Yrkeshögskoleutbildningar i Stockholm

YH-utbildningar som erbjuds i Stockholm. Yrkeshögskolan erbjuder mänger av yrkesutbildningar i hela Sverige så använd sökfunktionen för att hitta din utbildning.

Din sökning på Stockholm gav 252 träffar

Optimering av Hållbara Energisystem

Yrkeshögskolan EEoT

Bred och innehållsrik utbildning på två år, för dig som vill jobba med olika lösningar som hållbara energisystem bygger på. Du läser bl.a. om energiproduktion, energioptimering, energilagring samt gröna tekniker som LED-belysning, e-mobility, solel och hur dessa samverkar för ett hållbart system. Du får också kunskaper om smarta hus, nätverk, elsystem, artificiell intelligens, projektledning och mer.

Utbildningen erbjuder dig kompetens som är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden idag och kommer att bli ännu mer attraktiv framöver.

Kvalificerade energiprojekt kräver kompetent personal som förstår dagens och morgondagens utmaningar. Med en yrkeshögskoleexamen inom optimering av hållbara energisystem är du rustad för att göra såväl avancerade analyser som att genomföra projektering av det praktiska installationsarbetet.

Din framtida yrkesroll kan vara specialiserad ingenjör med inriktning på energisystem och dess optimering, el-energiprojektör eller konsult inom elsystem, e-mobility, solel etc. Det finns också ett behov av personer med ämnesöverskridande kompetens som kan fylla helt nya roller på arbetsmarknaden. Framtidsutsikterna är alltså mycket goda.

Optimering av Hållbara Energisystem är en godkänd yrkeshögskoleutbildning vilket innebär att du som student har rätt till studiemedel via CSN. Den omfattar 420 Yh-poäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier. Upplägget är platsbunden online utbildning.

Studieort: Sköndal (Stockholms kommun).

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-08-30)
Påbörjad (2022-08-22)
Påbörjad (2023-01-16)
Utbildningsslut
2023-06-30
2024-06-14
2024-12-20
Studietakt
100%
YH poäng
420 YH-poäng (ca. 2.1 år)
Branscher
Teknik & tillverkning
Övrigt
Bygg & fastighet
Restplats finns

Upphandling av digitaliserings- och IT-lösningar

Företagsuniversitetet AB Yrkeshögskolan (Yh)

Den här utbildningen tar upp vad som är viktigt för alla inblandade parter att känna till för att kunna upphandla digitala lösningar med hänsyn taget till juridik, informationssäkerhet och i tillämpliga fall säkerhetsskydd. De som är inblandade i en lyckad systemutveckling är IT/drift, juridik/upphandling samt beställar- och systemansvariga.

Genom att utbildningen sker på deltid är det möjligt att kombinera den med heltidsarbete.

Studietakt:
Utbildningen är helt på distans. Det flexibla upplägget med en studietakt på 25 % möjliggör yrkesarbete vid sidan av studier. Utbildningen pågår i totalt 3 månader med ett upplägg per månad på 2 lärarledda utbildningsdagar samt 3 självstudiedagar. Lärarledda dagar: Kursstart v. 6 onsdagen den 8 februari kl. 09.00 via Teams.

Behörighet:
Yrkeserfarenhet om minst tre (3) år från arbete på heltid som användare, beställare eller leverantör av IT-tjänster. 

Utbildningsstart
2023-02-08
Utbildningsslut
2023-05-05
Studietakt
25%
YH poäng
15 YH-poäng (ca. 0.3 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-02-02
Branscher
Ekonomi, admin, sälj
Data & IT
Säkerhetstjänster
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)

Säkerhetsskyddssamordning - deltid

Företagsuniversitetet AB Yrkeshögskolan (Yh)

Distansutbildning via Teams där materialet spelas in och med fysiska träffar i Stockholm

Genom att kombinera teoretisk genomgång med praktiska moment och enskild reflektion med gruppdiskussioner erhålls en hög grad av träning, erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring. Projekteringen av säkerhetsskyddsåtgärder utvecklar en förmåga att finna och applicera lösningar liksom att ta ansvar, kommunicera och samarbeta.

Studietakt:
Deltidsutbildning på 30 veckor med en studietakt på 40%. Utbildningen består av lärarledda webinar, handledning och gruppredovisning. Den största delen av kursen är självstudier som kan bedrivas på valfri tid. Samtliga gruppredovisningar är obligatoriska.

Behörighet:
För behörighet krävs en sammanlagd yrkeserfarenhet inom säkerhetsområdet om minst 1,5 år på heltid, eller motsvarande tid på deltid. Detta omfattar även arbete inom något av följande områden: personalsäkerhet, fysisk säkerhet och/eller informationssäkerhet. Kravet på yrkeserfarenhet kan ersättas av komplett utbildningsexamina (yrkeshögskola, universitet, högskola, folkhögskola) från minst 1,5 års heltidsstudier med huvudinriktning på säkerhet där något eller flera av de angivna ämnena har ingått.

Utbildningsstart
2023-02-13
Utbildningsslut
2023-09-08
Studietakt
40%
YH poäng
60 YH-poäng (ca. 0.8 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-01-30
Branscher
Säkerhetstjänster
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)

Säkerhetsskyddssamordning - heltid

Företagsuniversitetet AB Yrkeshögskolan (Yh)

Distansutbildning via Teams där materialet spelas in och med fysiska träffar i Stockholm

Genom att kombinera teoretisk genomgång med praktiska moment och enskild reflektion med gruppdiskussioner erhålls en hög grad av träning, erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring. Projekteringen av säkerhetsskyddsåtgärder utvecklar en förmåga att finna och applicera lösningar liksom att ta ansvar, kommunicera och samarbeta.

Studietakt:
Heltidsutbildning på 12 veckor. Utbildningen består av lärarledda webinar, handledning och gruppredovisning. Den största delen av kursen är självstudier som kan bedrivas på valfri tid. Samtliga gruppredovisningar är obligatoriska. 

Behörighet:
För behörighet krävs en sammanlagd yrkeserfarenhet inom säkerhetsområdet om minst 1,5 år på heltid, eller motsvarande tid på deltid. Detta omfattar även arbete inom något av följande områden: personalsäkerhet, fysisk säkerhet och/eller informationssäkerhet. Kravet på yrkeserfarenhet kan ersättas av komplett utbildningsexamina (yrkeshögskola, universitet, högskola, folkhögskola) från minst 1,5 års heltidsstudier med huvudinriktning på säkerhet där något eller flera av de angivna ämnena har ingått.

Utbildningsstart
2023-02-13
Utbildningsslut
2023-05-05
Studietakt
100%
YH poäng
60 YH-poäng (ca. 0.3 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-01-30
Branscher
Säkerhetstjänster
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)

Ledning och samordning av informations- och cybersäkerhet

Företagsuniversitetet AB Yrkeshögskolan (Yh)

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med informations- och cybersäkerhet och antingen vill utveckla din kompetens eller står i begrepp att ta ett karriärkliv för att behålla ditt arbete, utvecklas eller gå vidare till nya arbetsuppgifter.

Utbildningen vänder sig även till organisationer som gör en satsning på informationssäkerhet och erbjuder flexibilitet även ur ett arbetsgivarperspektiv tack vare sitt upplägg med en lärarledd undervisningsdag och en självstudiedag per vecka under fyra månader.

Utbildningen pågår i 16 veckor med 1 lärarledd dag/vecka (olika veckodagar) och 1 självstudiedag/vecka

Behörighet:
Tre års yrkeslivserfarenhet (heltid) inom informations- och cybersäkerhetsområdet, eller minst ett års yrkeslivserfarenhet inom området i kombination med relevant eftergymnasial examen eller certifiering.

Utbildningsstart
2023-02-27
Utbildningsslut
2023-06-16
Studietakt
40%
YH poäng
32 YH-poäng (ca. 0.4 år)
Ansökan öppnar
Öppen för ansökan
Ansökan stänger
2023-02-06
Branscher
Data & IT
Säkerhetstjänster
Studieort
DISTANS (Stockholms kommun)