Distributionselektriker bild

Distributionselektriker

Efterfrågan och behovet av specifik kompetens i form av Distributionselektriker förväntas bli mycket stor de kommande åren.

En av de viktigaste välfärdsfrågorna i framtiden handlar om säkerställande av elförsörjningen och det pågår en intensiv upprustning av elnäten på grund av eftersatt underhåll med ständiga störningar i eltillförseln.

Som distributionselektriker arbetar du med såväl byggnation som reparation och underhåll av de elnät som försörjer samhället med elektricitet. Arbetet innebär att se till att elektriciteten som alstras vid kraftverken når fram till sina kunder. Distributionsnätet finns i samhällen, längs vägarna och ute i skog och mark vilket gör att arbetet innebär mycket omväxling och fysiskt arbete utomhus.

Yrkesroller som utbildningen leder fram till:

  • Distributionselektriker
  • Driftmontör, elkraft
  • Ellinjemontör
  • Masttekniker

Särskild behörighet
Följande gymnasiekurser med minst betyg E/G/3 :
- Matematik 2 / Matematik B