Yrkesutbildningar i Stockholm

YH-utbildningar som erbjuds i Stockholm. Yrkeshögskolan erbjuder mänger av yrkeshögskoleutbildningar i hela Sverige så använd sökfunktionen för att hitta din utbildning.

Din sökning på yrkesutbildningar Stockholm gav 238 träffar

Ledning och samordning av informations- och cybersäkerhet

Företagsuniversitetet AB Yrkeshögskolan (Yh)

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med informations- och cybersäkerhet och antingen vill utveckla din kompetens eller står i begrepp att ta ett karriärkliv för att behålla ditt arbete, utvecklas eller gå vidare till nya arbetsuppgifter.

Utbildningen vänder sig även till organisationer som gör en satsning på informationssäkerhet och erbjuder flexibilitet även ur ett arbetsgivarperspektiv tack vare sitt upplägg med en lärarledd undervisningsdag och en självstudiedag per vecka under fyra månader.

Utbildningen pågår i 16 veckor med 1 lärarledd dag/vecka (olika veckodagar) och 1 självstudiedag/vecka

Behörighet:
Tre års yrkeslivserfarenhet (heltid) inom informations- och cybersäkerhetsområdet, eller minst ett års yrkeslivserfarenhet inom området i kombination med relevant eftergymnasial examen eller certifiering.

"Stolt över att jag förkovrat mig inom detta otroligt intressanta och aktuella område."

"Väldigt lärorik och relevant utbildning med fantastiskt kunniga lärare! /Emelie"

Utbildningsstart
2024-03-08
Utbildningsslut
2024-06-21
Studietakt
40%
YH poäng
32 YH-poäng (ca. 0.4 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Ansökan stänger
2024-03-08
Branscher
Data & IT
Säkerhetstjänster
Ekonomi, admin, sälj
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)

Upphandling av digitaliserings- och IT-lösningar

Företagsuniversitetet AB Yrkeshögskolan (Yh)

Den här utbildningen tar upp vad som är viktigt för alla inblandade parter att känna till för att kunna upphandla digitala lösningar med hänsyn taget till juridik, informationssäkerhet och i tillämpliga fall säkerhetsskydd. De som är inblandade i en lyckad systemutveckling är IT/drift, juridik/upphandling samt beställar- och systemansvariga.

Genom att utbildningen sker på deltid är det möjligt att kombinera den med heltidsarbete.

Studietakt:
Utbildningen är helt på distans. Det flexibla upplägget med en studietakt på 25 % möjliggör yrkesarbete vid sidan av studier. Utbildningen pågår i totalt 3 månader med ett upplägg per månad på 2 lärarledda utbildningsdagar samt 3 självstudiedagar. 

Behörighet:
Yrkeserfarenhet om minst tre (3) år från arbete på heltid som användare, beställare eller leverantör av IT-tjänster.

"Jag är särskilt nöjd med det sätt på vilket kursen lär ut upphandling av informationssäkerhet."

"Väldigt nöjd med kursens upplägg och struktur, samt med det faktum att den ger färdigheter och kunskaper som är relevanta för min framtida karriär."

"IT-kursen var informativ och relevant. Kunnig kursledare som kunde svara på frågor och ge praktiska lösningar på olika problem. Kursinnehållet var välorganiserat och lätt att följa, vilket gjorde inlärningen roligare. Mycket tacksam!"

Utbildningsstart
2024-03-20
Utbildningsslut
2024-06-21
Studietakt
25%
YH poäng
15 YH-poäng (ca. 0.3 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-03-10
Branscher
Ekonomi, admin, sälj
Data & IT
Säkerhetstjänster
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)

Cybersäkerhet

Företagsuniversitetet AB Yrkeshögskolan (Yh)

En online-utbildning på totalt 10 veckor. En lärarledd dag och två självstudiedagar varannan. Utbildningen riktar sig till ansvariga för säkerhet och informationssäkerhet i alla typer av organisationer, som exempelvis säkerhetschefer, informationssäkerhetschefer och säkerhetssamordnare.

Genom att utbildningen sker på deltid är det möjligt att kombinera den med heltidsarbete.

Behörighet:
Yrkeserfarenhet om minst ett år från säkerhetsrelaterat arbete på heltid, alternativt minst två år av godkända studier inom säkerhet på eftergymnasial nivå.

Gör din intresseanmälan på ansökningsknappen till höger.

”Mycket bra att få en bredare bild av cyber- och hybridhoten. Bra med anknytning av omvärldsanalys till konsekvens för en organisation.”

"Mycket inspirerande föreläsare. Kul att han drar paralleller till verkligheten, lättare och förstå. Bra med pauser mellan varven."

"Bra med inspelningar och information så att det även går att följa om man missat någon föreläsning eller vill repetera."

Utbildningsstart
Påbörjad (Vårterminen 2024)
Vårterminen 2024
Utbildningsslut
Vårterminen 2024
Vårterminen 2024
Studietakt
50%
YH poäng
15 YH-poäng (ca. 0.2 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-03-17
Branscher
Data & IT
Säkerhetstjänster
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)

Säkerhetsskyddssamordning - deltid

Företagsuniversitetet AB Yrkeshögskolan (Yh)

Distansutbildning via Teams där materialet spelas in och med fysiska träffar i Stockholm

Genom att kombinera teoretisk genomgång med praktiska moment och enskild reflektion med gruppdiskussioner erhålls en hög grad av träning, erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring. Projekteringen av säkerhetsskyddsåtgärder utvecklar en förmåga att finna och applicera lösningar liksom att ta ansvar, kommunicera och samarbeta.

Studietakt:
Deltidsutbildning på 30 veckor med en studietakt på 50%. Utbildningen består av lärarledda webinar, handledning och gruppredovisning. Den största delen av kursen är självstudier som kan bedrivas på valfri tid. Samtliga gruppredovisningar är obligatoriska.

Behörighet:
För behörighet krävs en sammanlagd yrkeserfarenhet inom säkerhetsområdet om minst 1,5 år på heltid, eller motsvarande tid på deltid. Detta omfattar även arbete inom något av följande områden: personalsäkerhet, fysisk säkerhet och/eller informationssäkerhet. Kravet på yrkeserfarenhet kan ersättas av komplett utbildningsexamina (yrkeshögskola, universitet, högskola, folkhögskola) från minst 1,5 års heltidsstudier med huvudinriktning på säkerhet där något eller flera av de angivna ämnena har ingått.

Utbildningsstart
Påbörjad (Vårterminen 2024)
Vårterminen 2024
Utbildningsslut
Vårterminen 2024
Höstterminen 2024
Studietakt
50%
YH poäng
60 YH-poäng (ca. 0.6 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-03-24
Branscher
Säkerhetstjänster
Ekonomi, admin, sälj
Journalistik & information
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)

Account manager Hållbar försäljning

Hermods Yrkeshögskola

Detta är en unik säljutbildning, med fokus på hållbarhet, som ger dig en grundläggande kompetens inom miljö och klimatfrågor i kombination med grunderna i sälj och marknadsföring.

Efter utbildningen får du färdigheter/kunskaper/kompentenser inom b.la:

 • Självständigt hantera lämpliga marknadsföringsmodeller/metoder samt genomföra marknadsanalyser
 • Hantera säljcykelns olika steg, självständigt hantera olika säljverktyg samt hantera klassificering av kund och behovsanalys
 • Kunna göra riskanalyser av företagets marknadsföringstaktik för hållbarhet för att kvalitetssäkra att företaget är trovärdigt i sin leverans till konsument
 • Självständigt skapa, tolka och analysera budgetar, investerings-, lönsamhets-, kostnadskalkyler och årsredovisningar, obehindrat hantera branschenliga ekonomiska begrepp

Efter utbildningen kan du arbeta som:

 • Green account manager
 • Sustainability account manager
 • Produkt – och kvalitetsansvarig
 • Specialiserad säljare för hållbara produkter (Eco Sale)
 • Säljare B2B inriktning eko (hållbarhet)

För att bli antagen till denna utbildning krävs Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier samt följande förkunskaper eller motsvarande: 

 • Engelska 6 
 • Matematik 2 
 • Samhällskunskap 2 
 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 • Minst 6 månaders erfarenhet av arbete inom försäljning eller motsvarande
Utbildningsstart
Påbörjad (2023-08-28)
Höstterminen 2024
Utbildningsslut
2024-06-30
Vårterminen 2025
Studietakt
100%
YH poäng
210 YH-poäng (ca. 1.1 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2024-05-23
Branscher
Ekonomi, admin, sälj
Övrigt
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)