Fotsjukvård vid cytostatikabehandling

Lär dig de senaste evidensbaserade metoderna och rönen inom området, och tillämpa effektiva strategier för att behandla och förebygga dessa biverkningar. Optimerad patientvård är vårt mål, och vi ger dig verktygen för att uppnå detta.

Framtid.se websida

Tips på andra utbildningar som kanske passar

Medicinsk vårdadministratör

Vårdyrkeshögskolan

Utbildningen för dig som vill jobba administrativt med medicinsk dokumentation. Bidra till en patientsäker vård!

2 år | Distans | Kostnadsfritt & CSN-berättigat 

Som medicinsk vårdadministratör, även kallat medicinsk sekreterare, fungerar du som ett administrativt stöd i verksamheten och arbetar främst med medicinsk dokumentation, journalskrivning, service och bemötande samt dokumentation och receptionsarbete. Ekonomihantering, data- och statistikbearbetning och personaladministration kan också ingå i arbetsuppgifterna.

Utbildningsstart
Höstterminen 2024
Höstterminen 2025
Utbildningsslut
Vårterminen 2026
Vårterminen 2027
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Frisk- & kroppsvård
Studieort
DISTANS (Gävle kommun)
Satellitort
Umeå

Specialistundersköterska barn och ungdomssjukvård

YH Region Kronoberg

Är du undersköterska och vill lära dig något nytt? Eller vill du utvecklas i din nuvarande yrkesroll? Tycker du att det är stimulerande att arbeta med barn och ungdomar, då kan detta vara utbildningen för dig!

Utbildningen kommer att ge dig fördjupade kunskaper inom barn- och ungdomssjukvård. Du kommer möta barn och ungdomar, nyfödda och för tidigt födda och kommer utveckla spetskompetens bl a inom omvårdnad med fokus på patientsäkerhet, basal och specifik vårdhygien. Din specialisering kommer även att öka din medvetenhet om kommunikationens betydelse, empatiskt bemötande, professionellt förhållningssätt och självinsikt i mötet med barnet och dess anhöriga.

Som specialistundersköterska arbetar du i vårdteam (tvärprofessionellt) med sjuksköterska, barnmorska eller läkare, där du kommer utvecklas till att självständigt bedriva personcentrerad omvårdnad.

Innehållet i utbildningen är framtaget av arbetslivet för att hålla en hög kunskapsnivå som matchar de krav som ställs från arbetslivet och du kommer vara väl rustad att möta dem!

Efter avslutad utbildning kan du bland annat arbeta i barnsjukvård på barnavdelning, neonatalavdelning eller BB-avdelning men också i kommunal verksamhet.

Innehåll

 • Introduktion, yrkesansvar och patientsäkerhet, 10 p
 • Barnets fysiska, psykosociala utveckling, 10 p
 • Pediatrisk omvårdnad, 35 p
 • Neonatologi, 30p
 • Handledning, pedagogiskt förhållningssätt och kommunikation, 15 p
 • LIA inom BB-vård, 20 p
 • LIA inom barn- och ungdomssjukvård, 20 p
 • LIA inom neonatalvård, 20 p
 • Barn och ungdomars livsvillkor, 20 p
 • Examensarbete, 20 p

 

Upplägg

Utbildningen pågår 1 år och har en studietakt på 100%, vilket motsvarar en heltidstjänst. Studierna bedrivs på distans med platsbundna träffar i Växjö. Träffarna sker en till två gånger per månad och pågår två till fyra dagar. Dessa varvas med självstudier, grupparbeten och handledning via studieplattform.

Studera delvis på distans innebär stor frihet och stort eget ansvar. Det innebär att du kan studera var och när du vill förutsatt att du kan medverka vid de obligatoriska moment som finns. Det krävs självdisciplin och att du håller dig uppdaterad på studieplattformen. Du behöver i god tid planera din tid för studier så du hittar en bra struktur som fungerar för dig och din livssituation.

En del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete). Under LIA omsätter du dina teoretiska kunskaper från utbildningen på klinik och tränar på din nya yrkesroll. Skolan försöker i möjligaste mån ordna LIA-plats på hemort, vilket vi dock inte kan garantera. Om inte LIA kan erbjudas på hemort erbjuder LIA inom region Kronoberg.

Datorkunskap
Eftersom utbildningen till stor del är webbaserad är det en förutsättning att du har goda kunskaper i datorhantering. Det är dock inget behörighetskrav. Du bör även ha tillgång till dator med internetuppkoppling. För dig som bor i närheten finns datorer att tillgå på skolan.

Studiestöd
Du som går utbildningen kan söka bidrag från CSN.

Särskilt pedagogiskt stöd
Är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd i din utbildning? Kontakta YH Region Kronoberg.

Validering
Har du redan kunskap motsvarande en eller flera av utbildningens kurser eller erfarenhet inom vårdyrket kan du validera dessa och därmed förkorta din utbildning. Du har möjlighet att validera både ämneskurser och LIA.

Kostnader
Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med träffarna i Växjö. Skolan har inget boende för uthyrning. Litteraturkostnader tillkommer.

Behörighet
Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande) med minst godkänt betyg (3, G eller E):

 • Etik och människans livsvillkor,
 • Hälsopedagogik,
 • Medicin 1,
 • Psykiatri 1,
 • Psykologi 1,
 • Specialpedagogik 1,
 • Svenska 2 (altenativt Svenska som andraspråk 2) 
 • och Vård- och omsorgsarbete 1 och 2

Minst 1 års yrkesverksamhet på heltid som utbildad undersköterska inom vård och omsorg.

Utbildningslängd 200 YH-poäng, 2 terminer
Utbildningsplatser 20 platser
Studietakt Heltid
Studieform Delvis distans med platsbundna träffar i Växjö
Examen Yrkeshögskoleexamen (eftergymnasial utbildning)

Kontakt
pernilla.johansson@kronoberg.se, Utbildningsledare
carina.weidmert-strandberg@kronoberg.se   Utbildningsledare

Utbildningsstart
2024-08-19
2025-08-18
2026-08-17
Utbildningsslut
2025-05-23
2026-06-30
2027-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 1.0 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Ansökan stänger
2024-08-04
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Studieort
DISTANS (Växjö kommun)

Specialistundersköterska - psykiatri

YH Region Kronoberg

Vill du utvecklas i din nuvarande yrkesroll?

Utbildningen till psykiatrispecialiserad undersköterska/skötare/boendestödjare kommer att ge dig fördjupade kunskaper inom psykiatriområdet.

Du får spetskompetens när det gäller arbete med olika psykiska sjukdomar. Du kommer att kunna utvecklas för att bli specialist inom vuxenpsykiatrisk vård, rättspsykiatrisk vård samt för arbete inom olika kommunala verksamheter som ger stöd både i hemmet och på boende.

Under din utbildning kommer du att praktisera i både regional och kommunal verksamhet, och på det sättet få en unik förståelse för hur detta samarbete fungerar. Vidare kommer du under utbildningens gång att få djupa kunskaper inom pedagogik,  samtalsteknik, psykiatriska sjukdomstillstånd, funktionsnedsättning och neuropsykiatri.

Studierna bedrivs på distans och heltid med Växjö som utbildningsort. LIA/praktikplats ordnas av skolan inom Region Kronoberg.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som specialistutbildad undersköterska inom psykiatri, eller boendestödjare inom kommunal verksamhet med ökade ansvarsområden.

Utbildningen innehåller följande kurser: 
(5 poäng motsvarar 1 veckas studier)

 • Psykiatriska sjukdomstillstånd, psykisk funktionsnedsättning och neuropsykiatri 35 p
 • Omsorg och omvårdnad vid psykisk ohälsa, samt läkemedelskunskap och läkemedelshantering 30 p
 • LIA inom psykiatrisk regional slutenvård 20 p
 • Pedagogik och samtalsteknik ur ett mångkulturellt perspektiv 35 p
 • Lagstiftning, organisation och dokumentation 20 p
 • LIA inom kommunal eller statlig psykiatrisk verksamhet 20 p
 • Missbruk och beroende kopplat till psykisk ohälsa 20 p
 • Examensarbete 20 p

Upplägg
Studierna till psykiatrispecialiserad undersköterska/ skötare/boendestödjare bedrivs delvis på distans med ca 10 platsbundna träffar i Växjö. Träffarna sker i varje kurs och pågår ca 3 dagar. Dessa varvas med självstudier och handledning via gruppdiskussion / chatt. LIA (Lärande I Arbete) sker under höst - och vårtermin. Praktikplats ordnas av skolan och i möjligaste mån nära hemorten.

Upplägg och innehåll för träffarna utgör basen för kursens innehåll i form av exempelvis föreläsning, grupparbete, diskussioner, övningar samt muntliga, skriftliga eller praktiska examinationer.

Som studerande har du tillgång till en utbildningsplattform. Det är en sluten plattform som du kan nå hemifrån via webben. Här publiceras information som rör utbildningen, till exempel studiehandledning, schema, uppgifter, forum för reflektioner och loggbok. Du kan även ha diskussioner med klasskamrater (chatt) eller genomföra examinationer.

Utbildningen innehåller många praktiska övningar som är knutna till yrkesrollen.

Du som går utbildningen kan söka bidrag från CSN.

Särskilt pedagogiskt stöd

Är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd i din utbildning? Kontakta YH Region Kronoberg.

Validering
Har du redan kunskap motsvarande en eller flera av utbildningens kurser eller erfarenhet inom vårdyrket kan du validera dessa och därmed förkorta din utbildning. Du har möjlighet att validera både ämneskurser och LIA.

Kostnader
Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med utbildningen. Skolan har inget boende för uthyrning. Litteraturkostnader tillkommer.

Behörighet
- Särskilda förkunskaper Vård- och omsorgsprogrammet med lägst betyget E/3/G
- Yrkeserfarenhet som undersköterska, minst 1 år, heltid eller deltid

Utbildningslängd
 200 YH-poäng, 2 terminer
Utbildningsplatser
 20 platser
Studietakt
 Heltid
Studieform
 Delvis distans med ca 10 platsbundna träffar i Växjö

Examen
Yrkeshögskoleexamen (eftergymnasial utbildning)

Kontakt
Katarina.Gustafsson@kronoberg.se
Utbildningsledare
0470-52 39 18, 0709-67 30 92

Utbildningsstart
2024-08-19
2025-08-18
2026-08-17
Utbildningsslut
2025-06-06
2026-06-05
2027-06-04
Studietakt
100%
YH poäng
210 YH-poäng (ca. 1.1 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Pedagogik
Studieort
DISTANS (Växjö kommun)

Specialistundersköterska Operation, anestesi och intensivvård

YH Region Kronoberg

Är du intresserad av ny kunskap, ny karriär? Eller vill du utvecklas i din nuvarande yrkesroll? Att arbeta som undersköterska på operation eller på intensivvårdsavdelning innebär att du dagligen handskas med avancerad teknik och svårt sjuka patienter.

Är du intresserad, men osäker på vad arbetet innebär? Kontakta utbildningsledare för eventuell hospitering inom operation eller intensivvård.

Du utvecklar spetskompetens när det gäller att arbeta med medicinteknisk utrustning, förberedelse och iordningställande av operationssal, basal och specifik vårdhygien, vikten av kommunikation och bemötande samt patientens integritet och självbestämmande. Din specialisering som undersköterska innebär kunskaper om krishantering, akut omhändertagande, teamarbete, specifik omvårdnad samt vård vid livets slut.

Innehållet i utbildningen är framtaget av arbetslivet för att hålla en hög kunskapsnivå som matchar de krav som ställs från arbetslivet och du kommer vara väl rustad att möta dem! Efter avslutad utbildning kan du arbeta på avdelningar som riktar sig mot operation, anestesi eller intensivvård.

Att studera på distans

Utbildningen pågår 1 år och har en studietakt på 100%, vilket motsvarar en heltidstjänst. Att studera på delvis distans innebär stor frihet och stort eget ansvar. Det innebär att du kan studera var och när du vill förutsatt att du kan medverka vid de obligatoriska moment som finns. Det krävs självdisciplin och att du håller dig uppdaterad på skolans lärplattform. Du behöver planera din tid för studier så du hittar en bra struktur som fungerar för dig och din livssituation.

LIA (lärande i arbete)

Utbildningen innehåller LIA, 7 veckor inom intensivvård samt 7 veckor inom operation/anestesi. Under LIA omsätter du dina teoretiska kunskaper från utbildningen ute på klinik och tränar på din nya yrkesroll. LIA-plats söks av skolan. Skolan försöker i möjligaste mån ordna LIA-plats på hemort, vilket vi dock inte kan garantera. Om  LIA inte kan erbjudas på hemort erbjuder vi LIA inom region Kronobergs två sjukhus.

Upplägg

Studierna till specialistundersköterska operation, anestesi, intensivvård bedrivs delvis på distans med träffar i Växjö och vid vissa tillfällen i Ljungby. Träffarna sker i varje kurs och pågår ca 3 dagar. Dessa varvas med självstudier och handledning via gruppdiskussion/ chatt. Upplägg och innehåll för träffarna utgör basen för kursens innehåll i form av exempelvis föreläsning, grupparbete, diskussioner, övningar samt muntliga, skriftliga eller praktiska examinationer.

Som studerande har du tillgång till en utbildningsplattform. Det är en sluten plattform som du kan nå hemifrån via webben. Här publiceras information som rör utbildningen, till exempel studiehandledning, schema, uppgifter, forum för reflektioner och loggbok. Du kan även ha diskussioner med klasskamrater (chatt) eller genomföra examinationer.

 • Introduktion, lagstiftning, patientsäkerhet, kvalitetearbete och yrkesansvar  10p
 • Vårdhygien, sterilitet och vårdrelaterade infektioner 15p
 • Anatomi, fysiologi och patofysiologi 20p
 • Medicinsk teknik, 10p
 • Omvårdnad inom operation och anestesi 25p
 • Omvårdnad inom intensivvård, 25p
 • Lärande i arbete inom anestesi och operation 35p
 • Lärande i arbete inom intensivvård 35p
 • Kommunikation och handledning 15p
 • Examensarbete 10p

Studiestöd
Du som går utbildningen kan söka bidrag från CSN.

Särskilt pedagogiskt stöd
Är du i behov av särskilt pedagogiskt stöd i din utbildning? Kontakta YH Region Kronoberg.

Validering
Har du redan kunskap motsvarande en eller flera av utbildningens kurser eller erfarenhet inom vårdyrket kan du validera dessa och därmed förkorta din utbildning. Du har möjlighet att validera både ämneskurser och LIA.

Behörighet
Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande) där följande kurser måste ingå med minst godkänt betyg: Svenska 2 (altenativt Svenska som andraspråk 2)

Minst 1 års arbetslivserfarenhet som utbildad undersköterska eller motsvarande

Kostnader
Du står själv för kostnader för resor och logi i samband med träffarna i Växjö och Ljungby. Skolan har inget boende för uthyrning. Litteraturkostnader tillkommer.

Utbildningslängd 200 YH-poäng, 2 terminer
Utbildningsplatser 20 platser
Studietakt Heltid
Studieform Delvis distans med platsbundna träffar i Växjö, vissa tillfällen i Ljungby
Examen Yrkeshögskoleexamen (eftergymnasial utbildning)

Kontakt
Anna Rydén, Utbildningsledare
 

Utbildningsstart
2024-08-19
2025-08-18
Utbildningsslut
2025-05-23
2026-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 1.0 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Ansökan stänger
2024-08-04
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Studieort
DISTANS (Växjö kommun)

Aktiveringspedagog inom LSS

Yrkeshögskolan Campus Mölndal

Om utbildningen
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad för andra? Då är denna utbildning perfekt för dig.

Som aktiveringspedagog inom LSS bidrar du till en aktiv och meningsfull vardag för personer som har en intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada. Under utbildningen fördjupar du din kunskap i intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar.

Du lär dig att utforma och målgruppsanpassa sinnesstimulerande aktiviteter, kognitivt stöd och kommunikationsstöd. Du får även fördjupad kunskap om dokumentation och presentation.

Under utbildningen utvecklar du ditt professionella förhållningssätt som grund för att kvalitetsutveckla och pedagogiskt vägleda vardagsarbete. Färdigheter som kan användas inom exempelvis daglig verksamhet, särskola, grupp- eller korttidsboende.

Snabbfakta

 • Längd 300 YH-poäng (2 år)
 • Studietakt, studieform och ev. studieort 75%, platsbunden, Mölndal
 • Praktik 23 veckor (LIA)
 • CSN- berättigad Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel.

Karriär
Idag finns ett behov av utbildade stödpedagoger på arbetsmarknad. Utbildningen Aktiveringspedagog inom LSS är en av de eftergymnasiala utbildningar som leder till yrkestiteln stödpedagog.

Efter utbildningen kan du arbeta inom en rad olika yrken så som:

 • Aktiveringspedagog
 • Metodutvecklare
 • Stödpedagog
 • Specialassistent
 • Resurspedagog

Så ansöker du

Ansökan
Ansökan till utbildningen är öppen 13 februari - 31 maj 2023.

Behörighet
För att vara behörig till utbildningen behöver du, utöver grundläggande behörighet till yrkeshögskolan, kunskaper som motsvarar betyg E/3/G i följande kurser:

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Naturkunskap 2 - kan ersättas av till exempel Medicinsk grundkurs 1/2 eller kurs i Anatomi och fysiologi
 • Samhällskunskap 1b - kan ersättas av till exempel Samhällskunskap A enligt tidigare bestämmelser eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2.
 • Psykologi 1 - kan ersättas av till exempel annan kurs i psykologi på grundläggande nivå eller kurs i kommunikation från Barn- och fritidsprogrammet.

Har du fått kunskaper på annat sätt kan vi även bedöma din reella kompetens.

Du behöver dessutom minst tolv månaders yrkeserfarenhet inom något av följande arbetsområden:

 • Boende med särskild service
 • Korttidsboende
 • Daglig verksamhet
 • Personlig assistans
 • Särskoleverksamhet
 • Elevassistans för elev med kognitiv / intellektuell funktionsnedsättning / autismspektrumstörning
 • Eller liknande verksamhet inom funktionsstöd.

Deltid omräknas till heltid.

Yrkeshögskoleexamen.

Utbildningsstart
2024-09-11
2025-09-08
Utbildningsslut
2026-06-12
2027-06-11
Studietakt
75%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Pedagogik