Trädgårdsmästare - natur, kultur och hållbarhet

Trädgårdsmästare organiserar och planerar arbetet, men deltar också själva och utför arbete som gräsklippning, plantering, och beskärning av träd eller ansvarar för odling av prydnadsväxter. Läs mer på framtid.se

Framtid.se websida

Tips på andra utbildningar som kanske passar

Trädgårdsmästare inriktning arbetsledning

Hermods Yrkeshögskola

Intresset och förståelsen för värdet av natur och gröna miljöer ökar i samhället. Allt fler inser fördelarna med harmoniska och vackra utomhusmiljöer vilket gör att efterfrågan på trädgårdsmästare blir alltmer omfattande.

Yrket har tidigare mestadels inneburit praktiska skötselmoment men nu ställs högre krav på att självständigt kunna driva projekt, genomföra inventeringar av utemiljö, göra kostnadsberäkningar, utföra beställningar samt arbetsleda.

Yrket passar dig som vill arbeta kreativt, fysiskt och utomhus.

Göteborgs stad planerar för att skapa en grönare stad samtidigt som det finns flertalet trädgårdar, parker, naturreservat, kulturarv, kyrkogårdar och grönområden som behöver tas hand om på ett professionellt sätt.

 

Utbildningsstart
Påbörjad (2021-08-01)
Påbörjad (2022-08-15)
2023-08-16
2024-08-01
2025-08-01
Utbildningsslut
2023-08-01
2024-08-01
2025-07-10
2026-07-09
2027-07-08
Studietakt
100%
YH poäng
400 YH-poäng (ca. 2.0 år)
Ansökan öppnar
Sen ansökan
Branscher
Djur & natur
Ekonomi, admin, sälj

Att bevara och återskapa natur - från idé till genomförande inom den kommunala utvecklingen

Dacapo Mariestad

2023
Vår: 13 mars- 2 juni
Sommaruppehåll
Höst: 21 aug-10 nov

Arbetar du med miljö-, planerings- eller skötselfrågor?

Sveriges kommuner har en viktig roll att spela i byggandet av framtida hållbara städer. För att nå målen i Agenda 2030 behövs aktuell och hög kompetens inom områden som ständigt utvecklas.

Den här korta yh-utbildningen ger dig kunskaper om hur ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar bidrar i omställningen till hållbara samhällen.

Efter avslutad utbildning ska du bland annat kunna utföra ekosystemtjänstanalyser och driva natur- och miljörelaterade frågor från idé till beslut. Utbildningen är utformad för att passa offentlig sektor, men kan även läsas av dig som arbetar inom privat sektor eller har tidigare utbildning inom området.

Utbildningen omfattar 30 yh-poäng. Utbildningen är 25% på distans och är flexibel.

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-03-13)
Utbildningsslut
2023-11-10
Studietakt
25%
YH poäng
30 YH-poäng (ca. 0.6 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Djur & natur
Övrigt
Studieort
DISTANS (Mariestads kommun)

Att tillvarata trädens nytta i staden - från planering till anläggning och skötsel

Dacapo Mariestad

2023
Vår: 13 mars- 2 juni
Sommaruppehåll
Höst: 21 aug-10 nov

Arbetar du med miljö- planerings- eller skötselfrågor?

Sveriges kommuner har en viktig roll att spela i byggandet av framtida hållbara städer. För att nå målen i Agenda 2030 behövs aktuell och hög kompetens inom områden som ständigt utvecklas.

Den här korta yh-utbildningen ger dig kunskaper om trädets ekologi, monetära värderingsmetoder och miljölagar.

Efter utbildningen kommer du att ha färdigheter i att värdera träd med hjälp av digitala verktyg. Du kommer också att kunna beräkna ett områdes förmåga att lagra koldioxid genom dess träd. Utbildningen är utformad för att passa offentlig sektor, men kan även läsas av dig som arbetar inom privat sektor eller har tidigare utbildning inom området.

Utbildningen omfattar 30 yh-poäng. Utbildningen är 25% på distans och är flexibel.

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-03-13)
Utbildningsslut
2023-11-10
Studietakt
25%
YH poäng
30 YH-poäng (ca. 0.6 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Djur & natur
Övrigt
Studieort
DISTANS (Mariestads kommun)

Hållbara våtmarker i stad och på landsbygd

Dacapo Mariestad

2023
Vår: 20 mars- 9 juni
Sommaruppehåll
Höst: 21 aug-10 nov

Arbetar du med miljö- planerings- eller skötselfrågor? Då kan den här yrkeshögskolekursen vara en perfekt fortbildningsmöjlighet för dig.
Med hjälp av den här utbildningen får du möjlighet att bredda och fördjupa din kompetens om hur man kan förbättra förutsättningarna för restaurering och anläggning av våtmarker.

Särskilda förkunskapskrav
Yrkeserfarenhet inom fysisk planering, miljöfrågor, naturvårdsfrågor, praktisk skötsel av grönområden eller motsvarande.

Den här kursen ges på distans i kvarts-fart (studieinsats som krävs = cirka 10 timmar per vecka). Utbildningens längd är 24 veckor.

 

Utbildningsstart
Påbörjad (2023-03-20)
Utbildningsslut
2023-11-10
Studietakt
25%
YH poäng
30 YH-poäng (ca. 0.6 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Djur & natur
Övrigt
Studieort
DISTANS (Mariestads kommun)

Förädlingsodlare

Dacapo Mariestad

Mer info kommer inom kort

Utbildningen Förädlingsodlare kommer att utbilda i den viktiga kunskapen om processen från odling till färdig produkt/förädling och försäljning. Behovet av kunskaper inom området har ökat i takt med att efterfrågan på lokala och hållbara produkter växer.

Utbildningsstart
2024-01-08
2025-01-13
2026-01-12
Utbildningsslut
2024-12-20
2025-12-20
2026-12-20
Studietakt
100%
YH poäng
200 YH-poäng (ca. 1.0 år)
Ansökan är stängd
Kontakta skolan vid intresse
Branscher
Djur & natur
Studieort
DISTANS (Mariestads kommun)