Journalistik och information
Vanliga arbetsplatser för arbetsområdet journalistik och information är inom press, radio/ TV och inom myndigheter och organisationer. Att arbeta med webben som plattform ökar inom alla dessa områden. Många journalister och fotografer frilansar idag medan informatörer och kommunikatörer oftare har anställningar.  Kompetenskraven både för journalister och informatörer har förändrats mycket på kort tid och förmågan att behärska flera olika medier och att kunna arbeta i olika format är ofta en fördel.

Filter
Studieform

Din sökning på gav 18 träffar

Att bygga en informationssäkerhetskultur

Företagsuniversitetet AB Yrkeshögskolan (Yh)

En utbildning som riktar sig till dig som önskar öka din förståelse och dina färdigheter i hur man bygger en god säkerhetskultur i en organisation, utbildningen är ett tillägg till en redan befintlig bakgrund inom det mer generella och breda informationssäkerhetsområdet. Utbildningsnivån är anpassad för att uppnå den kompetens som arbetslivet efterfrågar.

Studietakt:
Utbildningen pågår i 10 veckor med 10 lärarledda dagar och 10 självstudiedagar. Studietakt på 40% vilket möjliggör för de studerande att kunna arbeta vid sidan om studierna.

Behörighet:
För behörighet krävs en sammanlagd yrkeserfarenhet inom säkerhets- och/eller informationssäkerhetsområdet om minst 1,5 år på heltid, eller motsvarande tid på deltid. Kravet på yrkeserfarenhet kan ersättas av komplett utbildningsexamina (yrkeshögskola, universitet, högskola, folkhögskola) från minst 1,5 års heltidsstudier med huvudinriktning på säkerhet där informationssäkerhet har ingått.

Gör din intresseanmälan på ansökningsknappen till höger.

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-10-02)
Vårterminen 2024
Utbildningsslut
2023-12-08
Vårterminen 2024
Studietakt
40%
YH poäng
20 YH-poäng (ca. 0.3 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Branscher
Säkerhetstjänster
Journalistik & information
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)

Säkerhetsskyddssamordning - deltid

Företagsuniversitetet AB Yrkeshögskolan (Yh)

Distansutbildning via Teams där materialet spelas in och med fysiska träffar i Stockholm

Genom att kombinera teoretisk genomgång med praktiska moment och enskild reflektion med gruppdiskussioner erhålls en hög grad av träning, erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring. Projekteringen av säkerhetsskyddsåtgärder utvecklar en förmåga att finna och applicera lösningar liksom att ta ansvar, kommunicera och samarbeta.

Studietakt:
Deltidsutbildning på 30 veckor med en studietakt på 50%. Utbildningen består av lärarledda webinar, handledning och gruppredovisning. Den största delen av kursen är självstudier som kan bedrivas på valfri tid. Samtliga gruppredovisningar är obligatoriska.

Behörighet:
För behörighet krävs en sammanlagd yrkeserfarenhet inom säkerhetsområdet om minst 1,5 år på heltid, eller motsvarande tid på deltid. Detta omfattar även arbete inom något av följande områden: personalsäkerhet, fysisk säkerhet och/eller informationssäkerhet. Kravet på yrkeserfarenhet kan ersättas av komplett utbildningsexamina (yrkeshögskola, universitet, högskola, folkhögskola) från minst 1,5 års heltidsstudier med huvudinriktning på säkerhet där något eller flera av de angivna ämnena har ingått.

Utbildningsstart
2024-01-08
2024-04-08
Utbildningsslut
2024-06-21
2024-09-20
Studietakt
50%
YH poäng
60 YH-poäng (ca. 0.6 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-01-01
Branscher
Säkerhetstjänster
Ekonomi, admin, sälj
Journalistik & information
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)

Social Media Manager - Distans

Nackademin

Idag är sociala medier en av företagens viktigaste kommunikationskanaler. De är ständigt närvarande, oftast bara ett tryck bort med mobilen. Det sätter krav på hur kanalerna används och är utformade vilket idag är avgörande för bilden företagen förmedlar. Information och budskap sprids snabbt, vilket öppnar för stora möjligheter om mediet används på rätt vis

Som Social Media Manager förmedlar du ett tydligt syfte för ett företags kommunikation utåt, det kan till exempel handla om att öka antalet sålda produkter, skapa varumärkeskännedom eller attrahera nya medarbetare. Som digital kommunikatör kan du arbeta fokuserat mot antingen ”organiskt” innehåll eller ”paid”.

Yrkesroller som utbildningen leder till:

  • Social Media Manager/Social media-ansvarig
  • Community Manager
  • Paid Social Specialist
  • Social marketing manager

Utbildningen
Under utbildningen ges du grunderna till att komma ut och arbeta på olika kommunikationsenheter eller på avdelningar för marknadskommunikation på mediehus, företag eller inom organisationer med marknads- och kommunikationsfrågor.

Särskild behörighet:

  • Svenska B/2
  • Engelska B/6
  • Matematik 2/B (Du behöver ha godkända betyg i antingen matematik 2a, 2b eller 2c. Motsvarar även matematik B)

Observera att delar av kurslitteraturen kan komma att vara på engelska

Läs mer om utbildningen här!

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-22)
Påbörjad (2023-08-01)
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2024-02-28
2025-02-28
2025-02-28
2027-02-28
Studietakt
100%
YH poäng
310 YH-poäng (ca. 1.6 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Journalistik & information
Data & IT
Kultur, media, design
Studieort
DISTANS (Solna kommun)

Teknikinformatör

Hermods Yrkeshögskola

I yrkesrollen teknikinformatör kombineras teknik, kommunikation och pedagogik. Som teknikinformatör arbetar du med att förmedla teknisk information, så som manualer och instruktioner för tekniska maskiner och system, på ett pedagogiskt och användarvänligt sätt.

Yrket passar dig som är kommunikativ och pedagogisk och som gillar att skriva och illustrera.

Utvecklingen av ny teknik ställer nya krav på informations- och kommunikationsteknologi och många tekniska branscher, framförallt inom industrin, IT och medicin har svårt att hitta rätt kompetens idag.

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-08-14)
2024-08-01
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
220 YH-poäng (ca. 1.1 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Journalistik & information
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Solna kommun)

TV-produktionsspecialist

GTV Gamleby

Utbildningen för dig som vill jobba med TV- och filmproduktion

Vill du jobba med TV-produktion? På GTV Gamleby kan du läsa YH-utbildningen TV-produktionsspecialist. Det är en bred utbildning på 2 år där du får prova alla de olika yrken som finns i en TV-produktion. Du får grundkunskaperna som krävs för att arbeta i TV-branschen. Utbildningen bedrivs i Gamleby, Västerviks kommun.

LiA ute i branschen
Första året läser du kurser i Gamleby. Andra året har du Lärande i Arbete (LiA), det vill säga praktik, och den genomförs på ett TV- och produktionsbolag. Där får du möjlighet att fördjupa dig inom ditt intresseområde och knyta kontakter. Praktiken utgör en tredjedel av TV-utbildningen. Andra året genomför du även ett examensarbete.

En utbildning med hög kvalité
Föreläsningar och praktiska övningar varvas om vartannat och sker under realistiska förhållanden. Vår teknik och våra arbetssätt liknar det som är ute i branschen. Detta betyder att skolans studios är utrustade med samma teknik som de stora produktionsbolagen använder sig av. 

Alltid öppet
Som student har du tillgång till skolans utrustning och lokaler dygnet runt. Undervisningen sker med gruppövningar och föreläsningar. Redovisning och analys av övningar och arbetsuppgifter sker både i grupp och individuellt. Kursernas svårighetsgrad ökar under utbildningens gång och det är du som student som har ansvar för studierna. Det är därför viktigt att du är beredd att ta egna initiativ och har en förmåga att samarbeta.

Behörighet
Grundläggande behörighet till yrkeshögskolestudier, inga särskilda förkunskaper krävs. Gymnasieskolans Estetiska program och/eller erfarenhet av TV- och videoproduktion är meriterande.

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-22)
Påbörjad (2023-08-21)
2024-08-19
2025-08-18
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-06-20
2026-06-30
2027-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Kultur, media, design
Journalistik & information
Pedagogik