Hållbar produktion - Plast och Polymeringenjör bild

Hållbar produktion - Plast och Polymeringenjör

I samarbete med branschorganisationer och regionens polymerföretag har vi utformat en utbildning som ger dig den senaste kompetensen inom polymerteknik.

Vill du bidra till arbetet med hållbarhet och att ställa om branschen? Ny kompetens inom cirkularitet, polymera material och tillverkningsmetoder är mycket efterfrågad i industrin och efterfrågan ökar i takt med att hållbarhetsfrågor blir allt viktigare i samhället. Efter utbildningen kan du jobba som polymeringenjör hos någon av regionens polymerproducenter.

Under utbildningen får du möjlighet att vidareutveckla och fördjupa dina kunskaper inom plastområdet. Du får kunskap om materialet, dess bearbetningsmetoder och konstruktion tillsammans med andra efterfrågade kompetenser som till exempel produktionsekonomi, projektledning och kvalitet.

Jönköping ligger mitt i Sveriges ”Plastic Valley” och utbildningen har ett nära samarbete med branschorganisationer och gummi- och plastföretag i Sverige. Utbildningen är utformad och drivs i samarbete med företag i regionen, vilket säkerställer att du får den kompetens som efterfrågas av branschen och du har goda chanser till intressanta jobb. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från IKEM, Engel Sverige AB, Fristad Plast, Emballator Lagan Plast, Polymercentrum, Polykemi och Prototal AB.

Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare och utbildningen genomförs av Yrkeshögskolan i Jönköping. 

Händelser

mars 2023