Yrkesutbildningar i Borlänge

YH-utbildningar som erbjuds i Borlänge. Yrkeshögskolan erbjuder mänger av yrkeshögskoleutbildningar i hela Sverige så använd sökfunktionen för att hitta din utbildning.

Din sökning på yrkesutbildningar Borlänge gav 10 träffar

Underhållstekniker inom processindustrin

Yrkeshögskolan Borlänge, Vuxenutbildningen

Din kompetens behövs inom industrin! Gör ett smart val och utbilda dig till underhållstekniker.

Är du teknikintresserad och gillar problemlösning? Då kan underhållstekniker vara yrket för dig. Utbildningen ger dig en bred teknisk kompetens för att ge dig rätt förutsättningar att kunna förebygga och avhjälpa driftstörningar samt driva förbättringsarbete inom industrin. Den snabba teknikutvecklingen och pågående digitalisering gör att branschen står inför ett stort kompetensbehov. Ett attraktivt framtidsyrke, helt enkelt.

En anledning till det stora kompetensbehovet beror på det ökade behovet av kompetensen som följd av teknikutvecklingen, pensionsavgångar och den kunskapsskillnad som anses komma enligt tidigare VD vid Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Torsten Ekström.

Det finns indikatorer från branschen på att det rör sig om så mycket som 5 000 tjänster per år. Förutom dessa siffror tillkommer pensionsavgångar och en kompetensdifferens, den nuvarande traditionella underhållskompetensen kommer att behöva kompletteras mot den mer datadrivna och digitaliserade verksamheten som vi nu står inför.

Utbildningen till underhållstekniker inom processindustrin drivs av Borlänge kommun och är framtagen i nära samarbete med branschen och har funnits sedan 2013. Hittills har över 90% av studenterna som gått utbildningen fått jobb. Det innebär att branschföretag till exempel är delaktiga i utbildningens innehåll, medverkar i ledningsgruppen och tar emot studerande under Lärande i arbetet (LIA).

Några av de deltagande branschföretagen är Arctic Paper, OneNordic, Outokumpu, Spendrups, Ahlstrom, Quantservice, Northvolt och SSAB. Ledningsgruppen medverkar för att säkerställa en dagsaktuell utbildning som är anpassad till företagens behov. Genom utbildningen får du lära dig allt som täcker företagens kompetensnivå för en anställning som underhållstekniker.

Vad arbetar man med?

Vad jobbar man då med som underhållstekniker? Jo, man felsöker, utreder och löser driftsproblem. Rollen, som också kan benämnas servicetekniker eller underhållsmekaniker, har en viktig roll i en verksamhet. Vardagliga arbetsuppgifter består av reparation, underhåll, nyinstallation, felsökning och dokumentation.

Underhållstekniker minskar risken för driftstopp inom industrin genom förebyggande och avhjälpande underhåll på industrimaskiner och mekanisk utrustning i till exempel en tillverkningsindustri. Felsökning och reparation av maskiner ingår i jobbet.

Att arbeta som under­hålls­­tek­niker är omväxlande och roligt och passar dig som gillar högt tempo, är stresstålig och gillar att lösa problem.

Bra egenskaper att ha som underhållstekniker:

 • Flexibel
 • Handlingskraftig
 • Organisationsförmåga
 • Problemlösningsförmåga
 • Samarbetsförmåga
 • Serviceinriktad
 • Stresstålig 

Utbildningens mål

 • Kunskap inom underhållsområdet med inriktning mot processindustrin
 • Kunskap om och överblick kring områden som gränsar till underhållsarbete inom processindustrin
 • Utföra specialiserade arbetsuppgifter inom sitt yrkesområde men även andra kvalificerade arbetsuppgifter
 • Praktiskt kunna analysera och åtgärda sammansatta problem inom den studerandes val av inriktning
 • Kunna kommunicera åtaganden och formulera lösningar inom sitt yrkesområde på minst ett främmande språk
 • Kunna felsöka, analysera och tillgodogöra sig ny information för att kunna lösa uppkomna arbetsuppgifter i sin professionella utveckling

Detta skall ske inom någon av inriktningarna mekaniskt- eller el- och automatiserat underhåll.

Den studerande får själv välja sin inriktning inom sitt yrkesval inför tredje terminens studier.

Efter godkänd avslutad utbildning får du en yrkeshögskoleexamen som underhållstekniker och du kan söka jobb som arbetsledare inom underhåll, underhållstekniker, processtekniker, automationstekniker, servicetekniker eller -montör.

Utöver ditt examensbetyg så kommer du att få ett europaintyg, som gör att du kan söka likvärdiga jobb inom hela EU. Intyget grundar sig på EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies) som framtagit detta. Intyget är ett dokument som gör det lättare för arbetsgivare och utbildningsinstitutioner att förstå någons yrkeskvalifikation. Dokumentet omfattar utbildningsmål som finns beskrivna i den av myndigheten beslutade utbildningsplanen.

Lärande i arbete (LIA)

Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av utbildningen är förlagd till en eller flera arbetsplatser. När man studerar en yrkeshögskoleutbildning läser man teoretisk kunskap samtidigt som man lär känna näringslivet längs vägen genom praktik och arbetslivsförankrade uppgifter. Praktiken, som på yrkeshögskolan kallas LIA (lärande i arbete) utgör hela 22 veckor vilket motsvarar cirka en fjärdedel av utbildningen. All utbildning inom yrkeshögskolan sker i nära samarbete med arbetslivet. Yrkeshögskoleutbildningar är framtagna i samarbete med – och i många fall initierade av – företag från den aktuella branschen. Detta för att innehållet i utbildningarna ska bli så aktuella som möjligt och matcha det kompetensbehov som finns i arbetslivet, och för att de studerande ska kunna ta sig an yrkesrollen direkt efter examen. Yrkeshögskolan bedriver bara utbildningar där det finns en säker marknad för jobb.

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du:

har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller

genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Vi kan bedöma dig som behörig även om du inte uppfyller de formella behörighetskraven. Mer information hittar du under rubriken Reell kompetens på utbildarens hemsida.

Särskilda förkunskaper

För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen till Underhållstekniker inom processindustrin krävs också att du har godkänt i:

 Svenska 1/Svenska A

 Matematik 1/Matematik A

 Engelska 5/Engelska A

Utbildningen bedrivs på heltid och motsvarar en heltidstjänst (40 timmar/vecka).

För mer information
Kontakta utbildningsledare Fredrik Degerman, telefon: 070-309 35 13.

Utbildningsstart
2024-08-12
2025-08-11
2026-08-10
Utbildningsslut
2026-05-22
2027-05-21
2028-05-26
Studietakt
100%
YH poäng
420 YH-poäng (ca. 2.1 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Ansökan stänger
2024-08-23
Branscher
Teknik & tillverkning
Övrigt

Lokförare

TCC Sverige AB

Vill du ha en arbetsplats med utsikt över hela Sverige?

Järnvägen har stort behov av utbildade lokförare. För dig som nyutbildad är chansen till arbete efter avslutad utbildning mycket goda! 

Utbildningen varvar teori med tre praktikperioder. 

Arbetsuppgifter
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter, utöver att framföra våra tåg säkert och miljöriktigt, ingår klargöring av fordon, växlingsarbete, säkerhetssyning, iordningställande av fordon och bromsprovning.

Under färdens gång har du kontakt med tågpersonalen och gör högtalarutrop för att hålla våra resenärer uppdaterade om trafikläget.

Ansökan kan göras med:
-
intyg med godkänt resultat har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan.
- motsvarande utländsk utbildning, och - avgångsbetyg från äldre nationell gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning.

Likvärdig utbildning är:
- Gymnasieexamen från gymnasieskolan
- Slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan
- Gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning
- Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning
- Intyg om godkänt resultat från allmän kurs på gymnasial nivå från folkhögskola
- Som urval till utbildningen görs yrkespsykologiska tester. Du behöver också ha ett godkänt läkarintyg samt ha grundläggande behörighet från gymnasiet

Kontakt
Henrik Lindberg

Utbildningsstart
2025-01-13
2026-01-12
2027-01-11
Utbildningsslut
2025-11-01
2026-11-01
2027-11-01
Studietakt
100%
YH poäng
220 YH-poäng (ca. 1.1 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-10-06
Branscher
Transporttjänster
Satellitort
Umeå

Stödpedagog - Borlänge / Karlstad

KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI

Yh-utbildningen Stödpedagog vänder sig till dig som arbetar eller har arbetat som skötare eller stödassistent inom LSS-verksamhet.

Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för kvalitet och helhetssyn samt ansvar för brukarfokus, utveckling och samordning i verksamheten. Allt fler kommuner inför titeln stödpedagog i sina verksamheter.

Utbildningen bedrivs på halvfart på distans med inplanerade närträffar på studieorten. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha schemalagda onlinelektioner samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Eftersom utbildningen går på halvfart går det bra att kombinera arbete med studier. Halvfart innebär 20 timmar/vecka.

Då den största delen av utbildningen är webbaserad krävs god datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling, mikrofon och webbkamera.

Målet med utbildningen är att du ska få fördjupade kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Du ska även få kunskaper om kommunikationsmetoder, pedagogik och individanpassat stöd. Utbildningen ger dig även kunskaper om etik och professionellt förhållningssätt, hälsans betydelse, social dokumentation och praktisk juridik.

LIA, Lärande i arbete, ger en god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som Stödpedagog inom daglig verksamhet, särskilt boende, socialpsykiatrin eller korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2026-05-22
2027-05-21
Studietakt
50%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Pedagogik
Studieort
DISTANS (Borlänge kommun)
Satellitort
Karlstad

Bygglovshandläggare

YH Akademin

Bygglovshandläggaren beslutar om kontrollplaner, sköter uppföljning, utövar tillsyn och utfärdar slutbevis samt ger information och rådgivning till allmänheten. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-08-19
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2026-07-09
2027-06-17
2028-06-15
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Moln- och virtualiseringstekniker

Folkuniversitetet Uppsala

IT-molnspecialister, eller som de också kallas - "molnvakter", har fördjupad kunskap i första hand inom Microsoft Azure, molnsäkerhet, Office 365 och servervirtualisering. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
2024-08-19
2025-08-25
Utbildningsslut
2026-06-30
2027-06-30
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse