Trätekniker

Att arbeta med trä
Om du vill arbeta med ett levande material som finns i vår vardag, då är utbildningen till trätekniker ett naturligt val. Trä är ett av naturens kanske mest formbara material och har används sedan urminnes tider för både dess praktiska funktion och för att det är vackert. Trä är ett material som människan använt i alla tider och kommer att ha allt större betydelse i framtiden främst av ekologiska skäl.

Studerande från hela landet kommer till oss för att lära sig allt om hela produktionskedjan från uppdelning stock till att designa och tillverka träprodukter för hemmamiljö samt att tillverka inredningar för offentlig miljö.

Kontaktnät
En fjärdedel av utbildningen är i praktisk verksamhet i ett träföretag. Förutom specifika kunskaper om träbranschen, får du också utbildning ibland annat företagsekonomi och ledarskap. Dessutom kommer du att få tillbringa en fjärdedel av utbildningen i arbetslivet, i samarbete med Träbranschen har ett antal av de studerande fått göra sin praktik i ett EU-land. Det ger dig ytterligare nyckelkunskaper och inte minst, värdefulla kontakter.

Spännande karriärmöjligheter
Utbildningen är utformad i samråd med branschen för att motsvara de krav som finns på framtidens medarbetare. Det innebär att du efter avslutad examen har många spännande karriärsmöjligheter på en trämarknad som hela tiden växer.  I utbildningen ges goda kunskaper om trämaterialet för att kunna arbeta i olika träföretag allt från enmansföretag till de stora med tillverkning över hela Sverige. Träteknikerutbildningen har en unik utbildningsanläggning där vi kan hantera hela tillverkningsprocessen från råvara till färdig produkt.

Tio minuters bussresa från Karlstad finns lokalerna för Träteknikerutbildning i Hammarö AB vid Skoghalls centrum. Skolan bygger på en lång tradition från starten av Rikssågverksskolan till dagens bredare utbildning från uppdelning av stock till färdiga träprodukter som är limmade och ytbehandlade.

Tänkbara yrken
Inom träföretagen finns många olika yrken som bygger på trädets väg från skogen till konsumenten. Sågverkstekniker som kan uppdelningen av stock och hur trämaterialet skall torkas till rätt fuktkvot. Vidareförädlingen kan fortsätta med hyvling och kompomentillverkning som kan gå vidare till en byggvaruhandel i form av lister och paneler som kan vara ytbehandlade.

Säljare av trävaror kan ha olika uppgifter inom sågverken och i byggvaruhandeln med inriktning mot företag eller privatpersoner som skall bygga något hemma. Ett mycket stort antal av de småhus som byggs tillverkas av företag som har specialiseras mot tillverkning av trähus, företagen har en rad av olika kompetenser för tillverkning av småhus.

Medelstora och små företag finns framför allt inom tillverkning av inredningar och möbler, inom företagen finns många olika yrken beroende på vilken förädling som finns på företaget. I utbildningen ingår goda kunskaper om standardmaskiner och bearbetning i datastyrd fräs samt att göra ritningar på dator. För de mycket små företagen som kan vara egenföretagare ges utbildning för att med relativt enkel utrustning tillverka snygga inredningar och möbler.

För att nå en helhet i olika roller inom träbranschen finns kunskaper om trädesign, produktionsekonomi och ledarskap med i utbildningen. Svenska för tekniker och Engelska för tekniker är viktiga delar i utbildningen, utbildningen avslutas med ett större examensarbete där de studerande tillsammans med företagen skall fördjupa sig i ett område som har betydelsen för företagens och individens utveckling.

Kontaktperson/Utbildningsansvarig
Jörgen Esslinge
Mobil: 070-566 05 58