Cirkulär Design inom textil / mode bild

Cirkulär Design inom textil / mode

Kursen är en yrkeshögskolekurs på halvfart under 8 veckor och ger 20 yh-poäng. 

Cirkulär design är att planera produktens hela liv; rätt funktion, material, produktionsmetod osv för just den produkten och hur den ska användas. Du får rätt förutsättningar att arbeta för ett mer resurseffektivt användande av råvaror, korrekt materialval med rätt funktion och livslängd.

Du får kunskap om hur man ökar en produkts livslängd genom att låta den förändras med konsumentens behov, att möjliggöra återvinning av textilen i produktens slutskede, användande av monomaterial, modulär design och lagningsmöjligheter.

Kursen är speciellt utformad för att stödja yrkesverksamma personer och ger en flexibilitet att genomföra studier som passar individen själv, för att också möjliggöra att kunna arbeta parallellt. 

Kursen har teoretiska, digitala föreläsningar som även innehåller formativa övningsmoment i form av självskattande quiz. Workshops och diskussionsgrupper skapar förutsättningar för fördjupade kunskaper och förstärkta färdigheter och kompetenser inom området. Kursen avslutas med kunskapsavstämning i form av digital tentamen som är betygsgrundande.

Behörighet
Du som har grundläggande behörighet eller reell kompetens. Dessutom ska du ha yrkeserfarenhet från textil eller design-nära yrken motsvarande minst ett år på heltid. Vid fler sökande än antalet utbildningsplatser kommer vi tillämpa vår urvalsprocess.