Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Stödpedagogen arbetar oftast med personer som har utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning. Läs mer på framtid.se

Framtid.se websida

Tips på liknande utbildningar som kanske kan passa dig