Yrkeshögskoleutbildningar i Oskarshamn

YH-utbildningar som erbjuds i Oskarshamn. Yrkeshögskolan erbjuder mänger av yrkesutbildningar i hela Sverige så använd sökfunktionen för att hitta din utbildning.

Din sökning på Oskarshamn gav 8 träffar

VVS-ingenjör

Campus Nyköping

Utbildningsorter: Gävle, Hudiksvall, Hässleholm, Lidköping, Mora, Nyköping, Oskarshamn

Antal fysiska träffar: 8 totalt / 4 per år (träffar sker på vald satellitort eller i Nyköping)

Raka rör in i en bransch där möjligheten till jobb är ovanligt stor

Kontor, bostäder, offentliga lokaler – i princip allt som byggs idag kräver kvalificerade VVS-ingenjörer som kan utforma VVS-, kyl- och luftsystem. Som VVS-ingenjör jobbar du bland annat med att leda och utföra installationsprojekt utifrån tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Du kan arbeta både inom bygg- och anläggningsbranschen och på konsultföretag.

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet, både vad gäller teoretiska ämnen och praktik. Det är i dagsläget en stor brist på VVS-ingenjörer, så efter avslutad utbildning kommer du att vara minst sagt efterlängtad.

Utbildningens mål
Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskolexamen VVS-ingenjör.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

  • VVS-ingenjör 
  • VVS-konstruktör

Du har kompetens att arbeta med till exempel:

  • projektering av vvs-, kyl och luftsystem med tillämpning av de lagar och regler som gäller i branschen och med fokus på hållbart byggande och energieffektivitet
  • projektera system som möjliggör en god inomhusmiljö
  • ansvara för vvs-konstruktioner i projekt
  • projektering och ta fram alla nödvändiga installationsritningar med hjälp av CAD.

LIA – lärande i arbete
LIA, eller praktik, utgör ca 1/4 av utbildningen. Du gör din LIA inom branschen på företag som ingår i utbildningens nätverk. LIA innebär att du får omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och samtidigt får goda möjligheter att bygga nätverk, som senare kan leda till arbete.

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-08-23)
Påbörjad (2022-08-15)
2023-08-01
2024-08-01
Utbildningsslut
2023-07-31
2024-07-31
2025-06-30
2026-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
2023-02-01
Ansökan stänger
2023-05-05
Branscher
Bygg & fastighet
Teknik & tillverkning
Övrigt
Studieort
DISTANS (Nyköpings kommun)
Satellitort
Oskarshamn, Mora, Gävle, Lidköping, Hudiksvall, Hässleholm

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Campus Värnamo

Vill du öka din kompetens och bidra till att skapa möjligheter till ökad livskvalitet och bättre hälsa för personer med olika funktionsnedsättningar? Då är stödpedagogutbildningen helt rätt för dig!

Stor efterfrågan
Du får kompetens att utveckla ditt arbete med att stödja personer med funktionsnedsättningar genom att vägleda och tillämpa pedagogiska modeller med fokus på självbestämmande och delaktighet. Under utbildningens gång får du kunskap om professionell pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd.

Utbildningen kan kombineras med arbete på deltid och vänder sig både till dig som redan arbetar på exempelvis stödboenden inom området. Utbildningen följer den nationella studieplanen.

Teori i praktiken
I våra yrkesutbildningar lägger vi stor vikt vid praktiska färdigheter och en yrkeshögskoleutbildning är en inspirerande kombination av teori och praktik.

Stödpedagogutbildningen kan kombineras med deltidsarbete vilket gör att du kan omsätta dina nya kunskaper i praktiken redan under utbildningens gång. I den sista terminen genomför du en LIA-period (Lärande i arbete) på en annan arbetsplats.

Utbildningens upplägg
Utbildningen ges på distans, halvfart, under två år. Studierna har ett distansupplägg i form av föreläsningar, seminarier, fallstudier, grupparbeten samt lärande i arbete ute på arbetsplatser (LIA).

Träffar sker två dagar var tredje vecka i Värnamo eller Oskarshamn. Eftersom utbildningen bedrivs på två studieorter kommer varannan föreläsning att ske via videokonferens.

Jönköping University, Hälsohögskolan är utbildningens huvudman. Utbildningen bygger på nationellt likvärdigt innehåll för stödpedagoger inom funktionshinderområdet som arbetats fram av Nationella kompetensrådet (NKR) och Vård- och omsorgscollege och som fastställdes av Myh i januari 2019.

Kontakt
Emeli Hellström
0370-37 71 92
Utbildningsledare för Stödpedagog
och Verktygsteknik

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-08-23)
Påbörjad (2022-08-22)
2023-08-28
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2023-05-31
2024-05-31
2025-05-31
2026-06-30
2027-06-30
2028-06-30
Studietakt
50%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
2023-03-15
Ansökan stänger
2023-04-17
Branscher
Pedagogik
Sjukvård & socialt arbete
Studieort
DISTANS (Värnamo kommun)
Satellitort
Oskarshamn

Automationsingenjör för hållbar industri 4.0

Yrkeshögskola på Etec Teknikutbildning AB

Som automationsingenjör kan man arbeta med att installera, ställa in och köra igång automatiska anläggningar men även programmera de anläggningar som är datorstyrda. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-29)
2023-08-28
2024-08-26
Utbildningsslut
2024-05-24
2025-05-23
2026-05-22
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-15

Drifttekniker/Processoperatör

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling

I driftteknikerns arbetsuppgifter ingår att rapportera fel och störningar samt att själv åtgärda. Driftteknikern sköter underhåll och utför vissa reparationsarbeten som ompackning av en ventil eller att laga en läckande pump. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-08-23)
Påbörjad (2022-08-01)
2023-08-01
2024-08-01
Utbildningsslut
2023-06-09
2024-06-21
2025-06-20
2026-06-19
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse

Produktionsteknik

Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling

Generellt kan produktionstekniskt arbete beskrivas som alla arbetsinsatser som utförs för att ta fram produkter så effektivt som möjligt. Läs mer på framtid.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-01-18)
Påbörjad (2022-08-22)
2023-08-01
Utbildningsslut
2023-04-30
2024-12-31
2025-12-31
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse