Python är ett kraftfullt programmeringsspråk med brett användningsområde. Många stora företag som Google och NASA använder sig av Python. Det är också det vanligaste språket för projekt inom artificiell intelligens, AI.

Det är ett enkelt språk – med python kan du få mycket att hända utan någon större ansträngning. Därför rekommenderas det som ett utmärkt första språk att lära sig som programmerare.

Det är lätt att komma igång och du kan skriva komplexa program med få kodrader. Det är också känt för sin lättlästa, eleganta och rena programkod. Till exempel behöver rader inte avslutas med semikolon, och BEGIN och END behövs inte för att dela in koden i block.

Som pythonutvecklare jobbar du med webbutveckling backend samt med applikationer inom maskininlärning och AI. Du har kunskaperna för att lägga grunden för att apparna ska fungera, men du kan också arbeta med design och utformning av appar.

Python lanserades 1991 av Guido van Rossum.