Trafiklärare

Trafiklärare undervisar elever som studerar för att kunna ta körkort för personbil, motorcykel, buss, lastbil och släpfordon. Läs mer på framtid.se

Framtid.se websida

Tips på andra utbildningar som kanske passar

Kvalificerad Lönekonsult, digitala systemlösningar

Påhlmans Handelsinstitut

Kvalificerad lönekonsult med inriktning på digitala systemlösningar är ett framtidsyrke sett till de kommande förändringarna och behovet av yrkesrollen inom det anställande arbetslivet. Yrkesrollen står inför stora förändringar i och med digitaliseringen, globaliseringen, ny komplex lagstiftning och krav på konsultativa kompetenser.

Påhlmans Handelsinstitut har utvecklat utbildningen Kvalificerad lönekonsult med inriktning på digitala systemlösningar i samråd med branschorganisationer och näringslivet för att möta branschens framtida krav på rätt kompetenser.

Som Lönekonsult arbetar du med löpande lönehantering, skatter, förmånsberäkning samt intern och extern redovisning och rapportering. Yrkesrollen kräver en bred kompetens med kunskaper i bland annat konsultativ rådgivning, statistik, digitala systemlösningar, analys, HR, arbetsrätt och kollektivavtal. Som person i yrkesrollen måste du kunna arbeta självständigt, arbeta processtyrt med fasta rutiner samt vara mycket noggrann.

Utbildningen är en satellitutbildning där Stockholm är huvudort och Karlstad är satellitort. Detta innebär att studerande i Karlstad kan följa utbildningen som ges i Stockholm digitalt via storbildsskärm. Utbildningen är en heltidsutbildning med 15 lärarledda lektioner/vecka i genomsnitt, övrig tid självstudier.

Utbildningens innehåll
Övergripande mål för YH-utbildningen Kvalificerad lönekonsult – digitala systemlösningar är att ge den studerande nödvändiga kunskaper för att kunna utföra de arbetsuppgifter yrkesrollen kräver idag och i framtiden.

I utbildningen ingår 20 veckor LIA kurs. LIA är fördelat på två perioder/kurser. Lärande i arbete = praktisk tillämpning av utbildningens teoretiska avsnitt i ett av branschens företag under ledning av en handledare.

Du söker din LIA själv, med hjälp av dina egna kontakter och målsättningar. I och med att Påhlmans handelsinstitut har det slutliga ansvaret för att samtliga studerande har en LIA, använder vi vårt omfattande kontaktnät för att säkerställa LIA-platserna.

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-22)
Utbildningsslut
2024-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Ekonomi, admin, sälj
Pedagogik
Data & IT
Satellitort
Karlstad

Lärarassistent

Nackademin

STARTAR EJ

Vill du ha ett stimulerande arbete och vara med om att forma framtidens skola? I så fall kan utbildningen lärarassistent vara något för dig!

Lärarassistent är en relativt ny yrkesroll som håller på att växa fram inom skolans värld. Det är ett yrke för dig som vill jobba med barn och ungdomar i skolan och vara ett stöd, både i och utanför klassrummen. Som lärarassistent blir du en del av det pedagogiska sammanhanget och hjälper till att skapa en trygg och stabil miljö i skolan.

Yrkesrollen efter utbildningen
Yrkesrollen som utbildningen leder till är Lärarassistent.
Det råder stor brist på lärare i Sverige. I rollen som lärarassistent bistår du lärarna i deras pedagogiska och sociala arbete, och du arbetar tillsammans med enskilda lärare eller flera lärare i ett arbetslag. I din roll möter du många olika människor, både barn och vuxna, där det gäller att du fångar upp och förstår deras behov samt hur du kan hjälpa till att avlasta och underlätta.

Lärarassistenter har en viktig roll i skolan och utbildningen ger färdigheter att både hantera olika administrativa system, samverka i och utanför klassrummet samt kommunicera med både personal, vårdnadshavare, myndigheter och barn.

Särskilda förkunskaper krävs i följande kurser:
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

  • Svenska 2
  • Ledarskap och organisation 100 p eller pedagogiskt ledarskap 100 p

Utbildningen

Detta är en Distansutbildning där 100% av undervisningen sker på distans. Du kommunicerar med lärare och övriga kurskamrater via moderna medieanläggningar. Utbildningen läses på heltid med undervisning flera dagar i veckan och har, precis som våra andra YH-utbildningar, minst en fjärdedels praktik under studietiden.

Läs mer om utbildningen här!

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-22)
Utbildningsslut
2024-01-07
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Pedagogik
Ekonomi, admin, sälj
Studieort
DISTANS (Solna kommun)

AI Business Consultant

Hyper Island

AI Business Consultant, AI Företagskonsult, är ett program för artificiell intelligens som ger dig möjlighet att avgöra när AI kan användas som en verklig konkurrensfördel. Den här utbildningen är lämplig för nybörjare som är intresserade av rollen som AI företagskonsult i affärssammanhang.

Redan från början av utbildningen får du en förståelse för vilka tekniska förutsättningarna som krävs för att slutföra ett affärsprojekt inom AI. Du bygger på din kompetens genom att upptäcka trenderna inom digitala affärer och bli en oerhört värdefull tillgång för kunder som vill göra en positiv skillnad. Efter avslutad utbildning har du stora möjligheter att klättra i karriären på många olika sätt.

I rollen som AI Affärskonsult kommer du ge råd till verksamhetens ledning om hur de ska agera och utvecklas. Du kommer att med hjälp av AI-lösningar förenkla företagets processer och automatisera målen för att expandera och uppnå ett bättre resultat. Detta ger även fördelar för medarbetarutvecklingen.

Du kommer att ta en roll där du agerar som mellanhand och ökar förståelsen mellan affärsmöjligheter och tekniska möjligheter. Insikterna, kunskapen och kompetensen du kommer att få hjälper dig att nå positionerna som AI Företagskonsult, Digital Affärsutvecklare inom AI och AI Business Translator.

Utbildningen kommer att ge den kunskap och de färdigheter som krävs för att hjälpa dig att påbörja din karriär som AI Företagskonsult. Genom kontinuerlig planering och utförande av omvärldsanalyser kan du hjälpa till att identifiera nuvarande och kommande trender och affärsmöjligheter relaterade till AI och maskininlärning.

Du kommer att läsa 53 veckor på vårt campus i Stockholm, resterande 27 veckor gör du din praktik - var som helst i världen.

Avgifter: Avgiftsfritt och CSN berättigat för nordiska studenter.

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-08)
Påbörjad (2023-08-07)
Utbildningsslut
2024-03-29
2025-03-28
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Data & IT
Ekonomi, admin, sälj
Pedagogik

Specialistbarnskötare Funktionsvariationer / Språkutveckling

KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI

Denna utbildning startar ej i augusti 2023! Vi inväntar besked från MYH i januari 2024 för eventuell studiestart under hösten 2024. Du kan fortfarande anmäla intresse till utbildningen för att få mail om kommande ansökningsperioder och studiestarter.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar eller har arbetat som barnskötare och som vill bredda och fördjupa dina kunskaper.

Specialistbarnskötare är en ny kvalificerad yrkesroll som fyller kompetensgapet mellan barnskötaren och förskolläraren. Du får specialiserade kunskaper om exempelvis barns lärande, digitala arbetssätt, IKT som hjälpmedel, grupprocesser, didaktiska lärmiljöer och systematiskt kvalitetsarbete.

Utbildningen bedrivs på halvfart på distans med inplanerade närträffar på studieorten. Varje vecka har du schemalagda onlinelektioner samt självständigt arbeta med dina studier via lärplattformen. Eftersom utbildningen går på halvfart går det bra att kombinera arbete med studier. Halvfart innebär 20 timmar/vecka.

Då största delen av utbildningen är webbaserad krävs god datorvana. Du behöver också ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling, mikrofon och webbkamera.

Utbildning ger dig specialiserade kunskaper om digitala hjälpmedel, metoder och verktyg inom förskolan. Du får även kunskaper om olika funktionsvariationer, språkinlärning/språkutveckling samt interkulturellt arbetssätt. Du får kunskaper om läroplanen, lärmiljöer, lekteorier och olika verktyg för undervisande förhållningssätt. Även dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete är en viktig del av arbetet.

Under din LIA, Lärande i arbete, får du träna och praktiskt utöva pedagogiska arbetssätt i linje med förskolans värdegrund, aktuella lagar och föreskrifter. LIA ger dig även god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-22)
Påbörjad (2023-01-09)
Utbildningsslut
2024-06-30
2024-12-20
Studietakt
50%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Pedagogik
Sjukvård & socialt arbete
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)

Trafiklärare

Xenter Botkyrka

Trafikläraryrket är lite av en utmaning samtidigt som det är både roligt och socialt. Som trafiklärare möter du många olika människor som du ska utbilda till att bli trygga förare i trafiken. Om du är en social, lugn och metodisk person kommer du att bli en bra trafiklärare.

Efter utbildningen har du kompetenser för att:

  • ta ansvar och agera självständigt
  • reflektera över den egna rollen som lärare
  • vara empatisk
  • värdera och dra slutsatser av egna och gemensamma resultat
  • ta ansvar i samarbete med andra och att kunna leda samt utvärdera andras resultat
  • ha ett professionellt förhållningssätt gentemot kunder, kollegor och myndigheter
  • självständigt tillägna sig ytterligare kunksaper och färdigheter för vidare lärande och professionell utveckling inom arbetsområdet.
Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-08)
Påbörjad (2023-08-01)
2024-08-01
Utbildningsslut
2023-12-08
2025-02-28
2026-02-28
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Pedagogik
Transporttjänster