CAD-konstruktör, Mechanical Designer bild

CAD-konstruktör, Mechanical Designer

Tycker du om problemlösning och vill arbeta som kreativ ingenjör inom produktutveckling? Som konstruktör med goda kunskaper i professionella CAD-system får du arbeta med varierande arbetsuppgifter inom konstruktion och produktutveckling. Hela 6 månader av utbildningen består av LIA (praktik) som du gör ute på företag i branschen.

Under utbildningen lär du dig bland annat att

  • framställa solid- och ytmodeller med hjälp av avancerade CAD-verktyg
  • analysera och dimensionera maskinkonstruktioner
  • välja material, tillverknings- och produktionsmetoder för konstruktionselement
  • nyttja PDM-system för modellhantering
  • använda verktyg för att identifiera och undanröja problem
  • presentera rapporter och provningsresultat på ett fackmässigt sätt.

LIA (Lärande i arbete) är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik och är av många en av de mest uppskattade delarna av utbildningen. Under LIA:n får du träna på din framtida yrkesroll, testa dina nya kunskaper och knyta värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter utbildningen.

Detta är en tvåårig heltidsutbildning på plats och den leder till en yrkeshögskoleexamen. Undervisningen varierar mycket och består bland annat av projektarbeten, föreläsningar och studiebesök. Vi samarbetar tätt ihop med näringslivet och de flesta föreläsare och handledare är personer som arbetar inom området.