Yrkesutbildningar i Lidköping

YH-utbildningar som erbjuds i Lidköping. Yrkeshögskolan erbjuder mänger av yrkeshögskoleutbildningar i hela Sverige så använd sökfunktionen för att hitta din utbildning.

Din sökning på yrkesutbildningar Lidköping gav 18 träffar

VVS-ingenjör - energi och teknik

Campus Varberg

Ventilation, värme och sanitet (VVS) är ett av de mest efterfrågade kompetensområdena inom bygg- och konsultbranschen idag. Anledningen är att Sverige genomgår en exceptionell byggboom på grund av ökad befolkning, stora renoveringsbehov i äldre miljonprogram samt en industri som går på högvarv. Till detta ska läggas stora pensionsavgångar och behovet av ny kompetens i en snabbt föränderlig teknikmiljö utifrån nya lagar och förordningar.

VVS-ingenjörens kompetens spänner över ett brett arbetsfält, dels som konstruerande konsult och dels som uppdragsledare respektive projektledare för själva genomförandet. Kraven inom området energieffektivitet, hållbarhet och inomhusmiljö blir allt tydligare och påverkar såväl offentliga lokaler och industri som kontor och bostäder. Utvecklingen av ett effektivt byggande innebär större krav på utnyttjandet av moderna digitala verktyg liksom en snabb anpassning till nya tekniska lösningar och produkter. Behovet av VVS-ingenjörer med uppdaterad kompetens är stort.

Utbildningens mål
Efter genomförd utbildning har du kunskaper, färdigheter och kompetens som gör att du kan ta ansvar i rollen som projektör, konstruktör, uppdragsledare och projektledare inom konsultföretag, fastighetsbolag, byggentreprenör eller offentlig verksamhet.

Utbildningen kommer att ge dig de verktyg och den kompetens som krävs för att arbeta med och ta ett självständigt, professionellt ansvar för utredningar, beräkningar, projektering, konstruktion, projektledning, ekonomi och uppföljning av olika VVS-projekt.

Ett urval av utbildningens kurser:

 • Brandskydd 
 • Branschanpassad CAD 
 • Branschanpassad Matematik 
 • Distributionssystem 
 • Entreprenadjuridik och branschregler 
 • Examensarbete 
 • Klimatsystem med effekt och energiberäkning 
 • Kontroll och provning
 • LIA 1 
 • LIA 2 
 • Produktionssystem 
 • Projektekonomi 
 • Projektering och byggnadsteknik 
 • Projektledning för VVS-ingenjörer
 • Strömningslära
 • Styr- och reglerteknik 
 • Termodynamiska kretsprocesser 
 • Verksamhetsstyrningssystem 

Mer information om utbildningsorter
Du söker plats på utbildingen i Varberg eller till någon av våra satelitorter Lidköping eller Ljungby. Utbildningen sänds i realtid från klassrummet i Varberg till satelitorterna . Där följer du undervisningen i klassrum tillsammans med dina studiekamrater. Vissa delkurser sänds även digitalt till Varberg om utbildaren för delkursen befinner sig på annan ort. Då undervisningen sänds digitalt kan det öppna upp för möjligheten att delvis ta del av utbildningen på distans. Kontakta ansvarig utbildningsledare för att mer information om utbildningens upplägg och dina möjligheter.er.

Kontakt
Magnus Svanström

Utbildningsstart
2024-09-01
2025-09-01
Utbildningsslut
2026-07-31
2027-07-31
Studietakt
100%
YH poäng
415 YH-poäng (ca. 2.1 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Ansökan stänger
2024-08-31
Branscher
Bygg & fastighet
Teknik & tillverkning
Satellitort
Ljungby, Lidköping

Bygglovshandläggare / Byggnadsinspektör

Campus Västra Skaraborg

Utbildningen till bygglovshandläggare ger dig specialiserade kunskaper inom bygglovshandläggning. Du får lära dig plan- och bygglagen, om förordningar och lagar. I utbildningen ingår också konstruktions- och ritningslära, byggteknik, samhällsplanering och hållbart- och energieffektivt byggande.

Vad kan du jobba som efter utbildningen?
Efter utbildningen kommer du att kunna jobba som bygglovshandläggare, byggnadsinspektör, bygglovsassistent eller bygglovskonsult i privat verksamhet.

Utbildningens upplägg
Utbildningen omfattar 400 yh-poäng vilket motsvarar ca 2 års heltidsstudier. Utbildningen bedrivs i Borås, Västervik, Lidköping, Varberg och Uddevalla.

Väljer du Lidköping som studieort kommer du att följa föreläsningarna på plats på Campus Västra Skaraborg ca 3 dagar/veckan. Väljer du Borås, Varberg, Uddevalla eller Västervik följer du föreläsningarna i sal via telebild i realtid på vald studieort. Fysiska träffar kommer även ske i Lidköping ca 1–2 gånger/månaden.

Frågor om utbildningen samt behörighet
Marie Segerqvist
0510-77 09 26

Utbildningsstart
2024-09-02
Utbildningsslut
2026-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Ansökan stänger
2024-07-31
Branscher
Bygg & fastighet
Ekonomi, admin, sälj
Teknik & tillverkning
Satellitort
Varberg, Borås, Uddevalla, Västervik

Laborant

Campus Västra Skaraborg

Platsbunden och kan läsas på orterna Lidköping, Uddevalla, Varberg

Vi erbjuder en unik utbildning för dig som är vetgirig, noggrann och tycker om att arbeta strukturerat i en kreativ miljö. Laborant är en utbildning som innehåller många praktiska moment.

Genom Laborantutbildningen kommer du bland annat att få fördjupade kunskaper i kemi, mikrobiologi, kommunikation och laboratoriematematik. Du får också ökad förståelse för säkerhet, kvalitet, utveckling och problemlösning.

Efter examen blir du eftertraktad på arbetsmarknaden som uttalat ett stort behov av yrkesrollen laborant.

Vad kan du jobba som?
Efter avslutad utbildning kan du exempelvis arbeta som laborant, laboratorieassistent eller laboratoriebiträde med kvalitetskontroller, analys, rapportering och registrering av provtagningar i laboratoriemiljöer.

Som laborant bidrar du till ett hållbart och miljövänligt samhälle. I din yrkesroll säkerställer att vår miljö och maten vi äter håller hög kvalitet.

Utbildningens upplägg
Utbildningen omfattar 400 yh-poäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier. Föreläsningarna ges på Campus Västra Skaraborg med sändning till Varberg och Uddevalla. Lärare finns på plats i Lidköping två till tre dagar i veckan. Övriga dagar ägnas åt grupparbete eller självstudier.

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet i:

- Matematik 2 (2a eller 2b eller 2c eller Matematik B)
- Kemi 1 ELLER Naturkunskap 1b (Naturkunskap 1a1+1a2 eller Naturkunskap A)

Utbildningsstart
2024-09-02
2025-09-01
Utbildningsslut
2026-05-15
2027-05-14
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Ansökan stänger
2024-07-31
Branscher
Teknik & tillverkning
Övrigt
Satellitort
Varberg, Uddevalla

Diagnostekniker – fordon - Nationell Yrkesutbildning (NY)

Campus Västra Skaraborg

Som diagnostekniker arbetar du med att felsöka och reparera olika typer av problem i mekaniska och elektriska system på fordon.

Teknikutvecklingen inom bilindustrin accelererar, vilket leder till en ökning av antalet personbilar och tunga fordon med avancerade konstruktioner. Nya fordon utvecklas och tekniska innovationer introduceras i snabbare takt än någonsin tidigare. Detta ställer nya krav på branschens tekniker och ökar behovet av välutbildad personal med kompetens inom elektronik, datanätverk, felsökning och god social förmåga att hantera kundrelationer.

Rekryteringsbehovet inom branschen ökar, delvis på grund av stora kommande pensionsavgångar, samtidigt som transportvolymerna och fordonsparken växer.

Om utbildningen
Vi varvar teori med praktik och ger dig såväl, praktiska som teoretiska färdigheter och kunskaper för din framtida yrkesroll. En stor del av utbildningen är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Här får du möjlighet att testa dina kunskaper i arbetslivet och prova på yrket. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen.

Studierna
Utbildningen omfattar 200 ny-poäng vilket motsvarar 1 års heltidsstudier.

Du kommer att ha föreläsningar på plats ca 2 dagar i veckan, övriga dagar ägnar du dig åt självstudier och grupparbeten. Föreläsningarna sänds från Lidköping till Falköping.

Utbildningen är en heltidsutbildning, 40 timmar/vecka, med stor näringslivsanknytning genom LIA (praktik) på företaget där du skapar viktiga kontakter som kan leda till arbete. Du kan välja att studera på lärcentra i Lidköping eller Falköping.

En stor del av utbildningen ängnas åt praktiska moment som i huvudsak kommer genomföras på plats för hela gruppen i Götene eller Lidköping.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Behörighet

 • ha godkända betyg från grundskolan eller motsvarande utbildning i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen eller har likvärdiga kunskaper eller genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
 • från och med det år du fyller 20 år
 • är yngre än 20 år men slutfört en utbildning på ett nationellt gymnasieporgram

Om du helt eller delvis saknar formella betyg/meriter för behörighet, men på annat sätt, tex. genom yrkeslivserfarenhet anser att du har de kunskaper som krävs för att klara sökt utbildning och arbeta inom det yrke utbildningen leder till, kan du begära prövning av reell kompetens.

Utbildningsstart
2024-09-16
Utbildningsslut
2025-06-20
Studietakt
100%
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-07-31
Branscher
Teknik & tillverkning
Satellitort
Falköping

Process- och underhållstekniker - Nationell Yrkesutbildning (NY)

Campus Västra Skaraborg

I yrkest som process- och underhållstekniker arbetar du med att installera, övervaka, underhålla och reparera olika typer av maskiner och system. Ditt arbete säkerställer att produktionslinjer och utrustningar fungerar optimalt, vilket är avgörande för alla produktionsverksamheter.

Yrket process- och underhållstekniker

Du kommer att vara ansvarig för att sätta upp och konfigurera ny utrustning, vilket kräver teknisk kompetens och förståelse för mekaniska och elektriska system. Du installerar nya maskiner och system.

Du identifierar, felsöker, reparerar och åtgärdar problem som kan uppstå i maskiner och system. Detta innebär ofta att analysera problem och snabbt hitta effektiva lösningar.

Det krävs regelbundet underhåll och förebyggande åtgärder, det är nödvändigt för att förlänga maskinernas livslängd och förhindra oväntade driftstopp. Du kommer att utföra planerade underhållsåtgärder och uppdatera underhållsplaner.

Du bidrar till att optimera och uppgradera system för att öka effektiviteten och reducera kostnader.

Utbildningen
Vi varvar teori med praktik och ger dig såväl, praktiska som teoretiska färdigheter och kunskaper för din framtida yrkesroll. En stor del av utbildningen är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Här får du möjlighet att testa dina kunskaper i arbetslivet och prova på yrket. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen.

Studieupplägg
Utbildningens upplägg kan variera från kurs till kurs. Beroende på kursens innehåll och kursmoment ges föreläsningar antingen i helklass på plats i Lidköping eller via distansföreläsningar på Teams.

Du kommer att vara på föreläsningar ca 2 dagar i veckan, övriga dagar ägnar du dig åt självstudier och grupparbeten. Du kan välja att studera på lärcentra i Lidköping eller Falköping. Föreläsningarna sänds från Lidköping till Falköping. Praktiskt moment kommer i huvudsak att genomföras för hela gruppen i Lidköping.

Utbildningen omfattar 200 ny-poäng vilket motsvarar 1 års heltidsstudier.

Utbildningen är på heltid, vilket motsvarar 40 timmar/vecka.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Behörighet

 • ha godkända betyg från grundskolan eller motsvarande utbildning i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen eller har likvärdiga kunskaper eller genom svensk eller utländsk utbildning eller praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
 • från och med det år du fyller 20 år
 • är yngre än 20 år men slutfört en utbildning på ett nationellt gymnasieporgram

Om du helt eller delvis saknar formella betyg/meriter för behörighet, men på annat sätt, tex. genom yrkeslivserfarenhet anser att du har de kunskaper som krävs för att klara sökt utbildning och arbeta inom det yrke utbildningen leder till, kan du begära prövning av reell kompetens.

Utbildningsstart
2024-09-16
Utbildningsslut
2025-06-20
Studietakt
100%
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-07-31
Branscher
Teknik & tillverkning
Satellitort
Falköping