CNC- och Robottekniker bild

CNC- och Robottekniker

Som CNC- och robottekniker arbetar man med att sköta datorstyrda maskiner, genom till exempel svarvning, borrning eller fräsning tillverkas detaljer av metall, trä eller plast. I arbetsuppgifterna ingår även att självständigt programmera, läsa ritningar och att rigga maskiner – ett kul, intressant och tillfredställande arbete för den som är teknikintresserad.

Under utbildningen CNC- och robottekniker kommer du att lära dig arbeta självständigt med att programmera och styra svarvar och fräsar med CNC. Du får även kompetens i robotteknik och kan arbeta med driftsättning av robotsystem i automatiserade processer, där även service och felsökning ingår.

Näringslivet i regionen kommer att spela en viktig roll i utbildningen; genom att ta emot LIA-praktikanter (lärande i arbete) samt genom att medverka i utbildningens ledningsgrupp och bidra med föreläsningar. Ungefär en tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagt LIA-utbildning.

Utbildningen genomförs i föreläsningsform, genom praktiska övningar och projektarbeten. De teoretiska avsnitten är starkt knutna till praktiska moment och innehållet i LIA-perioderna. Praktiska utbildningsmoment genomförs med modern utrustning i våra lokaler i Eskilstuna.

Efter din utbildning kan du arbeta som bland annat CNC-operatör eller industrirobotoperatör.

Behörighet
Utbildning kräver ,utöver grundläggande behörighet, minst betyget E (godkänt) eller motsvarande kunskaper i gymnasiekurserna:

  • Datorstyrd produktion 1och Industritekniska processer 1
    eller
  • Programmering 1 och Teknik 1.

Denna kunskap kan också valideras om yrkeserfarenhet finns.

Kontakt
Pernilla Jacobsson, Verksamhetschef
076-724 97 94

Lars Jacobsen
072-382 42 02