Projektledare Elteknik

Goda möjligheter till ett jobb där det är du som leder

Inom elteknik är efterfrågan stor på projektledare med både teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter. Du som idag är elektriker kan vidareutbilda dig på distans, samtidigt som du arbetar, och få kunskaper inom bland annat elteknik, entreprenadjuridik, projektekonomi och arbetsledning. I utbildningen ingår teorikurserna för auktorisation lågspänning (A)

Efter avslutad utbildning har du stora möjligheter att få ett spännande jobb som projektledare i en bransch som ständigt ropar efter ny kompetens. Utbildningens innehåll är format i nära samarbete med arbetslivet. Välkommen att komma vidare.

Goda framtidsutsikter
Efterfrågan är stor på projektledare med både teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter. Efter avslutad utbildning har du med andra ord goda chanser att få ett spännande jobb.

Utbildningens mål
Utbildningen leder till: Yrkeshögskoleexamen Projektledare elteknik.

Efter genomgången utbildning har du kompetens för att kunna arbeta som:

  • Projektledare elteknik
  • Elkonsult

Du kan arbeta med uppgifter som till exempel:

  • Planera och leda kvalificerade installationsarbeten
  • Ansvara för entreprenadupphandlingar
  • Dimensionera och projektera elektriska anläggningar
  • Ansvara för entreprenadupphandlingar och entreprenad åtaganden

Utbildningens innehåll
Affärsmannaskap, Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar, Elinstallationer i byggnader, Elkonstruktion CAD, Elmaskiner, Entreprenadjuridik, Introduktionskurs, Kraftelektronikkretsar, LIA 1 och 2, Ledaren och individen, Tillämpad matematik, Projektledning grund, Projektledning fortsättning, Teknik grund, Regler och standarder.

Auktorisation lågspänning (AL)
I utbildningen ingår teorikurserna för auktorisation lågspänning (AL): Regler och standarder, Elinstallationer i byggnader, Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar samt Elmaskiner. När du slutfört utbildningen och gjort rätt antal praktiktimmar kan du ansöka om auktorisation lågspänning (tidigare ABL) hos Elsäkerhetsverket.