en viktig roll i att kunna nå detta mål. Förutom att arbeta som VVS-ingenjör kan du även jobba som VVS-projektör och projektledare inom VVS.

Framtidsutsikterna för VVS-ingenjörer är mycket goda. De senaste åren har det utbildats allt för få för att täcka behovet och dessutom är pensionsavgångarna stora vilket skapar ytterligare fler arbetstillfällen.

Utbildningsort
Platsbunden i Jönköping samt via videolänk i Vimmerby eller Skellefteå.

Särskilda förkunskaper
Lägsta betyg E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper: Matematik 2

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2026-06-30
2027-06-30
2028-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Bygg & fastighet
Teknik & tillverkning
Satellitort
Vimmerby, Skellefteå

Produktionsteknik

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling

Den här utbildningen är perfekt för dig som vill utvecklas och öka på dina karriärmöjligheter inom produktion.

Som produktionstekniker ansvarar du bland annat för teknisk problemlösning och kommer att arbeta med installation och igångköörning av ny utrustning och nya produktionsflöden.

Efter utbildningen har du fördjupade kunskaper om produktionsprocessen och kan arbeta som bland annat produktionstekniker, produktionsledare, kvalitetstekniker eller projektledare inom produktionsindustrin.

Kraven på kompetens inom produktionsteknik ökar stadigt samtidigt som stora pensionsavgångar väntas - du har alltså alla möjligheter att göra karriär och få ett toppjobb som ligger helt rätt i framtiden.

Utbildningen
Utbildningen bedrivs på deltid under 108 veckor, ca två månaders sommar uppehåll. Det mesta av studierna är självstudier, men vi har schemalagda träffar under en fredag och lördag per månad under studietiden.

Kursunderlag är tillgängligt på studieplattformen och det är även via den som du har kontakt med dina lärare och kurskamrater. Du lämnar även in dina studieuppgifter via plattformen.

Behörighet
Förutom grundläggande behörighet för yrkeshögskolan behöver du har godkända betyg i Matematik 2 samt Produktionskunskap 1.

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2027-02-28
2028-02-28
2029-02-28
Studietakt
50%
YH poäng
270 YH-poäng (ca. 2.7 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Branscher
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Västerviks kommun)
Satellitort
Oskarshamn

Bygglovshandläggare / Byggnadsinspektör

Campus Västra Skaraborg

Utbildningen till bygglovshandläggare ger dig specialiserade kunskaper inom bygglovshandläggning. Du får lära dig plan- och bygglagen, om förordningar och lagar. I utbildningen ingår också konstruktions- och ritningslära, byggteknik, samhällsplanering och hållbart- och energieffektivt byggande.

Vad kan du jobba som efter utbildningen?
Efter utbildningen kommer du att kunna jobba som bygglovshandläggare, byggnadsinspektör, bygglovsassistent eller bygglovskonsult i privat verksamhet.

Utbildningens upplägg
Utbildningen omfattar 400 yh-poäng vilket motsvarar ca 2 års heltidsstudier. Utbildningen bedrivs i Borås, Västervik, Lidköping, Varberg och Uddevalla.

Väljer du Lidköping som studieort kommer du att följa föreläsningarna på plats på Campus Västra Skaraborg ca 3 dagar/veckan. Väljer du Borås, Varberg, Uddevalla eller Västervik följer du föreläsningarna i sal via telebild i realtid på vald studieort. Fysiska träffar kommer även ske i Lidköping ca 1–2 gånger/månaden.

Frågor om utbildningen samt behörighet
Marie Segerqvist
0510-77 09 26

Utbildningsstart
2024-09-02
Utbildningsslut
2026-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Ansökan stänger
2024-07-31
Branscher
Bygg & fastighet
Ekonomi, admin, sälj
Teknik & tillverkning
Satellitort
Varberg, Borås, Uddevalla, Västervik

Rörnätstekniker / Arbetsledare - Rörnätsteknik

Arena Yrkeshögskola

Är du intresserad av teknik, miljö och hållbara lösningar för framtidens vattenförsörjning?

Det finns mycket goda utsikter på arbetsmarknaden för den som utbildar sig till rörnätstekniker. Under de närmaste 20 åren är bedömningen att man behöver öka investeringarna 3–4 gånger i förnyelsen av VA-näten. Samtidigt saknas det kompetent arbetskraft.

Utbildningens upplägg
Utbildningen innehåller 1-2 fysiska träffar per termin på 1–4 dagar vardera. Då genomför vi främst praktiska övningar där verktyg och maskiner ingår. Då vi har deltagare från hela Sverige försöker vi att planera träffarna till strategiska orter som är lätta att ta sig till. 

Vi har föreläsningar via Teams 1-2 gånger per vecka. Föreläsningstiderna är oftast cirka 3 timmar långa. 

En rörnätstekniker har ett roligt, varierande och mycket viktigt jobb, blanda annat kommer du att ansvara för att: 

 • Producera och distribuera dricksvatten. 
 • Se till att vatten- och avloppsledningar fungerar på ett säkert sätt. 
 • Underhålla rör och ventiler. 
 • Reparera och förnya vattenledningar. 
 • Genomföra läcksökningar, spolningar och inspektion av ledningar. 
 • Se över åtgärder vid driftstörningar på vatten- och avloppsnät. 
 • Analysera, planera, ta fram projektbeskrivningar och genomföra möten.

Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta som: 

 • Rörnätstekniker VA 
 • Driftplanerare VA 
 • Kontrollant VA 
 • Arbetsledare Rörnät VA 
Utbildningsstart
2024-08-26
2025-08-25
Utbildningsslut
2026-06-30
2027-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Bygg & fastighet
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Kalmar kommun)