Systemtekniker spårfordon

Framtiden inom tåg- och järnvägsbranschen erbjuder varierande och utvecklande arbeten. Som systemtekniker av spårbundna fordon arbetar du med felsökning och underhåll på spårbundna fordon. Detta inom högteknologiska områden som mekanik, datateknik, automation och elektronik.

Utbildningen passar dig som vill arbeta inom områden som mekanik, datateknik, automation och elektronik. Som systemtekniker genomför du bedömningar av det trafiksäkerhetsmässiga tillståndet hos fordonet och en viktig del i arbetet är även att planera och organisera arbetsplatsen så att arbetet uppfyller säkerhets- och arbetsmiljökraven på ett betryggande sätt.

Ombord på själva fordonet finns ett stort antal datorer som reglerar allt från motorer, luftkonditionering, kommunikation med signalsystemet och kommunikation mellan vagnarna. Tekniken är varierande och arbetet utvecklande, det finns många områden att specialisera sig inom. Utbildningen gör att du får en bredd som även går att använda inom andra branscher och förbereder dig för ett utvecklande jobb.

Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen eller motsvarande.

Särskild behörighet
Särskilda förkunskaper krävs i följande
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper
- Engelska 5 / Engelska A
- Svenska 2 / Svenska B eller Svenska som andraspråk 2

Kontakt
Tony Norén, utbildningsledare
021-39 98 09