Transporttjänster
I dagens samhälle är behovet av transporter mycket viktigt. Både människor och varor skall transporteras till olika platser och detta sker dygnet runt, alla dagar på året. Transporter sker med lastbil, tåg, båt och flyg. Transportarbete är ofta ett kvalificerat arbete där datorisering och utvecklingen av nya informations- och kommunikationssystem sker hela tiden. Arbetsområdet sysselsätter många människor och behovet av transporter kommer sannolikt att bli större i takt med ökad befolkning och behov att förflytta varor över hela jorden.

Filter
Studieform

Din sökning på gav 60 träffar