Game Creator Artist bild

Game Creator Artist

Som Game Artist jobbar du med visuella uttryck och ser till att spelet får rätt känsla och stil. Under utbildningen får du lära dig att skapa karaktärer, miljöer och objekt i både 2D och 3D och att arbeta med färg, form och ljus. Du får genomföra flera olika spelprojekt och hela sex månader består av LIA, som du gör ute på företag i branschen.

Vad gör en Game Artist?
Som Game Artist skapar du den visuella upplevelsen av spel både i 2D och 3D. Du producerar karaktärer, miljöer, objekt, färger, mönster, ljus och effekter – i princip allt som har med den visuella aspekten av spelet att göra.

Du arbetar ofta tätt tillsammans med fler grafiker och andra yrkesroller, såsom programmerare och designer, och du deltar i hela utvecklingsprocessen, från idé till färdig produkt.

Yrkesroller och arbetsplatser
Game Artist är ett samlingsnamn för flera olika yrkesroller och efter avslutad utbildning kan du arbeta som exempelvis Character Artist, Level Artist, Texture Artist, Lighting Artist, Animator, Technical Artist eller Concept Artist. Din framtida arbetsplats kan vara på spelföretag, IT-företag eller byrå. Många väljer också att starta eget eller frilansa.

Om utbildningen
Under utbildningen lär du dig bland annat att

  • skapa 2D- och 3D-grafik (objekt, miljöer och karaktärer) utifrån olika stilar och genrer
  • skapa spel i projekt tillsammans med programmeringsstuderande
  • arbeta med färg, form, ljus och bildkomposition
  • producera tekniskt optimerad grafik med hjälp av grafiska verktyg
  • skapa grafiska koncept/Concept Art vid förproduktion av ett spel
  • arbeta med spelmotorer som Unity och Unreal
  • skapa anpassad grafik för VR-applikationer
  • arbeta framgångsrikt i projektform tillsammans med andra kompetenser.

LIA (praktik)
En stor del av utbildningen består av LIA (lärande i arbete), vilket är yrkeshögskolans version av praktik. Under LIA:n får du träning i yrkesrollen och kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb efter examen.

Studieupplägg och examen
Utbildningen är tvåårig, platsbunden och går på heltid. Den leder till en yrkeshögskoleexamen.

Undervisningen varierar mycket och består bland annat av projektarbeten, föreläsningar och studiebesök. Vi samarbetar tätt ihop med näringslivet och de flesta föreläsare och handledare är personer som arbetar inom området.

Samarbete med branschen
Vi har ett tätt samarbete med företag och organisationer i branschen, som bland annat deltar i utbildningens ledningsgrupp, föreläser och tar emot studerande på LIA (praktik).