CNC- och Robottekniker

Som CNC-tekniker arbetar du med att programmera och ställa in en CNC-maskin med ritningar eller CAD/CAM som underlag. Det här är ett yrke som kräver stor noggrannhet. Läs mer på framtid.se

Framtid.se websida

Tips på liknande utbildningar som kanske kan passa dig

Kyl- och värmepumpstekniker

INSU - Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter

Utbildning Kyl- och värmepumptekniker är en eftergymnasial utbildning som ger dig mycket goda förutsättningar att få ett intressant arbete efter examen.

En tredjedel av studietiden består av lärande i arbete, LIA, då du får praktisera yrket på olika företag inom kyl- och värmebranschen.
Som Kyl- och värmepumptekniker kommer du att arbeta med installationer, felsökning och styrning av system. Det kan vara att skapa ett behagligt inomhusklimat i en fastighet. Det kan också handla om att arbeta med kyla inom industrin, i livsmedelsbutiker och på idrottsanläggningar.

Utbildningen är på heltid under cirka 1,5 år. I utbildningen varvas teori- och praktik undervisning i våra lokaler med fullt utrustat kyllaboratorium. Utbildningen är på distans med fysiska träffar och laborationer i Katrineholm (i snitt 2 i månaden).

Utbildningen avslutas med teoretiskt- och praktiskt examineringsprov.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen

 • Kyl- och värmepumptekniker
 • Kylservicetekniker
 • Servicetekniker inom kyla

Kunskaper efter avslutad utbildning

 • Specialiserade kunskaper inom området kylteknik.
 • Kylsystemens uppbyggnad och funktion samt får kunskaper om drift av kylsystem.
 • Kunna drift- och energioptimera ett kylsystem samt att dokumentera och rapportera ett kylsystem.
 • Självständigt arbeta som service- och installationstekniker inom kylbranschen vilket leder till vidare lärande och professionell utveckling inom yrket.
Utbildningsstart
Påbörjad (2021-08-23)
Påbörjad (2022-08-22)
2023-08-21
Utbildningsslut
2023-02-28
2024-02-28
2025-02-28
Studietakt
100%
YH poäng
305 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-04-30
Branscher
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Katrineholms kommun)

Flygtekniker / El- och Avioniktekniker B1.1/B2

Flygteknik Technical Training Nyköping

Upptäck världen som Flygtekniker! 
Denna utbildning ger dig en unik möjlighet att bli Flygtekniker i både kategori B1.1, vilket gäller på Turbinmotorflygplan, och B2 som är en specialkompetens inom el och avionik. Detta ger dig en Flygteknikutbildning helt utan begränsningar! 

Med landningsbanan alldeles utanför dörren och hangarerna fulla med flygplan väntar en flygteknikerutbildning som tar dig rakt in i en spännande bransch. En resa som kan fortsätta långt ut i världen, eftersom du även får möjlighet att ta de certifikat som krävs för att arbeta utanför Sveriges gränser.

Har du högtflygande drömmar? Välkommen till Flygteknik Technical Training på Stockholm Skavsta Airport, Nyköping.

Fantastisk miljö, oslagbart utbildningsmaterial
Hos oss får du omsätta teori till praktik i en spännande och verklighetsnära miljö, med tillgång till både mekaniska verkstäder och lackverkstad. Samtliga lärare har lång erfarenhet från flygbranschen.

Skolan ligger precis vid Skavsta internationella flygplats, 7 km från Nyköping. Vi har ett mycket gott samarbete med branschen, vilket bland annat möjliggör till bra praktikplatser i Sverige och utomlands, samt att vi har fint utbildningsmaterial som donerats till oss.

Skolan har under flera år haft ett mycket gott samarbete med Saab Aircraft och detta har resulterat i en Saab 340 och en Saab 2000 och en otrolig mängd flygplansmateriel. Detta tillsammans med alla duktiga lärare bidrar till att du får en särklassig utbildning inom området flygteknik.

Allt det här kommer du att kunna
Flygteknikerutbildningen kommer att ge dig fördjupade kunskaper om luftfartygskonstruktion, funktion och verkningssätt samt färdigheter i service, underhålls-, reparations- och modifieringsarbete. Du kommer också att lära dig om säkerhetsföreskrifter, besiktningar, analys/diagnostisering och luftfartsbestämmelser och deras tillämpning.

På skolan lägger vi stor vikt vid att du får utveckla din förmåga att använda modern informationsteknologi samt en djupare insikt om datateknikens användning inom det flygtekniska området.

Efter utbildningen
Efter avslutad utbildning med godkänt resultat får du ett utbildningsintyg av oss som ger dig möjlighet till ett Flygteknikercertifikat enligt både B1.1 och B2, ett certifikat utan några begränsningar och som ger dig stora möjligheter till jobb. Certifikatet är giltigt i hela Europa och även andra delar av världen.

Särskilda förkunskaper
För att antas till utbildningen måste du ha minst betyg E enligt gymnasieförordningen gy-2011 i kurserna:

 • Engelska 6
 • Matematik 2
 • Fysik 1b1/1a1 eller
 • Naturkunskap 1b/1a1
 • tillsammans med minst 50 gymnasiepoäng totalt inom ämnen som teknik, el, installation, automation, industriteknik samt fordonsteknik.

Alternativt motsvarande betyg och kurser enligt äldre bestämmelser.

Du kan även kontakta:
Björn Axelsson, utbildningschef 073-662 22 74
Skolans expedition, 0155-24 89 87

LIA-företag som vi samarbetar med:
SAAB AB, Täby Air Maintenance, Jet Aviation, Bromma Air Maintenance, Norwegian, European Maintenance Service, SAS och Nordic MRO.

Särskilda förkunskaper/villkor * Minst betyg E enligt gymnasieförordningen gy-2011 i kurserna:

- Engelska kurs 6
- Matematik kurs 2
- Fysik 1b1/1a eller Naturkunskap 1b/1a1 tillsammans med minst 50 gymnasiepoäng totalt i kurser inom ämnen som Teknik, El, Installation, Automation, Industriteknik samt Fordonsteknik. * Alternativt motsvarande betyg och kurser enligt äldre bestämmelser

Särskilda förkunskaper
Se dokument om Behörighetskrav YH B1.1/B2

Utbildningsstart
Påbörjad (2020-08-17)
Påbörjad (2021-08-16)
Påbörjad (2022-08-15)
2023-08-14
Utbildningsslut
2023-02-28
2024-02-28
2025-02-28
2026-02-28
Studietakt
100%
YH poäng
500 YH-poäng (ca. 2.5 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-31
Branscher
Teknik & tillverkning
Transporttjänster
Säkerhetstjänster

Elteknikingenjör med AL

INSU - Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter

Som Elteknikingenjör med AL ska du kunna ta det eltekniska ansvaret i projekt och samordna de tekniska lösningarna med närliggande yrkesgrupper. Du behöver ha ett ingenjörsmässigt tänk genom hela processen från förstudie, konstruktion, installation till underhåll.

Under utbildningen får du kunskaper om entreprenadformer, regelverk, konstruktion och dokumentation av elanläggningar. Du får även kunskaper om tele-, data- och säkerhetssystem, fastighetsautomation, avancerad felsökning samt hur man framställer, tolkar och använder ritningar och scheman med mera.

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen Elteknikingenjör med AL* och ger kompetens för att bl a kunna arbeta som Entreprenör, Elkonstruktör, Elteknikingenjör för konstruktion eller underhåll. Du får också teoretiska kunskaper för Auktorisation Lågspänning – AL*.

* Tidigare benämning är Allmän behörighet lågspänning – ABL

Du läser på distans på halvfart under 2,5 år och under utbildningstiden ingår sju fysiska träffar i Nyköping.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen

 • Elteknikingenjör
 • Elkonstruktör
 • Kalkylator
 • Projektör
 • Konsult inom elteknik

Kunskaper efter avslutad utbildning

 • Entreprenadformer och branschpraxis
 • Hur man tar ansvar för den eltekniska framdriften i olika projekt
 • Konstruktion och dokumentation av elanläggningar
 • Arbetssätt för projektdeltagare
 • Fastighetsautomation
 • Upphandlingsformer
 • De vanligast förekommande tele- data- och säkerhetssystemen
 • Tekniska system som kommunicerar via dator- och medianät eller genom telefoni och trådlös teknik
 • Avancerad felsökning och felavhjälpning inom elområdet inom industrin
 • Installation, driftsättning och underhåll av anläggningar inom teknikområdet
 • Författningar, föreskrifter, anvisningar och standarder inom teknikområdet
Utbildningsstart
Påbörjad (2020-08-17)
Påbörjad (2021-08-23)
Påbörjad (2022-08-22)
2023-08-21
Utbildningsslut
2023-02-28
2024-02-28
2024-02-28
2025-02-28
Studietakt
50%
YH poäng
255 YH-poäng (ca. 2.6 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-04-30
Branscher
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Nyköpings kommun)

El- och Avioniktekniker B2

Flygteknik Technical Training Nyköping

En utbildning som ger dig, som redan har en flygteknisk utbildning, möjlighet att även få specialkompetens inom el och avionik!

Har du högtflygande drömmar? Välkommen till Flygteknik Technical Training på Stockholm Skavsta Airport, Nyköping.

Fantastisk miljö, oslagbart utbildningsmaterial
Hos oss får du omsätta teori till praktik i en spännande och verklighetsnära miljö, med tillgång till både mekaniska verkstäder och lackverkstad. Samtliga lärare har lång erfarenhet från flygbranschen.

Skolan ligger precis vid Skavsta internationella flygplats, 7 km från Nyköping. Vi har ett mycket gott samarbete med branschen, vilket bland annat möjliggör till bra praktikplatser i Sverige och utomlands, samt att vi har fint utbildningsmaterial som donerats till oss.

Skolan har under flera år haft ett mycket gott samarbete med Saab Aircraft och detta har resulterat i en Saab 340 och en Saab 2000 och en otrolig mängd flygplansmateriel. Detta tillsammans med alla duktiga lärare bidrar till att du får en särklassig utbildning inom området flygteknik.

På skolan lägger vi stor vikt vid att du får utveckla din förmåga att använda modern informationsteknologi samt en djupare insikt om datateknikens användning inom det flygtekniska området.

Läs mer om våra utbildningar och behörighetskrav på vår hemsida.

Du kan även kontakta:
Björn Axelsson, utbildningschef 073-662 22 74
Skolans expedition, 0155-24 89 87

LIA-företag som vi samarbetar med:
SAAB AB, Täby Air Maintenance, Jet Aviation, Bromma Air Maintenance, Norwegian, European Maintenance Service, SAS, TUI och Nordic MRO.

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-01-23)
Utbildningsslut
2023-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
100 YH-poäng (ca. 0.5 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Teknik & tillverkning
Transporttjänster
Säkerhetstjänster

Auktoriserad Elinstallatör

INSU - Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter

Utbildningen Auktoriserad Elinstallatör ger dig kompetens för att arbeta som bland annat Auktoriserad elinstallatör och Elkonsult. Vilket innebär att du får teoretiska kunskaper för Auktorisation Lågspänning (AL) tidigare benämnt Allmän Behörighet Lågspänning (ABL).

Du får kunskaper om regelverk och standarder, beräkningar och dimensioneringar, kontroll före ibruktagning, mätningar, hur man upprättar ritningar och kretsscheman med tillhörande dokumentation och hur du upprättar ett egenkontrollprogram.

Utbildningen är på deltid 50% och på distans under ett år och under utbildningstiden ingår tre fysiska träffar.

Möjliga yrkesroller efter utbildningen

 • Auktoriserad elinstallatör
 • Auktoriserad elinstallatör för regelefterlevnad
 • Elkonsult

Kunskaper efter avslutad utbildning

 • Om gällande regler och standarder som gäller elinstallationer
 • Om hur olika material eller materialval kan påverka starkströmsanläggningar ur säkerhetssynpunkt
 • Om hur elektriska starkströmsanläggningar och elektriska utrustningar är uppbyggda
 • Om elektromagnetisk kompatibilitet och dess betydelse för anläggningar och utrustningars funktionalitet
Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-22)
2023-08-21
Utbildningsslut
2023-06-30
2024-06-30
Studietakt
50%
YH poäng
104 YH-poäng (ca. 1.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-04-30
Branscher
Teknik & tillverkning
Säkerhetstjänster
Studieort
DISTANS (Nyköpings kommun)