Elkonstruktör bild

Elkonstruktör

Rätt teknik för att nå ditt drömjobb

Ett ökat byggande av bostäder och andra lokaler kräver installationsingenjörer med både teoretisk och praktiska kunskaper inom elkonstruktion. Nybyggnationer blir alltmer komplexa med högt tekniskt innehåll och höga krav på energieffektivitet. Anställningsbehovet är stort och enligt våra branschkontakter behöver branschen anställa över 700 elkonstruktörer/ingenjörer under de kommande 3-5 åren. Utbildningen är framtagen tillsammans med representanter från branschen, vilket garanterar att du får rätt kunskaper. Välkommen till en utbildning för dig som brinner för ny teknik.

Utbildningens mål
Utbildningen leder till yrkeshögskoleexamen Elkonstruktör.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som:

  • Elkonstruktör
  • Elingenjör

Du har kompetens för att till exempel:

  • Konstruera och projektera en elanläggning utifrån de lagar, regler, standarder och säkerhetskravsom föreligger på området inom angiven tidsram.
  • Planera, utföra och ta ansvar för elkonstruktion i projekt.
  • Omsätta kundkrav och önskemål till tekniska systemlösningar.
  • Analysera en elanläggning utifrån ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv och föreslå förbättringar.
  • Samordna installationsprocessen med andra discipliner.

Auktorisation lågspänning (AL)
I utbildningen ingår teorikurserna för auktorisation lågspänning (AL): Regler och standarder, Elinstallationer i byggnader, Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar samt Elmaskiner. När du slutfört utbildningen och gjort rätt antal praktiktimmar kan du ansöka om auktorisation lågspänning (tidigare ABL) hos Elsäkerhetsverket.

LIA - lärande i arbete
LIA, eller praktik, är en mycket viktig del av utbildningen. Den utgör cirka en femtedel av utbildningstiden och genomförs på företag. Arbetsuppgifterna anpassas individuellt och till de kurser som man studerat under perioden före LIA. Lärande i arbete ger förutom mycket viktig praktisk erfarenhet, som ökar förståelsen för de teoretiska avsnitten, ett nätverk av kontakter som betyder mycket efter examen och öppnar nya vägar på arbetsmarknaden.

LIA-platser finns på ett 25-tal företag, varav många finns representerade på flera orter, vilket ökar möjligheterna att få en praktikplats. Exempel på LIA-företag är Projektengagemang och WSP-group.