Instrument- och steriltekniker

Nya operationsmetoder och mer komplicerade instrument ställer högre krav på den personal som arbetar på steriltekniska enheter i form av tekniska färdigheter och djupare kunskap inom området. Läs på framtid.se om yrket Steriltekniker.

Framtid.se websida

Tips på andra utbildningar som kanske passar

Stödpedagog - Borlänge / Karlstad

KompetensUtvecklingsInstitutet, KUI

Yh-utbildningen Stödpedagog vänder sig till dig som arbetar eller har arbetat som skötare eller stödassistent inom LSS-verksamhet.

Stödpedagog är en kvalificerad yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för kvalitet och helhetssyn samt ansvar för brukarfokus, utveckling och samordning i verksamheten. Allt fler kommuner inför titeln stödpedagog i sina verksamheter.

Utbildningen bedrivs på halvfart på distans med inplanerade närträffar på studieorten. Mellan närträffarna kommer du varje vecka ha schemalagda onlinelektioner samt arbeta självständigt med dina studier via lärplattformen. Eftersom utbildningen går på halvfart går det bra att kombinera arbete med studier. Halvfart innebär 20 timmar/vecka.

Då den största delen av utbildningen är webbaserad krävs god datorvana. Du ska ha tillgång till en dator med stabil internetuppkoppling, mikrofon och webbkamera.

Målet med utbildningen är att du ska få fördjupade kunskaper om olika funktionsnedsättningar och dess konsekvenser i vardagen. Du ska även få kunskaper om kommunikationsmetoder, pedagogik och individanpassat stöd. Utbildningen ger dig även kunskaper om etik och professionellt förhållningssätt, hälsans betydelse, social dokumentation och praktisk juridik.

LIA, Lärande i arbete, ger en god möjlighet att bygga nätverk och skaffa viktiga kontakter i branschen redan under studietiden.

Efter genomförd examen har du kompetens att arbeta som Stödpedagog inom daglig verksamhet, särskilt boende, socialpsykiatrin eller korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Utbildningsstart
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2026-05-22
2027-05-21
Studietakt
50%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Pedagogik
Studieort
DISTANS (Borlänge kommun)
Satellitort
Karlstad

Specialistundersköterska inom psykiatrisk verksamhet

Säters kommun - Dahlander kunskapscentrum

Arbetar du som undersköterska inom psykiatrin idag och vill ta ett karriärsteg? Då är specialistundersköterska ett alternativ för dig!  Vår ettåriga utbildning riktar sig till dig som är nyfiken på att söka dig dit. 

Du får specialiserade kunskaper om psykiatriska diagnoser och deras bakomliggande neurobiologiska och fysiologiska mekanismer samt specifik kunskap om lagstiftning, dokumentation och handledning. Denna utbildning ger dig specifik kunskap inom neurobiologi och traumateori samt kompetens att jobba med kroppsbaserade metoder som komplement till annan behandling vid traumatisk stress.

Som specialistundersköterska inom psykiatri jobbar du med att stödja vård- och omsorgstagaren i vardagen och utbildningen ger dig en bred verktygslåda för den dagliga omvårdnaden utifrån ett holistiskt och personcentrerat perspektiv.  Du tränar på färdigheter att motivera, genomföra och dokumentera omvårdnadsinsatser, utveckla förhållningssätt och förståelse utifrån bland annat lågaffektivt bemötande, transkulturell psykiatri och traumamedveten omsorg.

Kunskaper om traumatisk stress samt kroppsbaserade metoders effekt och potential kan medverka till att skapa en trygg vårdmiljö och ge redskap för ett förebyggande och främjande arbete i omsorgsvardagen. Kroppsbaserade metoder med relevans och evidens vid traumatisk stress används som stöd till annan behandling.  De metoder som ingår i utbildningen är: gynnsamma andningsövningar, avslappningstekniker, medveten rörelse, traumaanpassad mindfulness, NADA öronakupunktur/-akupressur och traumaanpassad yoga.

Utbildningens upplägg
Utbildningen är på heltid och på distans med träffar. Varje vecka innehåller digitala föreläsningar, diskussioner eller gruppuppgifter.  Under utbildningen har vi 6 närträffar, totalt 13 dagar, då vi framför allt tränar praktiska färdigheter kopplade till kroppsbaserade metoder.

God datorvana är nödvändigt.

Särskild behörighet, minst ett av nedanstående alternativ krävs:

  • Undersköterskeutbildning genom gymnasie- eller komvuxexamen
  • Fullständig yrkesutbildning till undersköterska från Komvux
  • Bevis för skyddad titel från Socialstyrelsen

Yrkeserfarenhet: Minst två år, heltid eller deltid, krävs

Utbildningen är berättigad till studiestöd från CSN.

Utbildningsstart
2024-08-19
2025-08-18
2026-08-17
Utbildningsslut
2025-05-30
2026-05-29
2027-05-28
Studietakt
100%
YH poäng
205 YH-poäng (ca. 1.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Studieort
DISTANS (Säters kommun)