Tandsköterska

Tandsköterskan assisterar tandläkaren vid undersökning och behandling av patienter. Läs mer på framtid.se

Framtid.se websida

Tips på liknande utbildningar som kanske kan passa dig

Barnspecialistundersköterska

Frans Schartaus Handelsinstitut

Den här utbildningen är för dig som redan är yrkesverksam undersköterska och vill specialisera dig inom barn- och ungdomssjukvård.

Som barnspecialistundersköterska arbetar du med barn och ungdomar samt deras anhöriga. Du kan också arbeta med barn med olika funktionsnedsättningar.

Utbildningen passar dig som är empatisk och lyhörd. Du kommer vara en trygg punkt för barnet och behöver kunna hantera och kommunicera svåra situationer.

I utbildningen ingår 12 veckor med praktik, LIA.

Efter utbildningen kan du arbeta som:

 • barnspecialistundersköterska
 • undersköterska inom barnsjukvård

Utbildningen är certifierad av Föreningen Vård- och omsorgscollege. Det är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning.

Kontakt
Utbildningsledare
Susann Edvinsson-Larsson

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-22)
2023-08-01
Utbildningsslut
2023-06-30
2024-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 1.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-02
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Frisk- & kroppsvård

Psykiatrispecialiserad undersköterska / skötare / stödpedagog

Yrgo

Vill du fördjupa eller bredda dina kunskaper inom psykiatri? Då är en specialistutbildning kanske nästa steg i din karriär? Utbildningen vänder sig både till dig som arbetar inom psykiatrin idag, och till dig som arbetar inom något annat område och vill byta bana. Då utbildningen går på distans och deltid går det utmärkt att kombinera studierna med ditt nuvarande arbete.

Den här utbildningen erbjuder studieplatser både i Göteborg och i Norrtälje.

Om utbildningen
Utbildningen ger dig en fördjupad kompetens inom psykiatri och social psykiatri. Du utvecklar din förmåga att genomföra personcentrerad vård och omsorg. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och att kunna medverka i tvärprofessionella team inom vård- och omsorgskedjan.

Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.

LIA (praktik)
En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. Under LIA:n får du omsätta dina kunskaper från utbildningen i en verklig miljö och träna på din nya yrkesroll. LIA går på heltid, till skillnad från övriga kurser som går på 50 procent.

Kurser

 • Lagstiftning, dokumentation och organisation, 20 p
 • Omsorg och omvårdnad vid psykisk ohälsa, 45 p
 • Psykiska sjukdomstillstånd och psykiska funktionsnedsättningar, 45 p
 • Pedagogik, 40 p
 • Examensarbete, 20 p
 • LIA, lärande i arbete 1, 20 p
 • LIA, lärande i arbete 2, 10 p

Studieupplägg och examen
Utbildningen går på distans under 2 år och studietakten är 50 procent, med undantag för LIA (praktik) som du gör på heltid. Det ingår sammanlagt 9 fysiska träffar i Göteborg. Varje träff varar cirka 2 dagar i följd. Ett fåtal av dessa träffar är mer teoretiskt inriktade och då kan vi erbjuda att delta på distans, men för de mer praktiskt inriktade träffarna behöver du vara på plats i Göteborg. Övrig undervisning sker webbaserat och via vår lärplattform på en fast studiedag.

Utbildningen anordnas i samarbete med Campus Roslagen. Det innebär att du som bor i närheten av Norrtälje har möjlighet att nyttja deras lokaler för att följa med i distansundervisningen. Du kan också studera i grupp med andra som bor i samma område. Läs mer om Campus Roslagen.

Du ska ha tillgång till en dator (ej surfplatta) med kamera, mikrofon och internet. Du förväntas ha datorkunskaper och vara en aktiv och synlig deltagare på lärplattformen och i webbmöten varje vecka. Vi använder olika digitala verktyg för undervisning och ger goda möjligheter till handledning.

Utbildningen är flexibel vilket innebär stor frihet, men också eget ansvar och det gäller att vara uppdaterad på aktuell planering.

Examen
Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.

Samarbete med arbetslivet
Vi har ett tätt samarbete med företag och organisationer från arbetslivet, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, tar emot studerande på LIA och håller i kurser. 

Förkunskaper och behörighet
För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande.

Du behöver alltid kunna styrka kunskaper i svenska. Om du saknar godkänt betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 erbjuder vi ett behörighetsgivande språktest. Vi rekommenderar att du i första hand vänder dig till vuxenutbildningen i din hemkommun för att ansöka om att få läsa Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 då det ökar dina chanser att bli antagen och klara utbildningen.

Särskilda förkunskaper
Godkända betyg (E/3/G) eller dokumenterade kunskaper eller erfarenheter som motsvarar följande kurser:

 • Vård och omsorgsarbete 1, 200 p
 • Vård och omsorg 2, 150 p
 • Medicin 1, 150 p
 • Psykiatri 1, 100 p
 • Psykologi 1, 50 p
 • Ytterligare kurser från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande, som ger en totalsumma på 1450 p

Avseende utbildning i äldre kurser utgår vi i från SKOLFS 2011:196 om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner.

Arbetslivserfarenhet
Du måste också ha minst ett års yrkeserfarenhet på heltid inom inom vård och omsorg som undersköterska, skötare, stödassistent eller motsvarande. Observera att du får tillgodoräkna dig 5 års arbetslivserfarenhet på heltid som merit i ansökan, så var noga med att bifoga samtliga relevanta tjänstgöringsintyg.

Uppfyller du inte förkunskapskraven?
Uppfyller du inte de formella förkunskapskraven kan du söka på reell kompetens. Reell kompetens är den samlade kompetens du har, oavsett om du kan styrka den med betyg eller annat intyg. 

Hur ansöker jag?

 • Samla ihop alla de dokument du ska skicka med din ansökan.
 • Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.
 • Om du är intresserad av att söka studieplats i Norrtälje behöver du inte ange detta i din ansökan. Ser vi att du bor i närheten kommer vi att kontakta dig för att diskutera studieort.

Skicka med

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade.
 • Digital kopia på tjänstgöringsintyg som styrker att du har efterfrågad arbetslivserfarenhet. Intyget ska innehålla arbetsplats, befattning, omfattning och period. Det ska vara datumstämplat och signerat av arbetsgivare. Observera att vi inte godtar anställningsavtal.
 • Läser du behörighetsgivande studier måste du skicka med en digital kopia på studieintyg, så att vi vet att du har pågående studier. Här hittar du vilka datum som gäller för komplettering av betyg i efterhand.
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven.

Antagning och urval
Uppfyller du inte förkunskapskraven får du besked om detta så fort vi har granskat din ansökan. Är det fler som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser, så gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på betyg, arbetslivserfarenhet och skriftliga prov i svenska. Efter avslutad ansökningsperiod kommer du som uppfyller förkunskapskraven att få en inbjudan med länk till urvalsproven om det är aktuellt.

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-29)
2023-08-28
Utbildningsslut
2024-06-30
2025-06-30
Studietakt
50%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
2023-02-01
Ansökan stänger
2023-04-17
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Pedagogik
Frisk- & kroppsvård
Studieort
DISTANS (Göteborgs kommun)
Satellitort
Norrtälje

Specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård

Frans Schartaus Handelsinstitut

Detta är utbildningen för dig som redan är yrkesverksam undersköterska och vill specialisera dig inom anestesi, operation och intensivvård.

Som specialistutbildad undersköterska anestesi, operation och intensivvård arbetar du med avancerad sjukvård eller intensivvård. Du ger omsorg och omvårdnad till patienten samt stödjer och handleder patienten och närstående i den personcentrerade vården.

Utbildningen passar dig som vill fördjupa dina kunskaper inom yrket och vill arbeta med personcentrerad vård. Du tycker att etik och värdegrund är viktigt och att det styr arbetet.

Utbildningen är certifierad av Föreningen Vård- och omsorgscollege. Det är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning.

Kontakt
Utbildningsledare
Susann Edvinsson-Larsson

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-08-22)
2023-08-01
2024-08-01
Utbildningsslut
2023-06-23
2024-06-13
2025-06-20
Studietakt
100%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 1.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-02
Branscher
Sjukvård & socialt arbete

Medicinsk sekreterare

Frans Schartaus Handelsinstitut

Efter fyra terminers heltidsstudier har du de kunskaper som krävs för att arbeta som medicinsk sekreterare på till exempel ett sjukhus, en vårdcentral inom företagshälsovården eller ett läkemedelsföretag

Dina arbetsuppgifter kommer att vara många och varierande beroende på var du kommer att arbeta.

Du kommer att fungera som spindeln i nätet mellan patient, anhöriga och personal och använda dig av en hög servicegrad, lyhördhet, initiativförmåga, flexibilitet och sist men inte minst noggrannhet.

Goda framtidsutsikter
Hälso- och sjukvården befinner sig för närvarande i en förändringsprocess där behovet av administrativ personal med modern utbildning kommer att vara stort. För att avlasta vårdpersonalen får de medicinska sekreterarna ta ett allt större ansvar för administrativa uppgifter inom sjukvården och efterfrågan ökar kontinuerligt. Med din utbildning och den praktiska erfarenhet du får under LIA-perioderna bedöms dina framtidsutsikter som mycket goda.

Allt du behöver
Utbildningen omfattar fyra terminers heltidsstudier varav en fjärdedel består av Lärande I Arbete (LIA), på olika arbetsplatser inom hälso- och sjukvården. För att du ska vara väl förberedd för de varierande arbetsuppgifter som väntar innehåller kursutbudet allt från anatomi och sjukdomslära till ekonomi och kommunikation. Utbildningen genomförs i nära samarbete med både den offentliga och den privata vårdsektorn, som medverkar genom diverse gästföreläsningar och studiebesök.

Kontakt
Utbildningsledare
Lotten Wesslén

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-08-01)
Påbörjad (2022-01-17)
Påbörjad (2022-08-22)
Påbörjad (2023-01-16)
2023-08-01
2024-01-01
2025-01-01
Utbildningsslut
2023-06-30
2023-12-22
2024-06-30
2024-12-20
2025-06-30
2025-12-19
2026-12-25
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-05-02
Branscher
Ekonomi, admin, sälj
Sjukvård & socialt arbete
Frisk- & kroppsvård

Apotekstekniker

Frans Schartaus Handelsinstitut

I dag är apoteket så mycket mer än endast receptbelagda mediciner. Som apotekstekniker ger du även tips och råd om allt från tandvård och hygien till solskydd och egenvård av enklare åkommor.

Efter tre terminers heltidsstudier kan vi garantera att du har den kompetens som krävs för att möta apoteksteknikeryrkets föränderliga behov.

Gillar du att arbeta med service, försäljning och vill ha en rådgivande roll inom apoteksbranschen? En Apotekstekniker arbetar med försäljning och service i form av tips och råd om allt från tandvård och hygien till solskydd och egenvård av enklare åkommor. Det är viktigt att du har ett intresse av kroppens uppbyggnad, sjukdomar, symtom och behandlingsalternativ.

Goda framtidsutsikter
Apoteksmarknaden består idag av ett flertal aktörer som rekryterar tekniker till sina apotek. Samtidigt beräknas cirka 1 000 av landets apotekstekniker gå i pension under den närmaste 10-årsperioden. Det innebär att behovet av välutbildad personal kommer att vara stort, inte bara i storstäderna utan i hela landet.

Sveriges Apoteksförening och branschaktörerna har tillsammans med lärosätena för apotekstekniker tagit fram en nationell och gemensam utbildningsplan för att kvalitetssäkra yrkestiteln.

Utbildningen ger en yrkeshögskoleexamen och efter utbildningen kan du arbeta som:

 • apotekschef, mindre företag
 • apotekstekniker
 • egenvårdsansvarig
 • läkemedelskonsulent
 • registreringshandläggare läkemedel
 • varu- och lageransvarig

Allt du behöver
För att ge dig en så bred utbildning som möjligt innehåller kursutbudet allt från medicinsk grundkurs och egenvårdskunskap till kundkommunikation och företagsekonomi. 

Vi har ett nära samarbete med apoteksmarknadens aktörer. För att du ska få en djupare inblick i rollen som apotekstekniker och prova dina kunskaper i verkligheten, kommer du att genomföra 16 av utbildningens totalt 60 veckor på ett apotek. Du kommer också att få göra ett flertal intressanta studiebesök hos olika verksamheter med koppling till apotekets arbete.

Kontakt
Utbildningsledare
Gisela Olsson

Ansökan öppnar i september

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-01-17)
Påbörjad (2023-01-16)
2024-01-01
2025-01-01
Utbildningsslut
2023-06-30
2024-06-21
2025-06-20
2026-06-19
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Sjukvård & socialt arbete
Frisk- & kroppsvård
Ekonomi, admin, sälj