Drifttekniker kraft & värmeproduktion

Om du arbetar som drifttekniker vid värmeverk så styr och övervakar du anläggningar och maskiner som framställer och distribuerar elektricitet, ånga och hetvatten. Läs mer på framtid.se

Framtid.se websida

Tips på liknande utbildningar som kanske kan passa dig