Teknik, tillverkning, drift och underhåll
Att arbeta inom tekniskt arbete, tillverkning eller drift och underhåll så handlar det ofta om skötsel av fastigheter och anläggningar för värme, kyla eller ventilation eller så installerar du och driftsätter den typen av system. Inom området tillverkning handlar det ofta datorstyrd industriell tillverkning med robotar och här behövs ofta teknisk kompetens och kanske även kunskaper i programmering. Det kan även handla om att ansvara för övervakning av olika anläggningar och system. Ofta arbetar du på företag som är specialiserade inom något av dessa områden.

Filter
Studieform

Din sökning på gav 511 träffar

Drift- och underhållsingenjör, infrastruktur

YrkesAkademin Yrkeshögskola

Som drift- och underhållsingenjör ansvarar du för att förvalta, underhålla och utveckla infrastrukturen. Det innebär att du under en vanlig arbetsdag kan jobba med upphandling, kontroll, uppföljning och underhållskontrakt.

I din kommande yrkesroll kommer du att arbeta med befintliga och framtida system kring exempelvis tekniska funktioner, material och miljöpåverkan. Det finns ett omfattande behov av modernisering och utveckling av Sveriges infrastruktur, därmed kommer du att ha goda förutsättningar till arbete var du än befinner dig.

Det finns flera olika inriktningar att specialisera sig inom, dessa kan i sin tur leda till olika arbetsuppgifter, du kommer till exempel kunna arbeta på järnvägssidan, eller specialisera dig på broar.

Arbetsuppgifter som kan förekomma är identifiering, åtgärder och förebyggandet av problem i den befintliga infrastrukturen.

Yrkesroller

 • Drift- och underhållsingenjör
 • Projektingenjör inom drift och underhåll
 • Anläggningsförvaltare
 • Arbetsledare för drift och underhåll
 • Projektledning och projektstyrning inom drift och underhåll
 • Besiktningsman

Distansupplägg
Utbildningen är på distans med fem fysiska träffar. Utbildningen är CSN-berättigad och leder till en yrkeshögskoleexamen.

Har du frågor om utbildningen? Kontakta ann-catrin.haggstahl@ya.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2022-01-17)
Påbörjad (2023-01-16)
2024-01-01
Utbildningsslut
2023-06-30
2024-06-30
2025-06-30
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Ansökan öppnar
Restplats finns
Ansökan stänger
2023-10-29
Branscher
Bygg & fastighet
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Luleå kommun)
Restplats finns

Elnätsspecialist inom Ställverk- och Transformatorteknik

YrkesAkademin Yrkeshögskola

Nya tekniska lösningar kräver ny kompetens. Ställverk- och transformatortekniker får kompetens inom såväl gammal som ny teknik och kan möta utmaningen inom våra nya smarta elnät.

Utbildningen är på heltid med en flexibel studieform. Det är totalt sex fysiska träffar under utbildningen, två till tre dagar per träff. Träffarna kan förläggas på andra orter än utbildningsorten. Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen och är CSN-berättigad.

Elbranschen har slagit larm om arbetskraftsbrist och behöver 2 600 nya ingenjörer och tekniker de närmaste åren. Denna utbildning leder därför till ett intressant och utvecklande arbete med goda karriärmöjligheter.

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-01-09)
2024-01-08
Utbildningsslut
2023-12-22
2024-12-22
Studietakt
100%
YH poäng
225 YH-poäng (ca. 1.1 år)
Ansökan öppnar
Restplats finns
Ansökan stänger
2023-10-31
Branscher
Teknik & tillverkning
Studieort
DISTANS (Malmö kommun)
Restplats finns

Småskalig affärsmässig livsmedelsproduktion med fokus på hållbarhet

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge - Gamlebygymnasiet

Utbildningen ger dig kunskaper för att planera, driva och vidareutveckla en småskalig men affärsmässig och resurseffektiv livsmedelsproduktion med fokus på hållbarhet. Du får även övergripande kunskaper om besöksnäring och entreprenörskap, vilket ger dig möjlighet att bredda kärnverksamheten och få ökad lönsamhet.

Efter avslutad utbildning kan du:

 • Bedriva småskalig livsmedelsproduktion på ett hållbart, affärsmässigt och lagenligt sätt med fokus på hållbara metoder inom odling, djurhållning och förädling.
 • Använda ny kunskap, teknik och innovation inom området livsmedelsproduktion.
 • Identifiera mervärden (unique selling points) i verksamhetens utbud för att befästa och utveckla ett starkt varumärke och på ett relevant sätt marknadsföra dina produkter till målgruppen främst genom digitala medier och storytelling.
 • Väga samman produktionsmål, kvalitetsmål, marknad, miljömål och ekonomiska mål och därefter fatta självständiga beslut för en hållbar utveckling av verksamheten, exempelvis enligt LEAN-metoden. Du lär dig att coacha medarbetare och lösa personalkonflikter.
 • Kommunicera med relevanta yrkestermer från den småskaliga livsmedelsproduktionen på engelska eller annat främmande språk för att kunna samverka med besöksnäringen.

Utbildningen leder till en yrkesexamen, för att få examensbevis krävs minst betyget godkänt i samtliga kurser. Du som inte har fått betyget Godkänd på samtliga kurser tilldelas utbildningsbevis, på detta redovisas betyg på de kurser som du slutfört.

Utbildningen är avgiftsfri men du står själv för böcker, studiematerial och andra omkostnader under utbildningen.

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-01-16)
2024-01-15
2025-01-13
Utbildningsslut
2023-12-22
2024-12-20
2025-12-19
Studietakt
100%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 1.0 år)
Branscher
Teknik & tillverkning
Restplats finns

Optimering av Hållbara Energisystem

Yrkeshögskolan EEoT

Bred och innehållsrik utbildning på två år, för dig som vill jobba med olika lösningar som hållbara energisystem bygger på. Du läser bl.a. om energiproduktion, energioptimering, energilagring samt gröna tekniker som LED-belysning, e-mobility, solel och hur dessa samverkar för ett hållbart system. Du får också kunskaper om smarta hus, nätverk, elsystem, artificiell intelligens, projektledning och mer.

Utbildningen erbjuder dig kompetens som är mycket eftertraktad på arbetsmarknaden idag och kommer att bli ännu mer attraktiv framöver.

Kvalificerade energiprojekt kräver kompetent personal som förstår dagens och morgondagens utmaningar. Med en yrkeshögskoleexamen inom optimering av hållbara energisystem är du rustad för att göra såväl avancerade analyser som att genomföra projektering av det praktiska installationsarbetet.

Din framtida yrkesroll kan vara specialiserad ingenjör med inriktning på energisystem och dess optimering, el-energiprojektör eller konsult inom elsystem, e-mobility, solel etc. Det finns också ett behov av personer med ämnesöverskridande kompetens som kan fylla helt nya roller på arbetsmarknaden. Framtidsutsikterna är alltså mycket goda.

Optimering av Hållbara Energisystem är en godkänd yrkeshögskoleutbildning vilket innebär att du som student har rätt till studiemedel via CSN. Den omfattar 420 Yh-poäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier. Upplägget är platsbunden online utbildning.

Studieort: Sköndal (Stockholms kommun).

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-08-30)
Påbörjad (2022-08-22)
Påbörjad (2023-01-16)
Utbildningsslut
2023-06-30
2024-06-14
2024-12-20
Studietakt
100%
YH poäng
420 YH-poäng (ca. 2.1 år)
Branscher
Teknik & tillverkning
Övrigt
Bygg & fastighet
Restplats finns

Tekniker tunga maskiner och fordon

YrkesAkademin Yrkeshögskola

Som tekniker för tunga maskiner och fordon arbetar du med service, felsökning, reparation och underhåll av tunga maskiner- och fordon inom många olika branscher.

Arbetet erbjuder mångsidiga utmaningar och är för dig som är en praktisk problemlösare och som gillar att självständigt arbeta med komplexa komponenter inom el/elektronik, mekaniska och hydrauliska system på maskiner och fordon.

Utbildningen riktar sig till dig som gillar att felsöka, analysera, diagnostisera och att praktiskt arbeta med fordon. Du behöver ha ett genuint tekniskt intresse och inspireras av stora maskiner och fordon.

Utbildningen är framtagen tillsammans med branschen och leder till en attraktiv yrkesroll med mycket goda jobbmöjligheter. Efter utbildningen kan du arbeta som bland annat servicetekniker för stora maskiner och fordon, verkstadstekniker, fälttekniker och fordonstekniker. Som tekniker har du en global arbetsmarknad och efterfrågan i Sverige är stor.

LIA
I utbildningen ingår två praktikperioder ”Lärande i arbete” LIA. Dessa kan du göra på din hemort eller på annan plats i landet. Det finns även möjlighet att göra din praktik utomlands med vårt EU projekt Erasmus +.

Utbildningen drivs på distans med några platsträffar antingen i Eskilstuna, Gällivare eller Göteborg. 

Har du frågor om utbildningen? Kontakta cathrine.dansjo@ya.se

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-09-06)
Påbörjad (2022-08-15)
2023-02-06
2023-08-15
2024-02-06
Utbildningsslut
2023-02-28
2023-12-20
2024-05-31
2025-02-28
2025-05-31
Studietakt
100%
YH poäng
300 YH-poäng (ca. 1.5 år)
Branscher
Teknik & tillverkning
Transporttjänster
Studieort
DISTANS (Eskilstuna kommun)
Satellitort
Gällivare