BIM-samordnare

Vill du utreda och projektera alltifrån nya stadsdelar och kommunikationsleder till bostäder, cykelvägar och grönytor kan i så fall yrket BIM-samordnare vara rätt får dig! Läs mer på framtid.se

Framtid.se websida

Tips på andra utbildningar som kanske passar

Fastighetsingenjör

Campus Värnamo

Se en Intervju med Jessica som läst Yrkeshögskoleutbildningen Fastighetsingenjör på Campus Värnamo.

Brinner du för hållbar utveckling? Som fastighetsingenjör får du arbeta med optimering av energianvändning i fastigheter och dess energi- och miljöpåverkan samt projektledning i olika byggprocesser.

Energieffektivisera
Bygg- och fastighetsbranschen har stora utmaningar för att uppnå de mål som ställs på energieffektivisering inom såväl ny- som ombyggnation och fastighetsförvaltning.

I rollen som fastighetsingenjör ser du ett mervärde i att skapa långsiktigt hållbara byggnader och en sund inomhusmiljö med hjälp av smarta och innovativa lösningar. Vikten av att samverkan fungerar mellan bygg- och fastighetsbranschens många aktörer är avgörande för att skapa optimala fastighetslösningar. Här får du en avgörande roll.

Teori i praktiken
I våra yrkesutbildningar lägger vi stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke. Därför är utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Under utbildningens gång jobbar du med skarpa projekt i flera kurser.

En fjärdedel av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nya kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Undervisande lärare har också specifik yrkeserfarenhet från branschen och vi gör spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från olika branschprofiler.

Förutom yrkeskunskaper ställer arbetsgivarna även krav på din anställbarhet, det vill säga din förmåga att ta ansvar, vara driven, ha en god samarbetsförmåga och vara lösningsfokuserad. Detta får du också träna på under utbildningstiden.

Utbildningens upplägg
Undervisningen sker på plats på Campus Värnamo två till tre dagar per vecka genom föreläsningar, handledning och studiebesök. Övrig tid sker arbete i grupprojekt samt självstudier. Du förväntas lägga cirka 40 timmar i veckan på dina studier.

Jönköping University, Tekniska Högskolan som är utbildningens huvudman, har i nära samarbete med branschorganisationer och företag tagit fram utbildningen så att den väl svarar mot marknadens kunskapsbehov.

Kontaktperson
Veronica Sandkvist
0370-37 74 83
Utbildningsledare Fastighetsingenjör
och Webbutvecklare .NET

Utbildningsstart
2024-08-26
2025-08-11
2026-08-10
Utbildningsslut
2026-06-30
2027-06-30
2028-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Ansökan stänger
2024-08-23
Branscher
Bygg & fastighet
Teknik & tillverkning

Byggproduktionsledare, Malmö

Byggbranschens utbildningscenter, BUC

Utbildningen till Byggproduktionsledare genomförs i mycket nära samarbete med Byggföretagen. Alla de stora byggföretagen engagerar sig – både i utbildningens utformning och i din praktik.

Utbildningen är utformad så att du kan fortsätta att jobba parallellt med utbildningen. Normalt tillbringar du en dag i vecka i skolan och två dagar i lärande arbete (LIA) ute på företagen, medan två dagar är avsatta till självstudier.

Utbildningens upplägg är en kombination av teori och praktik så att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke, och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Under praktiktiden får du testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.

Utbildningen ger dig god förståelse för byggproduktion och husbyggnads- och anläggningsarbete. Efter avslutade studier kan du jobba som arbetsledare och chef inom byggrelaterade verksamheter.

Behörighet
Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 p med lägst betyg G/E/3
- Bygg och anläggning 2, 200 p med lägst betyg G/E/3
eller motsvarande kunskaper

Utbildningen finns även i Jönköping.

Kontakt

Malmö
anna.wetzel@buc.se
Telefon: 040-35 25 09

Jönköping
ulrika@jkpglbf.se
Telefon: 070-365 12 07 

Utbildningsstart
Påbörjad (2024-01-01)
2025-01-01
Utbildningsslut
2025-12-15
2026-12-15
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
2024-09-15
Ansökan stänger
2024-10-13
Branscher
Bygg & fastighet
Studieort
Malmö kommun
Satellitort
Jönköping

VVS-ingenjör

Campus Vimmerby

VVS-branschen är en viktig del i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det är också ett område där många olika branscher, myndigheter och andra aktörer möts. Inom VVS förändras och förfinas teknik och arbetsmetoder hela tiden. VVS är ett mycket spännande och varierande område.

VVS står för värme, ventilation och sanitet. Som VVS-ingenjör arbetar du med fastigheter såsom kontor, industrier och bostäder och skapar energieffektiva och väl fungerande inomhusmiljöer för människor att arbeta och bo i. Utbildningen lär dig att behärska hela processen, från projektering till förvaltning, samt ger dig kunskap i entreprenadjuridik, kommunikation och affärsmannaskap. Du får djup insikt i hur tekniska system är uppbyggda och hur de fungerar.

Du lär dig att ansvara för ett VVS-projekt, både projektering och installationsarbete. Här får du upprätta VVS-ritningar och hantera styr- och reglersystem. Denna utbildning ger dig kunskaper som blir allt mer eftertraktade på arbetsmarknaden, i takt med att samhället omformas med allt större hänsyn till miljön. När du är klar bemästrar du ritningar och tekniska underlag för VVS-installationer med CAD-teknik.

LIA
Under sammanlagt 24 veckor är dina studier förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. Under denna period lär du dig installation, projektledning inom VVS samt projektering.

Efter examen
Som VVS-ingenjör har du en viktig roll i att kunna nå detta mål. Förutom att arbeta som VVS-ingenjör kan du även jobba som VVS-projektör och projektledare inom VVS.

Framtidsutsikterna för VVS-ingenjörer är mycket goda. De senaste åren har det utbildats allt för få för att täcka behovet och dessutom är pensionsavgångarna stora vilket skapar ytterligare fler arbetstillfällen.

Utbildningsort
Platsbunden i Jönköping samt via videolänk i Vimmerby eller Skellefteå.

Särskilda förkunskaper
Lägsta betyg E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper: Matematik 2

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
2026-08-01
Utbildningsslut
2026-06-30
2027-06-30
2028-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Bygg & fastighet
Teknik & tillverkning
Satellitort
Vimmerby, Skellefteå

Bygg och anläggning inriktning Infrastruktur - Nationell Yrkesutbildning (NY)

Movant YH

Som Anläggningsarbetare bidrar du till att förverkliga och upprätthålla olika samhällsinfrastrukturprojekt. Arbete kräver ofta fysisk styrka, skicklighet och noggrannhet för att säkerställa att projektet utförs korrekt och säkert. Det är stor efterfrågan på utbildade anläggare!

Vår utbildning erbjuds via den nya utbildningsformen Nationell Yrkesutbildning (NY), vilket svarar på den stora efterfrågan inom anläggningsbranschen.

Satsa på din framtid! Med vår yrkesutbildning Bygg och anläggning Infrastruktur får du kompetens att arbeta som Anläggare med byggande, drift och underhåll av vägar, broar, gröna ytor, vatten- och avloppsarbeten inom infrastruktursektorn.

Som Anläggningsarbetare kommer dina arbetsuppgifter och arbetsplatser varierar mycket. Du kan arbeta med allt ifrån tunnelbyggen, på flygplatser, anlägga gräsmattor, plattsättning av gångar m.m.

Utbildningen
Efter utbildningen är du väl förberedd att arbeta som anläggningsarbetare (anläggare). Du har lärt dig att utföra anläggningsarbeten samt dokumentera och kvalitetssäkra arbetet. Du har fått kunskaper om grundläggning, vägbyggnad, vägunderhåll och ledningsbyggnad samt enklare stensättning och plattläggning. Du har även fått kunskaper om jord- och bergmaterials hållfasthet, packningsförmåga och dräneringsegenskaper.

Utbildningen är på ett år och på heltid. Utbildningen bedrivs på plats i Skövde och i Jönköping, där du har lärarledd undervisning 2 dagar i veckan, resterande delar bedrivs i form av självstudier, grupparbete och distansstudier. Via vår lärplattform har du studiematerial, prov och andra examinerande uppgifter samt möjlighet till handledning av lärare. Du har inget studieuppehåll under sommaren och sju veckors LIA ingår i utbildningen.

Behörighet
Du är behörig att ansöka, och bli antagen, till den nationella yrkesutbildningen om uppfyller följande kriterier

  • 20 år gammal eller senast fylla 20 år den 31 december 2024
  • Bosatt i Sverige
  • Godkända betyg från grundskolan (eller motsvarande utbildning) i kärnämnena svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik
  • Godkända betyg i minst 5 andra ämnen från grundskolan (utöver kärnämnena)

ELLER följande kriterier

  • Bosatt i Sverige
  • Slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan (eller likvärdig utbildning).
Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
Höstterminen 2025
Studietakt
100%
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Branscher
Bygg & fastighet
Satellitort
Jönköping