Elkraftsingenjör bild

Elkraftsingenjör

Projektering och konstruktion inom elnät och kraftöverföring

Som elkraftsingenjör arbetar du med allt från planering, konstruktion och beredning av elnät och elkraftsanläggningar såväl som driftsättning, service och underhåll. Du effektiviserar produktions- och distributionsanläggningar samt förändringsarbeten som kan leda till ett mer miljövänligare alternativ.

Elproduktionen är en av de viktigaste funktionerna i det moderna samhället och svenska energiföretag står inför ett omfattande förändringsarbete. Som elkraftsingenjör arbetar du på ett elnätsbolag, alternativt inom industri eller företag verksamt inom elkraftsområdet.

Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet
Följande gymnasiekurser med minst betyg E/G/3 :
- Matematik 2 / Matematik B
- Svenska 2 / Svenska B eller Svenska som andraspråk 2
- Engelska 5 / Engelska A

Kontakt
Christer Öhman - utbildningsledare
021-39 98 06